Durdur
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani Ören Yeri'nde restorasyon ve kazı çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve aynı zamanda önemli  bir ticaret merkezi de olan Ani, sahip olduğu zenginliklerle turizme kazandırılıyor. 

Bakanlar Kurulu kararıyla yürütülen 160 kazı çalışması ve 200'e yakın bilimsel ve kurtarma amaçlı yapılan kazı çalışmasına 27 milyon lira destek ayıran Bakanlık, üniversitelerin eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle kazı çalışmalarının ödeneklerini de il kültür turizm ve müze müdürlüklerine gönderdi.

Bu çerçevede 2012'den beri çalışmaların sürdürüldüğü Ani Ören Yeri'nde 2014'te de Kars Müzesi başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fahriye Bayramın'ın bilimsel başkanlığında çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kısa süre önce başlayan çalışmaların ağustos ayı sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor. 

Fethiye Camisi bu yıl tamamlanacak

Geçen yıl batı ve güney cephesi önünde çalışılan ve restorasyon projeleri hazırlanmış olan Fethiye Camisi'nin (Katedral) etrafının tamamıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor. 

Bunun yanı sıra 2014 sezonunda, Manuçehr Camisi'nin tabandan gelen su probleminin çözümüne, alanının grid çalışmalarına, daha önceki yıllarda açığa çıkarılmış olan mekanların duvarlarının basit onarımlarına, ziyaretçilerin rahat dolaşımı için oluşturulan gezi yollarının düzenlenmesine, yapıların temizlenmesine ve sonraki yıllarda gerçekleştirilecek projelerin planlanmasına yönelik çalışmalar da yürütülecek.

21 eser hala dimdik ayakta

Volkanik tüf tabakasının üzerine kurulan bir Ortaçağ şehri olan Ani Ören Yeri'nde en eski tarih, M.Ö. 5000'li yıllara dayanıyor. Kurulduğu arazi üzerine uyumu sağlamak amacıyla üçgenimsi bir şekilde inşa edilen yedi girişli surlara sahip olan Ani'de, 21 eser halen ayakta duruyor.

İlk yerleşimin M.Ö. 5000'li yıllarda başladığı Ani'de, Saka Türkleri, Sasaniler, Bağratlı Beyliği, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ve Ruslar hüküm sürdüğü biliniyor. 

Ani Ören Yeri'nde bulunan ve ayakta duran eserler arasında yer alan camiler, surlar ve kiliseler de bu medeniyetlerin izlerini taşıyor. Ani, binlerce yıldan beri yan yana duran cami, kilise ve zerdüşt tapınağıyla ziyaretçileri karşılıyor.

Geçen yıl biletli 23 binden fazla kişinin ziyaret ettiği antik kent, soğuk geçen kış şartlarında bile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kültür turlarıyla antik kente gelen yerli ve yabancı turistler, burada bulunan eserleri inceleyerek fotoğraflarını da çekiyor.

 

 

Size sadece bir yıl önce Vatan gazetesinin yaptığı haberin ilk paragrafını aktaralım: "Osmanlı arşivleri, 400 yıldır bulunduğu İstanbul Sultanahmet’ten taşınacak. Yaklaşık 100 milyon belge, 370 bin defter, Kağıthane’de üstün teknolojiyle 52 dönüm alan üzerinde inşa edilen yeni binada barındırılacak. Birçok tarihçi, yeni binada sel tehdidi ve rutubet nedeniyle belgelerin zarar göreceğini savunuyor. Tarihçiler, belgelerin 400 yıldır alıştıkları havada kalması gerektiğini söylüyor."

Ve bugün.

İstanbul'a sabah saatlerinde yağan yağmur şehrin bazı bölgelerini resmen göle çevirdi.

Ve sabah Osmanlı Arşivleri'nin bulunduğu caddeden çekilen fotoğraf bu:

İçeri kimse alınmadığı için yağmurun sonucunun ne olduğu bilinmiyor.

Ancak sosyal medyada konuşulanlara göre arşivlerin olduğu binaya su girdi ve içerde ortalığı temizleme telaşı var.

Yeni Osmanlıcılar şimdi anladı mı o arşivler yıllardır neden Kağıthane'de değil de Sultanahmet'te duruyordu?

Şimdi arşivlere ne olduğunu açıklama zamanı.

Odatv.com

 

I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı ve Sempozyumu

TÜRK TARİH KURUMU-BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (KARSAM) İŞBİRLİĞİ

 

I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyum Duyurusu

Kadim bir geçmişe sahip olan Türk milletinin öteden beri dünya tarihi sürecini etkilediği bilinmektedir. Tarihi süreçte, yaşam biçimi olan konar-göçer yapıdan ve diğer bazı etkenlerden dolayı, Türkler geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Böylece dünyanın pek çok coğrafyasında Türk siyasi ve kültürel etkilerini görmek mümkündür. Bu bağlamda tarihi etkileyen Türk siyasi ve kültürel yapısını günümüze kadar getirip bize bildiren kaynakların ortaya çıkarılması ve araştırılması dünya tarihinin de anlaşılması için elzem bir hal almaktadır.
Bu konular neticesinde akla şu sorular gelmektedir:  Geniş bir coğrafyaya yayılmanın bir sonucu olarak günümüzde dünyanın farklı bölgelerinde varlıklarını sürdüren Türk devletlerinde tarih bilinci konusu nasıl ele alınmaktadır, tarih yazıcılığının vaziyeti ve sorunları nelerdir? Ortak kabul gören ekoller var mıdır, varsa nelerdir?
Böylece bu soruların cevaplanmasına fırsat oluşturabilecek bilimsel bir toplantının gerekliliğine binaen üniversitemiz bünyesinde “KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA MERKEZİ (KARSAM) VE TÜRK TARİH KURUMU” işbirliği ile “I.ULUSLARARASI TÜRKLERDE TARİH BİLİNCİ VE TARİH YAZICILIĞI SEMPOZYUMU” düzenlenecektir.

Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

 Amaç ve Kapsam

I. Uluslararası Türklerde Tarih bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumunun genel amacı, İslam öncesi ve sonrası dönemlerde, Türk tarih yazıcılığının genel özelliklerini ve metodolojisini ele almak ve değerlendirmektir. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti tarihçilerinin Türk tarihçiliğine katkılarını ve metodolojik yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışmaktır. Bu araştırma ve yaklaşımlarda Türk tarih yazıcılığında edebi metinlerin önemine vurgu yaparak, Türk edebiyatı ile Türk tarihinin ilişkisine de değinmektir. Ayrıca diğer bir amacımız da Sovyetler döneminin öncesi ve sonrası Türkistan’da Türk tarih yazıcılığının vaziyetini araştırmak ve ortaya koymaktır.
Bu adımlarla;
-Türklerin yaşadığı coğrafyaların tarih açısından ilmi vaziyetinin, tarih araştırma ve yazıcılığında etkilerinin neler olduğunun tespitini yapmak,
-Tarih yazımında metodolojik yaklaşımlarda hangi yöntem ve usullerin kullanıldığı saptamak,
-Türk tarihçilerinin ve tarihçiliğinin ortak yöntemleri ve sorunları meselelerini ele almak,
-Türk tarih yazıcığında Edebiyat-Tarih ilişkisine dikkat çekmek,
-Ayrıca Bağımsız Türk Cumhuriyetleri tarihçileri ile Türkiye Cumhuriyeti tarihçilerini ortak bir platformda buluşturmaktır.
Netice olarak, bu amaçlar doğrultusunda yapılması düşünülen bilimsel toplantılara Bülent Ecevit Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktır.

Konu Başlıkları

 • Türklerde Tarihin Tanımı
 • Türklerde Tarih Bilinci
 • Dünya’da Türk Tarihinin Önemi
 • Türk Tarih Yazıcılığı Metodları ve Sorunları (kavramsal, terminolojik, dil birliği ve ideolojik açılardan)
 • Türklerde Tarih Felsefesi
 • Türk Tarihçileri Arasında Ortak Metodolojik Yaklaşımlar
 • İdeolojilerin Türk Tarih Yazımına Etkileri
 • Din Unsurunun Türk Tarih Yazıcılığına Etkisi
 • Türk İslam Dünyasında Tarih Yazımın Bütünleştirici Etkisi
 • Türk Tarih Yazımında Hangi Metodlar İzlenmelidir
 • Türk Tarih Yazıcılığında Ortak Dil Sorunu ve Uygulamaları
 • Türklerde Arşivcilik
 • Günümüzde Türk Kaynaklarının Bulunduğu Arşivlerin Durumu
 • Türk Dünyasında Milli Bilincin Oluşmasında Tarih Yazıcılığının Etkisi
 • Türk Edebiyatının Türk Tarihçiliğine Etkisi
 • Türk Tarihinde Öne Çıkan Eserlerin ve Müelliflerinin Metodolojik Açıdan Değerlendirilmesi
 • Selçuklularda Tarih Yazıcılığı
 • Osmanlılarda Tarih yazıcılığı
 • Türkiye Cumhuriyet Döneminde Tarih Yazıcılığı
 • Bağımsız ve Yarı Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Türk Tarih Yazıcılığı
 • Sovyetler Dönemi Türkistan’da Tarih Yazıcılığı
 • İran ve Arap Coğrafyalarında Türk Tarih Yazıcılığı
 • Batılı Kaynakların Türk Tarihçiliğine Etkisi
 • Dünyada Türk Tarihi Araştırmaları

 

Bilim Kurulu

 

Prof. Dr.Abdulkadir YUVALI

Erciyes Üniversitesi (Kayseri)

Prof. Dr.Abdülkadir DONUK

İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

Prof. Dr.Ahmet AKSIN

Fırat Üniversitesi (Elazığ)

Prof. Dr.Ali ARSLAN

İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

Prof. Dr.Bilgehan PAMUK

Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep)

Prof. Dr.Bünyamin HOCAOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

Prof. Dr.Döölötbek SAPARALİEV

Kırgız-Türk Manas Üniversitesi

Prof. Dr.Enver ÇAKAR

Fırat Üniversitesi (Elazığ)

Prof. Dr.Fahrettin TIZLAK

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)

Prof. Dr.İbrahim YILMAZÇELİK

Fırat Üniversitesi (Elazığ)

Prof. Dr.İlber ORTAYLI

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)

Prof. Dr.M. Ali ÜNAL

Pamukkale Üniversitesi (Denizli)

Prof. Dr.Mehmet ALPARGU

Sakarya Üniversitesi (Sakarya)

Prof. Dr.Mehmet ŞAHİNGÖZ

Gazi Üniversitesi (Ankara)

Prof. Dr.Muhammet Beşir AŞAN

Fırat Üniversitesi (Elazığ)

Prof. Dr.Mustafa ÖZTÜRK

Fırat Üniversitesi (Elazığ)

Prof. Dr.Mustafa TURAN

Gazi Üniversitesi (Ankara)

Prof. Dr.Osman Köse

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

Prof. Dr.Sadettin GÖMEÇ

Ankara Üniversitesi (Ankara)

Prof. Dr.Salim CÖHÇE

İnönü Üniversitesi (Malatya)

Prof. Dr.Selma YEL Gazi

Üniversitesi (Ankara)

Prof. Dr.Tuncer BAYKARA

Emekli ÖĞretim Üyesi

Prof. Dr.Üçler BULDUK

Anakara Üniversitesi (Ankara)

Doç. Dr.A. Ravshan MAJIDOVİCH

Özbekistan Fenler Akademisi

Doç. Dr.Ahmet EFİLOĞLU

Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak)

Doç. Dr.Erkan GÖKSU

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat)

Doç. Dr.Hasan BABACAN

Balıkesir Üniversitesi (Balİkesir)

Doç. Dr.İsmail MANGALTEPE

İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

Doç. Dr.Mustafa ÇOLAK

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat)

Doç. Dr.Mustafa EKİNCİKLİ

Gazi Üniversitesi (Ankara)

Doç. Dr.Songül ÇOLAK

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat)

Yrd. Doç. Dr. A. Erinç ERDAL YILDIRIM

Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak)

Yrd. Doç. Dr.Ahmet KÜTÜ

Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin)

Yrd. Doç. Dr.Beyhan KANTER

Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin)

Yrd. Doç. Dr.Canan KUŞ

Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak)

Yrd. Doç. Dr.Çiğdem AKYÜZ

Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin)

Yrd. Doç. Dr.Emre SATICI

Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak)

Yrd. Doç. Dr.Ferhad MAKSUDOV

Aksaray Üniversitesi (Aksaray)

Yrd. Doç. Dr.Gül Banu DUMAN

Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak)

Yrd. Doç. Dr.Gülay KARADAĞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon)

Yrd. Doç. Dr.Hasan ÖZER

Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak)

Yrd. Doç. Dr.Mustafa HİZMETLİ

Bartın Üniversitesi (Bartİn)

Yrd. Doç. Dr.Nazmi ÖZÇELİK

Ahi Evran Üniversitesi (KırŞehir)

Yrd. Doç. Dr.Nurettin HATUNOĞLU

Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak)

Yrd. Doç. Dr.Rysbek ALİMOV

Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin)

Yrd. Doç. Dr.Sezgin GÜÇLÜAY

Fırat Üniversitesi (Elazığ)

Yrd. Doç. Dr.Sinan YÜKSEL

Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak)

Yrd. Doç. Dr.Zekiye TUNÇ

Sinop Üniversitesi (Sinop)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Sempozyum Takvimi

 

Bildiri Özetlerinin Gönderilme Tarihi

11 AĞUSTOS 2014

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

18 AĞUSTOS 2014

Bildiri Sahiplerine Kabul Mektuplarının Gönderilmesi

21 AĞUSTOS 2014

Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderilmesi

13 EKİM 2014

Sempozyum Tarihi

23-25 EKİM 2014

 

Not: Yurtiçinden gelecek olan katılımcıların karayolu ulaşımı, yemek ve konaklama; yurtdışından gelecek olan katılımcıların ise hava ve karayolu ulaşımı, yemek ve konaklama giderleri karşılanacaktır.
Bilet ibrazıyla Ödemeler Sempozyum sonrasında katılımcıların hesaplarına yatırılacaktır.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN; http://karsamsempozyumu.beun.edu.tr/

 

Filistin 101 yıl önce satın alınmak istenmiş

Araştırmacı-yazar Yasin Özkan, Osmanlı Arşivleri'ndeki araştırmaları sonucunda 1913 yılına ait "ibret verici" bir belgeye ulaştığını belirterek, "Sultan Abdülhamid tahttan indirildikten 4 yıl sonra, Filistin topraklarını satın almak maksadıyla Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşayan J. Jackson Smith'in, Osmanlı Devleti'nin Hariciye Nezareti'ne müracaat etmesine ilişkin belgede, 'Filistin'i satmayı düşünüyorsanız bedelini tarafıma bildiriniz' ifadesi yer alıyor" dedi.

Özkan, yaptığı açıklamada, bazı tarih kitaplarında, Yahudilerin Sultan II. Abdülhamid'e, Filistin'i vermesi için teklifte bulundukları bilgisinin yer aldığını hatırlattı.

Osmanlı Arşivleri'ndeki araştırmaları sonucunda 1913 yılına ait "ibret verici" bir belgeye ulaştığını kaydeden Özkan, "Sultan Abdülhamid tahttan indirildikten 4 yıl sonra, Filistin topraklarını satın almak maksadıyla Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşayan J. Jackson Smith'in Osmanlı Devleti'nin Hariciye Nezareti'ne müracaat etmesine" ilişkin belgede, "Filistin'i satmayı düşünüyorsanız bedelini tarafıma bildiriniz" ifadesinin de yer aldığını aktardı.

Yasin Özkan, Smith'in, Yahudi olduğunu tahmin ettiğini ifade ederek, "Çünkü bir Amerikan veya İngiliz'in Filistin'i alma gibi bir amacı olamaz. Yahudilerin özellikle o dönemde Filistin'e olan ilgileri fazlasıyla artmıştı" diye konuştu.

"Huzuru Osmanlı'da buldular ama..."

MÖ 8. yüzyılda Asurluların yurtlarını istilasından sonra rahat yüzü görmeyen Yahudilerin çareyi farklı topraklara yerleşmekte aradıklarını hatırlatan Özkan, Yahudilerin Avrupa'dan Arabistan'a kadar dünyanın çeşitli bölgelerine yerleştiğini ifade etti.

Özkan, Yahudilerin İspanya'dan kovulduklarında güçlü Osmanlı Devleti'nin himayesi altında huzur içinde yaşadıklarını ancak "günün birinde Filistin'e geri dönüp devlet kurma hayalleri"nden asla vazgeçmediklerini aktardı.

Yasin Özkan, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin zayıflamasının Yahudileri cesaretlendirerek, devlet kurma konusunda faaliyetlerini hızlandırmalarına sebep olduğunu ifade ederek, bunun yanında Batılı güçlerin de teşviğiyle bu amaca yönelik siyonizm düşüncesi çerçevesinde daha cesaretli hareket etmeye başladıklarını dile getirdi.

Özkan, "Bu düşüncenin kurucusu Theodor Herzl, Yahudi devletini tekrar kurmak için Sultan İkinci Abdülhamid Han'dan, Osmanlı dış borçlarının ödenmesi karşılığında Filistin topraklarını istemiş ancak 'Ben bir karış dahi olsa toprak satmam, zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu vatanı kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır' cevabıyla teklifi şiddetle reddedilmiştir" diye konuştu.

Belgenin Türkçesi

Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesinden 4 yıl sonra Los Angeles'tan gelen teklifin Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde "HR.TO, 544/18" numarasıyla kayıtlı olduğu bilgisini veren Özkan, Osmanlı Hariciye Nezareti'ne gelen teklifin tercümesinin şu şekilde olduğunu söyledi:

"Dışişleri Bakanlığı, Tercüme Odası, Numara 108, 16 Şubat sene 1328 (1 Mart 1913).


Padişah Hazretlerinin Yüce Eşiğine, 7 Şubat 1913 tarihli ve Amerika'da Kaliforniya Eyaleti'nde yer alan Los Angeles şehrinde ikamet eden J. Jackson Smith imzasıyla takdim olunan arzın tercümesidir:


Kudüs-i Şerif ve nam-ı diğer Filistin, padişah hazretlerinin Asya'da sahip oldukları memleketlerinin bir kısmını teşkil ediyor. Padişah hazretleri iş bu toprakları satmayı düşündüğü takdirde bedelinin tarafıma bildirilmesini rica ederim."

 

5 Parti tarafından Cumhurbaşkanlığı'na Mutabakat Adayı olarak gösterilen Ekmeleddin İhsanoğlu, Oğuzhan Cengiz’in kaleme aldığı ve kendi adını taşıyan kitapta çok tartışılan bu konuya açıklık kazandırdı. Yazar Oğuzhan Cengiz’in kaleme aldığı kitapta İhsanoğlu’nun ayrıntılı hayat hikâyesi de yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’dan yazılmasını istediği Kur’an-ı Kerim mealinin yakılıp yakılmadığı yıllarca tartışıldı. Kimi kaynaklar mealin Mısır’da yakıldığını, kimileri de başka isim altında basıldığını iddia etti. Babası Mehmet Akif’in en yakın arkadaşı olan Cumhurbaşkanı adaylarından Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu bu tartışmalara son noktayı koydu, çok tartışılan bu konuya açıklık  getirdi.

Kitapta yer alan biyografiye göre, İhsanoğlu’nun babası Yozgatlı Müderris İhsan Efendi, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un, en çok güvendiği ve en yakınındaki bir insan.

Kitapta “Akif’in Meali ve İhsan Efendi” başlıklı bölümde ayrıntıları az bilinen bu hadise özetle şöyle anlatılıyor:
“Mehmet Akif Ersoy, üzerinde çalıştığı Kur’an meâlini son zamanlarda ağırlaşan ve ilerleyen hastalığına rağmen, bitirmiş ve temize çekmişti. Fakat son defa, ağır hasta olarak çıktığı İstanbul yolculuğunda (1936) ne olur ne olmaz diyerek, meâli yanında getirmemiş, Mısır’da Ayn Şems Üniversitesi’nde profesör olan yakın dostu Mehmet İhsan Efendi’ye –yani Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babasına- emanet eder ve şunu vasiyet eder:

“Ben, şifa bulur, sağ salim geri dönersem, eksikliklerini tamamlar öyle basarız. Şayet ölürsem bu meâli yakarsın.”


Ekmeleddin İhsanoğlu Akif’in mealinin yakılması olayını şöyle aktarıyor.
Babam vefat etmeden önce beni çağırdı:


‘Evladım! Masanın sağ gözünde bir takım defterler var. Ben vefat ettikten sonra, o defterleri yakacaksın.’ dedi. Babamın vefatından bir süre geçtikten sonra, durumu İbrahim Sabri Efendi’ye bildirdim. Daha sonra masanın gözündeki meâlleri aldık. İ. Hakkı Şengüler’in Abbasiye’deki evinin balkonunda büyük bir leğen içinde meâlleri teker teker parçalayarak yaktık. Rahmetli babamın, dolayısıyla da merhum Mehmet Akif’in vasiyetini böylece yerine getirmiş olduk.”

KUR’AN MEALİ YAKILIRKEN 4 KİŞİDEN BİRİYDİ

Prof. İhsanoğlu, kitabın başka bölümlerinde ise Kur’an mealinin yakılması olayıyla ilgili soruları şöyle cevaplıyor:

-Mehmet Akif’in Kur’an tercümelerinin balkonda bir leğen içinde yakılması anında bulunan dört kişiden birisiniz. 17 yaşındaydınız o zaman. Ne hissettiniz?

-Bu olay da, benim içimde yarattığı hicran da, hüzün de artık tarihe mal olan bir hadisedir. Buna ilave edecek bir şey yok. Bu anı bir daha yaşamak istemiyorum.

-O Kur’an’ı tetkik etmiş miydiniz?

Hatırlamıyorum. Bazı şeyler silindi. Aradan 45 sene geçti.

-Akif’in damadı Ömer Rıza Doğrul’un, o tercümeye kendi imzasını koyarak neşrettiğini söylüyor Akif’in kızı Cemile Hanım.

-Zannetmiyorum. Ömer Rıza Bey’in kendi tercümesidir.

-Ama yazıldı bunlar; eşi “Kocamı affetmeyeceğim” diyor.

-Zannetmiyorum. O büyük bir muharrir, çok kültürlü bir insandı.”

Doğu Türkistan'da baskılara rağmen oruç tutmakta ısrarlı olan öğrencilere diplomaları verilmiyor.

NORMAL BİR HAYAT SÜREMEZSİNİZ

Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da Ramazan ayında koyulan oruç yasağının ayrıntıları netleşiyor. Kaşgar Üniversitesi'nden bazı Uygur öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde yemek yemeye zorlanarak oruçlarının bozdurulduğunu söylüyor. İsimlerini saklı tutan üç üniversite öğrencisi, 'Eğer yemeyi kabul etmezsek normal bir hayat süremeyeceğimiz söyleniyor' dedi.

BASKILARA RAĞMEN TUTANLAR VAR

Kaşgar Üniversitesi öğrencileri, bütün baskılara rağmen oruç tutma konusunda ısrarlı olan öğrencilerin ise yazılı olarak uyarıldığını ve mezuniyet sonrası kariyerlerine dair tehditler aldıklarını ifade ediyor. Öğrencilere göre bu olay okuldaki Müslümanların başına ilk kez de gelmiyor. Öğrenciler, önceki yıllarda oruç tutanların diplomalarını dahi alamadığı söylüyor.

'ORUCUN ZARARLARI'NI YAZIYORLAR

Uygur öğrenciler, 'Çoğunluğumuz oruç tutmak istiyor. Ancak şartlar böyle olunca tutmamaya karar verdik' diyor. Doğu Türkistan'da devlet kontrolündeki medya organları da Ramazan ayında oruç tutulmasına karşı makaleler yayınlıyor ve oruç tutmanın 'sağlığa zararlarını' anlatan yazılara yer veriliyor. Doğu Türkistan'da öğrenciler ve memurlar için oruç yasak.

Gerilimin hiç dinmediği Filistin-İsrail krizinde son üç günde 450’ye yakın hedef vuruldu. İsrail’in düzenlediği bu saldırıların sonucunda 35 kişi de öldü. Peki, bu çatışma nereye evrilir?

Özellikle son aylarda yeni dengelerin ortaya çıktığı ve yeni siyasi aktörlerin ön plana geldiği Ortadoğu’nun en eski sorunlarından biri olan Filistin-İsrail çatışmasında son üç günde 35 insan öldü. Sadece dün gece 160 hava saldırısı düzenleyen İsrail, Gazze’ye yönelik bu saldırılarda 400 ton bomba kullandığını açıkladı.

İSRAİL KARA HAREKÂTI YAPACAK MI?

Bununla beraber, dün gece yarısından itibaren, Gazze’den İsrail’in hava sahasına da 48 roket fırlatıldı. Bu roketlerden birinin Tel Aviv’e düştüğü belirtildi. İsrail ordu sözcüsü ise 16 roketin, ABD’nin İsrail’e verdiği 'demir kubbe hava savunma sistemi' tarafından yok edildiğini söyledi. Ayrıca, İzzettin Kassam Tugaylarının ilk defa Gazze sınırına 70 kilometre uzaklıkta bulunan Niyfatim askeri havaalanını füzelerle vurduğu da kaydedildi. İsrail’in 40 bin yedek askerini göreve çağırdığı ve bu adımının büyük bir kara harekâtına işaret olduğu da bölgeden gelen bilgiler arasında.
Haziran ayının başında üç Yahudi gencin kaçırılması ile artan Filistin-İsrail geriliminde bundan sonra neler olabileceğini AjansHaber’e değerlendiren TÜRKSAM Dış Politika Araştırmaları Merkezi Uzmanı Ahmet Gencehan Babiş, Filistin’de yaşananların bölgede yaşanan son gelişmelerden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.   

“RAMAZAN’DA BU KADAR SERT SALDIRI AYRICA BİR GÖZDAĞI”

İsrail’in son dönemde, Gazze şeridine ve Batı Şeria’ya düzenlediği saldırılara yöntemsel olarak bakıldığında, ilk dikkat çekici unsurun, bazı ölümlerin üzerinden çok sert hava karşılıklarının gelmesi olduğunu kaydeden Ahmet Gencehan Babiş, bu saldırıların Müslümanlar için son derece önemli bir ay olan Ramazan’da gerçekleşmesinin ayrıca gözdağı niteliğinde görülebileceğini söyledi.

“HER İKİ TARAFTAN DA İNSANİ KAYIP ARTACAKTIR”

Öte yandan, ‘acaba yeni bir intifada mı başlayacak’ sorusunun sıklıkla dile getirildiğini belirten Babiş “Çünkü iki tarafta da sokaklar hareketlenmeye başladı. Olaylar artık sokağa döküldüğü zaman, İsrail bölgesinde yaşayan Araplara da sirayet ettiğinde, daha büyük ayaklanmalar olabilir. Bu ayaklanmalara İsrail güvenlik güçlerinin vereceği sert cevaplar sonrasında, yeni ölümlerin yaşanması ve gerginliğin iki taraflı tırmanmasının önüne geçilemeyebilir. Üstelik böyle bir durumda, İsrail’in havadan yaptığı harekât, sokak çatışmaları üzerinde caydırıcı da olamayacağından, her iki taraftan da insan kayıpları giderek artacaktır.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN, HAMAS VE EL-FETİH RAHATSIZLIĞI

Bununla birlikte, bir süredir kesintiye uğramış olan İsrail’le Filistin arasındaki barış görüşmelerinin bu şartlar altında artık mümkün olmadığının da altını çizen Babiş, İsrail saldırılarının bu kadar üst perdeden olmasının sebeplerinden birinin geçtiğimiz nisan ayında gerçekleşen Hamas el-Fetih birleşmesi olduğunu kaydetti.

“AMERİKA’NIN İSRAİL İLE BAĞI, SORUNUN OBJEKTİF DEĞERLENDİRMESİNE ENGEL”

Filistin-İsrail krizinin bu aşamaya gelmesindeki faktörlerden biri olarak Obama politikalarının gösterilmesini hatırlattığımız Babiş, Amerikan başkanlarının belirli sorunları çözerek tarihe geçme hevesi taşıdıklarını hatırlattı ve “Obama’nın, Ortadoğu’da çok büyük bir sorun olan bu anlaşmazlığı çözmek istediği çok yazıldı çizildi. Ama geldiğimiz süreçte şunu gördük. Amerika’nın, özellikle İsrail’le kurmuş olduğu yakın bağ, soruna objektif bir şekilde bakmasını engelledi. Bazı noktalarda Amerika da ‘güvenlikçi’ anlayışından belli tavizler verdi ama bu tavizler bu görüşmelerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine fayda sağlamadı. Özellikle İsrail’in işgal edilen bölgelerden çekilmeyi açıkça reddetmesi ve Amerika’nın da bu konuda İsrail üzerinde zorlayıcı diplomatik unsurları kullanmaması barış görüşmelerinin akamete uğramasına neden oldu.” diye konuştu.  

Fakat İsrail saldırılarının arkasındaki nedenlerde, bölgede yaşanan son gelişmelerin de etkisinin olduğunu kaydeden Babiş, Irak’taki taşların yerinden oynaması, IŞİD’in ilerleyişinin devamı, merkezi ordunun çekilmesi, ordunun çekilmesinin ardından bazı alanlarda peşmergenin etkinliğini artırmasının, bu yaşanılanlarla bağı olduğunu söyledi.

“İSRAİL, BÖLGENİN HARİTASININ DEĞİŞTİĞİNİN BİLİNCİNDE”

Bağımsız Kürdistan’a dünyadan en net desteğin Netenyahu’dan geldiğini hatırlatan Ahmet Gencehan Babiş “İsrail, haritanın değiştiğinin bilincinde. Bu yeni durum üzerinden kendisine bir egemenlik alanı kurmaya çalışıyor. Bunu da Irak üzerinden, hatta Barzani üzerinden gerçekleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Yani Kürtlere ‘razı’ bir tutum sergiliyor. Öbür taraftan, içeride de el-Fetih ve Hamas’ın birleşme niyeti İsrail’i rahatsız eden noktalardan biri.” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL, YAŞANAN GÜÇ BOŞLUĞUNDAN KİMİN KARLI ÇIKACAĞINI ÖNGÖREREK…”

İsrail’in bu kadar sert olmasının temel nedeni; yeni kurulan Ortadoğu coğrafyasında hem işgal ettiği topraklardaki egemenliğini pekiştirmek hem de yeni kurulmaya aday bölgelerde egemenliğini artırmaya çalışmak diyen Babiş, “İsrail devletinin kurulduğu günden beri ön planda tuttuğu güvenlikçi politikalarını devam ettirecektir. İsrail, bundan sonra da işgal ettiği yerlerden çekilmeyecek, tam aksine egemenliğini artırmaya çalışacaktır. Öte yandan, Suriye gibi Irak gibi güç boşluğu olan bölgelerde, o boşluklardan kimin karlı çıkacağını öngörmeye çalışarak, bu güçlerle iyi iletişim kurup ilerleyen dönemlerde kendisine sıkıntı çıkarmayacak, istediği sonuçları alabileceği bir işbirliği içine de girmekten geri durmayacaktır.” açıklamalarını yaptı.  

“İSRAİL, ENERJİ GÜVENLİĞİNİ KÜRDİSTAN ÜZERİNDEN SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR”

Ahmet Gencehan Babiş, son İsrail saldırılarının Irak’taki durumdan bağımsız olmadığını, Netenyahu’nun bağımsız Kürdistan konusunda yaptığı açıklama ve sonrasında Filistin-İsrail geriliminin birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini söyledi. Babiş “Bir taraftan ikili bir çatışma var diğer taraftan, yeni kurulan dengeler, bölgesel ekonomi-politiğin ve siyasi atmosferin yeniden şekillendiği bir ortam var. Bununla beraber, herkes için olduğu gibi, İsrail için de önemli olan enerji faktörü var. İsrail, belirsiz görünen yakın gelecekteki enerji güvenliğini, kurulduğu takdirde Kürdistan üzerinden sağlamaya çalışıyor. Bu sebepten Barzani ile çalışmaya bu kadar hevesli. Dolayısıyla bu çatışmanın bir boyutu da bu.” şeklinde konuştu. 

KAYNAK: AjansHaber

Sempozyumun organizasyonunu Doç. Dr. Ahmet Şimşek, Doç. Dr. Selahattin Kaymakçı, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Turan, Okt. Alper Cantimer üstlendiler. 163 bildirinin kabul edildiği sempozyumda tarih eğitimi, tarihyazımı ve eğitim tarihi alanında çalışmalar sunuldu. Açılış konuşmalarını, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali yalçın, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan’ın yaptığı sempozyumda tarih eğitimcileri ile tarihçiler bir araya geldi. Çağrılı konuşmacı olarak Prof. Dr. İlhan Tekeli, Prof. Dr. Penelope Harnet, Dr. Dean Smart yer aldı. İlk kez müzakereli (Bir bildirici-iki müzakereci) bir oturumun da yapıldığı sempozyumda oturumlar 7 ayrı salonda cereyan etti. Üçüncü gün Taraklı-Göynük gezisi yapılarak katılımcılara Osmanlı şehir kültürü ve yapısının güzel örnekleri gösterildi. Sempozyuma TUBİTAK, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pegem Akademi, Adapazarı Belediyesi, Hendek Belediyesi, Serdivan Belediyesi, tarihyazımı.org destek verdi. 

 

RÖPORTAJLAR

 •  
  Kıbrıs Barış Harekatı ...
  Kıbrıs Barış Harekatı bitti tartışması bitmedi Bu hafta Kıbrıslı Rumlar, ...
   
 •  
  Ayşe'nin tatile ...
  1974 senesinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından alınan kararla ...
   
 •  
  Musul meselesi dosyası ...
  Musul meselesi dosyası neden hâlâ kapanmadı?  Son dönemde ...
   
 •  
  Kadızadeliler
  IŞİD El Kaide ve Boko Haram'ın Osmanlı'daki örneği Kadızadeliler IŞİD, El Kaide ...
   
 •  
  Birinci Dünya Savaşı ...
  Birinci Dünya Savaşı nasıl çıktı? Ortadoğu son dönemde yaşanan sıcak ...
   
 •  
  Osmanlı padişahları ...
  Osmanlı padişahları neden hacca gitmezdi?   Osmanlı padişahlarının ...
   
 •  
  IŞİD Türkiye sınırına ...
  Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin ...
   
 •  
  Türkmenlerin Yürek ...
  Türkmenlerin Yürek Burkan Dramı Nüfusunun neredeyse tamamı Türkmenlerden ...
   
 •  
  "Silahla Çıkarılan Sorun ...
  Doğu Anadolu’da etnik çatışmaları durdurmak için mücadele veren ...
   
 •  
  IŞİD, Sykes-Picot ...
  IŞİD, 98 yıllık İngiltere ve Fransa arasında yapılan Sykes-Picot anlaşmasını, Irak ve ...
   
 •  
  Musul ve Kerkük ...
  Musul ve Kerkük Türkiye'den nasıl koparıldı? Gazi Mustafa Kemal Meclis ...
   
 •  
  Bayrak Namustur
  Bayrak Namustur   Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır. Toprak ...
   
 •  
  10 soruda IŞİD nedir?
  10 soruda IŞİD nedir? Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Irak'ın en büyük ikinci ...
   
 •  
  IŞİD Musul'dan Sonra ...
  Irak’ın Musul kentinin Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) kontrolüne ...
   
 •  
  Mehmetçiğin kanı ...
  Türk Ocakları, Ağrı Belediye Başkanı’nın Kazım Karabekir Hakkındaki İfadelerine ...
   
 •  
  Osmanlı’da Yahudiler ve ...
  Osmanlı’da Yahudiler ve Hahambaşılık kurumları       ...
   
 •  
  Paris Konferansı’ndan ...
  Paris Konferansı’ndan Sevr’e Türkiye’nin Paylaşılması Meselesi Suat ...
   
 •  
  IŞİD ve “Acil” ...
  IŞİD ve “Acil” Gündemimiz Üzerine Doç. Dr. M. Akif Okur ...
   
 •  
  Milli Mücadele Dönemi ...
  Ulusal Bağımsızlık Savaşı Boyunca Yararlı Ve Zararlı Dernekler Doç. Dr. YÜCEL ...
   
 •  
  Uluslararası hukuk ve ...
  Uluslararası hukuk ve Kerkük Türkleri Ali GÜLER ...
   
 •  
  Hatay’ın Anavatan’a ...
  Hatay’ın Anavatan’a İlhakının Türk Dış Politikasındaki Yeri YRD. ...
   
 •  
  Musul Sorunu ve Lozan
  Musul Sorunu Ve Lozan Sezen Kılıç   1118’den itibaren bir ...
   
 •  
  IŞİD: Bedeviler şehrin ...
  IŞİD: Bedeviler şehrin surlarını yıkarken… Medya ağları aracılığıyla akan ...
   
 •  
  Mahmud El- Kaşgariyi ...
  Mahmud El- Kaşgariyi Yetiştiren Kaşgar Uygur Çevresi ve Kaşgariye Göre ...
   
 •  
  “Türk Olmak”tan Yabancı ...
  “Türk Olmak”tan Yabancı Düşmanlığına: Avrupa’nın Korkuları ve ...
   
 •  
  “Bay X”in Klavyesi ...
  “Bay X”in Klavyesi Tıkırdarken: Kırım’dan Nereye? Soğuk Savaş yılları ...
   
 •  
  Anadolu'da Türk İslam ...
  Anadolu, Ön Asya'nın bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kıtasında ...
   
 •  
  İzmir’in İşgali Üzerine
  İzmir’in İşgali Üzerine DOÇ. DR. MUSTAFA TURAN   Osmanlı ...
   
 •  
  Türkçe'nin Tarihi ...
  Altay dil teorisini kabul edenler için. Kuzey Buz Denizi’nden Basra ...
   
 •  
  Türk Dünyasında ...
  Türk Dünyasında Hıdırellez Kutlamaları ve İşlevleri Yard. Doç. Dr. Ayşe ...
   
 •  
  18 Yıllık Emek; "Tarihin ...
  Sayın Mustafa AKSOY'un 18 yıllık emeğinin bir ürünü olarak ortaya ...
   
 •  
  Kaya Resimlerinden ...
  Kaya Resimlerinden Alfabeye Avrasya’da Türk Damgaları Mustafa AKSOY ...
   
 •  
  Türkiye'de Romantik ...
  Türkiye'de Romantik Tarihçilik / Mustafa Oral Yeni İnsan Yayınevi ...
   
 •  
  İmparatorluğun Son ...
  İmparatorluğun Son Günlerinden Cumhuriyetin Kuruluş Öyküsüne...  ...
   
 •  
  Türk'e Oryantalist ...
  "Türk'e Oryantalist Kuşatma" Prof. Dr. Nurullah Çetin’in ...
   
 •  
  Merkezi Türk Hakimiyet ...
  Merkezi Türk Hakimiyet Teorisi Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Anadolu dünya ...
   
 •  
  Tarihte Türkler ve ...
  Türk Tarih Kurumu yayınları arasında hazırlanan ve 30 cilde baliğ olması ...
   
 •  
  Osmanlılarda Lalalık ...
  Osmanlılarda Lalalık Kurumu Kendisinden önceki Türk devletleri gibi, Osmanlı ...
   
 •  
  “İlber Ortaylı ...
  Bazı tarihçiler vardır ki, derin birikimleri sayesinde her sözleri, hobi amacıyla ...
   
 •  
  Atatürk'ün Saklanan ...
  Atatürk'ün memleketi, soyu ve geçmişi hakkında yayınlanmış birçok ...
   
 •  
  'Piri Reis'in Sırrı'nın ...
  Türkiye'nin başarılı yeni nesil yazarlarından Cenk Kayakuş'un yeni kitabı ...
   
 •  
  Aksaçlılar Meclisi
  AKSAÇLILAR MECLİSİ Ahmet Haldun TERZİOĞLU   Türk Börü ...
   
 •  
  Tarihin Kara Kitabı
  Tarihin Kara Kitabı / Prof. Dr. Ali BİRİNCİ     Her mesleğin ...
   
 •  
  Fârâbî’de Tanrı - İnsan ...
  Hayatı Kitaplardan Okumak :Fârâbî’de Tanrı - İnsan İlişkisi – 1 ...
   
 •  
  Kimlik ve Tarih: ...
  Kimlik ve Tarih: Kimliğin İnşasında Tarihin Kullanımı Arif PAMUK Kimlik, ...
   
 •  
  Bir Tuhaf Benzerlik
  BİR TUHAF BENZERLİK Onu  “jet” toplu konut işi ile tanımıştık. ...
   
 •  
  Türk Üzerinden İslam’ı, ...
  Türk Üzerinden İslam’ı,  İslam Üzerinden Türk’ü ...
   
 •  
  Dünya Kupasının ...
  Dünya  Kupasının  Bilinmeyen  Türkleri Süleyman PEKİN / ...
   
 •  
  Uzun Yaz: ...
  Uzun Yaz: (Cumhur)başkanlık Seçiminden Federalizme mi? Prof. Dr. Mehmet ÖZ ...
   
 •  
  Magazin Dini
   MAGAZİN İSLAMI. Magazin kelimesi sözlükte;  1.“ ...
   
 •  
  Müslümanlık elbisesi!
   Müslümanlık elbisesi!  Bir gün ya­ra­lı bir kuş Hz. ...
   
 •  
  Mustafa Kemâl Atatürk ve ...
  Mustafa Kemâl Atatürk ve Ramazan Ayı Murat ÇALIK Bu yazıda ...
   
 •  
  “AVM”ler Yabancı Toprağı ...
  “AVM”ler Yabancı Toprağı Mı? Osman Erenalp   Üzerinde ...
   
 •  
  Ortadoğu’da Kaos ve ...
  Ortadoğu’da Kaos ve Müslümanlar Prof. Dr. Nurullah AYDIN   ...
   
 •  
  Türk Bayrağına Kuduz ...
  Türk Bayrağına Kuduz Saldırısı Prof. Dr. Nurullah ÇETİN Türk bayrağı, ...
   
 •  
  Hendeğe Düşen Süreç
  Hendeğe Düşen Süreç   Başkaldırı sürüyor.  ...
   
 •  
  Çözümün Yolu
  Çözümün Yolu Terör Örgütüyle Müzakereden Değil, ...
   
 •  
  Mübteda-Haber (*)
  Mübteda-Haber (*)   Bu dünyada bir nesneye Yanar ...
   
 •  
  Sakık'a Tarih Dersi...
  SIRRI SAKIK TARİH BİLMİYOR Sırrı Sakık, 1 Haziran'da seçimlerin tekrar ...
   
 •  
  Ağrı’da şehit anıtlarını ...
  Ağrı’da şehit anıtlarını kim yıkacak?   İkinci kez yapılan Ağrı ...
   
 •  
  Prof. Dr. İlber Ortaylı: ...
  Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye’de bugün başkanlık sistemi olmaz Prof. Dr. ...
   
 •  
  “Dünya Siyasetinde Orta ...
  “Dünya Siyasetinde Orta Asya” ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu ...
   
 •  
  Şehzade Mustafa’nın ...
  Şehzade Mustafa’nın gerçek hikayesini Prof. Dr. Feridun Emecen anlattı Son ...
   
 •  
  Atilla Mateffy;"Türkler ...
  Atilla Mateffy;"Türkler Bize Düşman Olarak Gösterildi" Macarlar ...
   
 •  
  “İnşallah bir aptallık ...
  Son günlerde herkesin dilinde Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ne kadar bilgili olduğuna ...
   
 •  
  Kültür Sosyolojisi ve ...
  Sayın İkbal VURUCU, Sosyolog Mustafa AKSOY ile "Kültür Sosyolojisi ve ...
   
 •  
  Göktürklerde Osmanlı’yı ...
  Göktürklerde Osmanlı’yı görebiliriz Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Mimar ...
   
 •  
  Türkiye, ya "Büyük ...
  Türkiye, ya "Büyük Türkiye" Olacak ya da Yok Olacak!... Durmuş ...
   
 •  
  Mehmet Âkif Ersoy’a Dair ...
  Yalçın Küçük’ün Mehmet Âkif Ersoy’a Dair ...
   
 •  
  Suriye Türklerini ...
  Söyleşi: Prof. Dr. Nurullah Çetin Haçlı-Siyon emperyalizminin ...
   
 •  
  Prof. Dr. İsmet ÇETİN ...
  G Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü ...
   
 •  
  Irak Türkleri
  Sadun Köprülü İle Irak Türkmeneli Türklüğü Üzerine ...
   
 •  
  TTK Başkanı Hülagü: ...
  Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü, BUGÜN’e önemli ...
   
 •  
  Prof.PUZİKOV İLE TÜRK ...
  Puzikov: “Hoca Ahmet Yesevi’nin Türbesi, Türk Halkının Dahiyane Bir ...
   
 •  
  Mehmet Akif’in Hasta ...
  İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u tekrar rahmetle anarken, şair ile vefatından ...
   
 •  
  Tanzimat Döneminde Eğitim
  Tanzimat Dönemi Eğitim (3) Mehmet ÖZKAN /mozkan37@gmail.com Buraya kadar olan ...
   
 •  
  Kabotaj Bayramı Nedir?
  Kabotaj Bayramı Nedir? (Kabotaj Bayramı Neden Kutlanır?) Kabotaj Bayramı nedir? Neden ...
   
 •  
  Tarihimizle Ne Zaman ...
  Tarihimizle Ne Zaman Barışacağız Prof.Dr.İsmet Miroğlu   Türkiyemiz ...
   
 •  
  Tanzimat Dönemi Eğitim ...
  Tanzimat Dönemi Eğitim (2) Mehmet ÖZKAN / Eğitimci   ...
   
 •  
  Bayraksız Namaz Kılınmaz!
  Bayraksız namaz kılınmaz 27 Kasım 1919 gecesi Ermenilerin ileri gelenlerinden Hırlakyan ...
   
 •  
  Türkçe neden ...
  Türkçe neden fakirleşiyor? Prof.Dr. Hayati Develi   ...
   
 •  
  Tanzimat Dönemi Eğitim
  Tanzimat Dönemi Eğitim (1) Mehmet ÖZKAN <mozkan37@gmail.com>  ...
   
 •  
  Fatih Sultan Mehmet ...
  Fatih Sultan Mehmet Zehirlendi Mi, Eceli İle Mi Öldü? Fatih Sultan Mehmet, 27 ...
   
 •  
  Tarihsel Kavramların ...
  Tarihsel Kavramların Güncellemesi Süleyman PEKİN spekin41@gmail.com ...
   
 •  
  Taziye
  Taziye Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ Başkalarının acı ve hüznünden ...
   
 •  
  Cumhuriyet Dönemi Eğitim ...
  Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Programlar (4) 5. PLANLI KALKINMA DÖNEMİ ...
   
 •  
  Mustafa Kemal'in ...
  Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı 1919 yılı başlarında İngilizler, ...
   
 •  
  Atatürk’ün “Tarih İlmi” ...
  Atatürk’ün “Tarih İlmi” Hakkındaki Düşünceleri ...
   
 •  
  İstanbul'un Fethi
  İstanbul'un Fethi, 29 Mayıs 1453'te, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusunun, ...
   
 •  
  İstanbulun Kuşatılması
  I. Bayezid padişahlığının ilk yılı olan 1389′da Bizans İmparatorluğu’ndaki ...
   
 •  
  Ani Ören Yeri Kazı ...
  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan ...
   
 •  
  Osmanlı Arşivleri'ni sel ...
  Size sadece bir yıl önce Vatan gazetesinin yaptığı haberin ilk paragrafını aktaralım:  ...
   
 •  
  Türklerde Tarih Bilinci ...
  I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı ve Sempozyumu TÜRK ...
   
 •  
  Filistin 101 yıl önce ...
  Filistin 101 yıl önce satın alınmak istenmiş Araştırmacı-yazar Yasin Özkan, ...
   
 •  
  Mehmet Akif'in Kur'an ...
  5 Parti tarafından Cumhurbaşkanlığı'na Mutabakat Adayı olarak gösterilen Ekmeleddin ...
   
 •  
  Oruç Tutanlara Diploma ...
  Doğu Türkistan'da baskılara rağmen oruç tutmakta ısrarlı olan ...
   
 •  
  İsrail’in ‘yeni ...
  Gerilimin hiç dinmediği Filistin-İsrail krizinde son üç günde ...
   
 •  
  Uluslararası Tarih ...
  Sempozyumun organizasyonunu Doç. Dr. Ahmet Şimşek, Doç. Dr. Selahattin ...
   
 •  
  Türk Dünyasının En Büyük ...
  ...
   
 •  
  5 Temmuz Urumçi Katliamı
  5 Temmuz 2009 da Urumçi'de başlayan ayaklanma Çin silahlı kuvvetlerinin ...
   
 •  
  Şehitlerimiz İçin Gıyabi ...
  Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, ...
   
 •  
  Sırplar, Sultan Murad'ın ...
  Sultan'ın katilinin heykelini diktiler Kosova'nın başkenti Priştine ...
   
 •  
  Çin'den Uygur Türklerine ...
  Çin'den Uygur Türklerine Oruç Yasağı Doğu Türkistan'da ...
   
 •  
  Osmanlı´da Ramazan
  11 ayın sultanı ramazan Osmanlı döneminde de aynı heyecanla bekleniyordu. Ramazanın ...
   
 •  
  Türk Bayrağı 97 yıl ...
  Birinci Dünya Savaşı sırasında Suriye’nin başkenti Şam’daki Osmanlı ...
   
 •  
  Kıbrıs Türk Barış ...
  Kıbrıs Türk Barış Harekâtı 40 Yaşında Nejat ÇOĞAL Kıbrıs Türk ...
   
 •  
  II. Murad Zamanında ...
  II. Murad Zamanında Anadolu Ahmet Refik   Bertrandon De La Broquiere, Burgonya ...
   
 •  
  Bulgaristan’dan ...
  Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler Murat Yıldız   O ...
   
 •  
  Kıbrıs Barış Harekatı
  Harekat Başlıyor  "Türk Silahlı Kuvvetleri şu dakikadan itibaren Adanın ...
   
 •  
  Millî kültür tarihimizde ...
  Millî kültür tarihimizde Ramazan ayı Muhiddin NALBANTOĞLU Türk ...
   
 •  
  Osmanlı Padişahının ...
  Osmanlı Padişahının Ramazan’daki ekmek hassasiyeti Başkentte olduğu gibi ...
   
 •  
  Türklerde Kavmiyetçilik ...
  Türklerde Kavmiyetçilik Yoktur Prof. Dr. Fahri Unan   ...
   
 •  
  Oğuzlar, Oğuz Boyu
  Oğuzlar, Oğuz Boyu Bugün; Türkiye, Balkanlar, Âzerbaycan, İran, Irak ve ...
   
 •  
  Kanuni Sultan ...
  Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü Televizyon Dizisi Muhteşem ...
   
 •  
  Türklerde Çevrenin ...
  (Kanuninin 1539 tarihli Çevre Nizamnamesi)   Türklerde ...
   
 •  
  Türk Dünyası
  Türklerin Dünyası Süleyman PEKİN 6.Kocaeli Kitap Fuarı’nda sunumunu ...
   
 •  
  Ermeni Tehcirinin ...
  Ermeniler'in zorunlu göçünün hikayesi Birinci Dünya ...
   
 •  
  Tarih ve Bilgi...
  Tarih ve Bilgi... Ahmet Haldun TERZİOĞLU Zamanım çok kısıtlı. Yapmak ...
   
 •  
  Türk Kafkas İslam Ordusu
  Türk Kafkas İslam Ordusu Hanım HALİLOVA  28 Mayıs 1918’de Musavat ...
   
 •  
  Türkmen Oymak ...
  Kutsal Tarihimizde devletlerimizde, Türkmen Oymak Aşiretlerimizden, Morca, ...
   
 •  
  Ortadoğu’da Kaos ve ...
  Ortadoğu’da Kaos ve Müslümanlar Prof. Dr. Nurullah AYDIN   ...
   
 •  
  Srebrenitsa Katliamı
  Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı, 1991-1995 Yugoslavya İç ...
   
 •  
  XIV. Louis ve ...
  XIV. LOUİS VE HATIRLATTIKLARI Prof. Dr. Nurullah AYDIN   ...
   
 •  
  Soğuk Savaş Döneminde ...
  Soğuk Savaş Döneminde Karşılaştırmalı Türk ve Amerikan Dış Politikası ...
   
 •  
  Yüzyıl / Güç Tablosu
         Yüzyıl / Güç    Tablosu ...
   
 •  
  İstanbul Türk olana dek ...
  İstanbul Türk olana dek kaç kez kuşatıldı? Ahmet Haldun TERZİOĞLU Ah ...
   
 •  
  JOHNSON MEKTUBU
  JOHNSON MEKTUBU Sayın Bay Başbakan, Türkiye Hükümetinin, Kıbrıs'ın ...
   
 •  
  İkinci Dünya Savasının ...
  İkinci Dünya Savasının Nedenleri İki dünya savaşı arasındaki yıllarda ...
   
 •  
  Kronolojik Dünya Tarihi
  Dünya tarihi (Kronolojik tarih şeridi)    İ.Ö. 8500-7000, ...
   
 •  
  Amerika’nın Tarihi; ABD ...
  Günümüzde dünyanın süper gücü durumunda olan Amerika Birleşik ...
   
 •  
  Neron ve Hatırlattıkları
  Neron ve Hatırlattıkları Prof. Dr. Nurullah AYDIN   Neron; 37 ile 68 yılları ...
   
 •  
  Çin Seddi Tarihi ve Amacı
  Çin Seddi Tarihi ve Amacı Çin seddi M.Ö 221-403 yılları arasına ...
   
 •  
  Bağlantısızlar Hareketi
  Bağlantısızlar Hareketi BANDUNG KONFERANSI - 1955 Bandung Konferansı: ...
   
 •  
  İran devrimi 35. yılında
  İran'dan devrimin 35. yılında güç gösterisi İran İslam Devrimi'nin ...
   
 •  
  Hasan Sabbah Ve ...
  HASAN SABBAH VE HAŞHAŞİLER  I. GİRİŞ: NİÇİN HAŞHAŞİLER? Tarih sahnesi ...
   
 •  
  Türk Dünyası Tarih ...
  Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi – Temmuz 2014 20. Türk ...
   
 •  
  #tarih Dergisi: ...
  #tarih Dergisi: Anadolu'nun Öncü Müslümanları kapak konusu ile ...
   
 •  
  Tarih Bilinci Dergisi
  Tarih Bilinci Dergisi Temmuz 2014 sayısı çıktı. Prof. Dr. Mehmet Çelik ...
   
 •  
  Türk Yurdu Dergisi ...
  Türk Yurdu Dergisi Temmuz Sayısı Çıktı Detaylı bilgi için ...
   
 •  
  Türk Dünyası ...
  Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Mayıs – Haziran 2014 sayısı çıktı. ...
   
 •  
  21. Yüzyıl Dergisi; ...
  21. Yüzyıl Dergisi bu sayısında Irak’ın parçalanma sürecini farklı ...
   
 •  
  Osmanlıca Dergisi: Dünya ...
  Osmanlıca Dergisi Temmuz 2014 sayısı çıktı.  "Dünya Tarihi Osmanlı Tarihi ...
   
 •  
  Toplumsal Tarih Dergisi ...
  Toplumsal Tarih Dergisi Temmuz 2014, 247. Sayı Toplumsal Tarih dergisi Temmuz 2014 ...
   
 •  
  Kadı Kararı: Fatih'in ...
  Bütün Dünya Dergisi Temmuz 2014 Sayısı çıktı. Kadı Kararı: ...
   
 •  
  Yedikıta Dergisi Temmuz ...
  Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi, Topkapı Sarayı hazinelerinin başına gelen trajik ...
   
 •  
  Derin Tarih Dergisi ...
  Derin Tarih Dergisi Temmuz 2014 Sayısı Çıktı. Derginin Kapak Dosyası: Selefîlikten ...
   
 •  
  2023 Dergisi IŞID'i ...
  2023 Dergisi Haziran- Temmuz sayısı çıktı. Kapak konusu IŞID olan dergi birbirinden ...
   
 •  
  Akademik Tarih ve ...
  Akademik Tarih Ve Düşünce Dergisi yeni sayısı çıktı...  Akademik ...
   
 •  
  Türk Yurdu dergisi Yeni ...
  Türk Yurdu dergisi Haziran 2014 Sayısı Çıktı; "Kapak konusu Türk ...
   
 •  
  100. Yılında Birinci ...
  21. Yüzyıl Dergisinin Haziran 2014 tarihli 66. sayısı çıktı. Kapak konusu Kırım olan ...
   
 •  
  “Öldüler… Bayrağı ...
  10 Ağustos 1991 Cumartesi günü, Hürriyet Gazetesi birinci sayfayı olduğu gibi ...
   
 •  
  Atatürk’ün Çıkardığı ...
  Atatürk’ün Çıkardığı Gazeteler Atatürk,  ...
   
 •  
  Milli mücadele döneminde ...
  Milli mücadele döneminde çıkarılan gazeteler Milli mücadelemiz ve ...
   
 •  
  Milli Mücadele’nin ...
  Milli Mücadele’nin Gazetesi Hakimiyet-i Milliye Nasıl Çıkarıldı? DR. ...
   
 •  
  Vaka-i Mısriye
  Vaka-i Mısriye  Tarihte yayınlanan ilk Türkçe gazete Vakayi-i ...
   
 •  
  Saltanatın ...
  (Vakit Gazetesine Göre) Saltanatın Kaldırılmasına Bazı Dünya Müslümanlarının ...
   
 •  
  Tasvir-i Efkâr Gazetesi ...
  Tasvir-i Efkâr; İbrahim Şinasi’nin 28 Haziran 1862′de yayımlamaya başladığı, ...
   
 •  
  Takvim-i Vekayi
  Takvim-İ Vekayi İstanbul'da önceleri haftalık, daha sonra düzensiz aralıklarla ...
   
 •  
  Avrupa’nın hasta adamı ...
  Avrupa’nın hasta adamı Aslan terbiyecisi gibi İLGİLİ HABERLER: Medine Müdafii ...
   
 •  
  Osmanlı’da yılbaşı ...
  Osmanlı’da yılbaşı dualar ve şiirlerle kutlanırdı Bugünde yeni elbise giymek ...
   
 •  
  Gâye-i Milliyye
   Gâye-i Milliyye  İstiklâl ve Sa´âdet-i Vatandır 2 ...
   
 •  
  Tarihi Manşetler
  Eski tarihli gazete manşetleri Hakimiyeti Milliye-1934,  Mustafa Kemal’e ...
   
 •  
  Türk Basın tarihi : ...
  Türk Basın tarihi : Türkiye'de Gazete ve Gazetecilik Osmanlı ...
   
 •  
  Kıbrıs Gazete ...
  Kıbrıs Gazete Manşetlerinde   21 Temmuz  2013 – Hürriyet ...
   
 •  
  Tarihi Gazete Manşetleri
    Gazi Paşa Önergesini Geri Çekmek Zorunda Kaldı Dün, ...
   
 •  
  Ahî Evran
  Ahî Evran   1171 yılında İran'da Batı Âzerbaycan taraflarındaki ...
   
 •  
  Yusuf Akçura
  Parçalanmış Adam: Yusuf Akçura MEHMET KAAN ÇALEN ...
   
 •  
  "Er Meydanı"
  Türk Havayolları bir çok geleneğin yok olmaya yüz tuttuğu ...
   
 •  
  Cemil Meriç
  CEMİL MERİÇ 12 Aralık 1917'de Hatay Reyhanlı'da doğdu. Hatay Lisesini ...
   
 •  
  Kanuni kadar romantik ve ...
  Kanuni kadar romantik ve edip biri yoktur Muhteşem Süleyman büyük bir ...
   
 •  
  İsmail Bey Gaspıralı- ...
  İsmail Bey Gaspıralı- Fikirlerini Hayatıyla Yaşayan Dava Adamı Nuri GÜRGÜR ...
   
 •  
  Hazarfen Ahmet Çelebi
  Hazarfen Ahmet Çelebi Osmanlı Devleti zamanında yetişen ve dünyada ilk olarak ...
   
 •  
  İlk Türk Hemşiresi ...
  İLK TÜRK HEMŞİRESİ SAFİYE HÜSEYİN  Ülkemizde profesyonel hemşireliğin ...
   
 •  
  Bekir Sıtkı Çobanzâde
  Kırım Türkleri’nin Büyük Düşünürü Bekir Sıtkı ...
   
 •  
  Bahtiyar Vahapzade
  Bahtiyar Vahapzade (1925-2009) Azerbaycanlı edebiyatçı, fikir ve siyaset adamı. ...
   
 •  
  Alp Er Tunga
  Destanlar, ulusal kültür birikimlerinin en önemli ögeleri kuşkusuz… ...
   
 •  
  Fatih Sultan Mehmet
  Fatih Sultan Mehmet II. Mehmed II. Mehmed veya sık kullanılan unvanıyla Fatih ...
   
 •  
  Buhûrîzade Mustafa Itrî ...
  Buhûrîzade Mustafa Itrî Efendi Besteleri bütün İslâm ...
   
 •  
  Alparslan Türkeş
  Yıl 1860 Orta Anadolu'da, Kayseri'nin, Pınarbaşı ilçesi'nin Yukarı ...
   
 •  
  Kılıç Arslan
  Kılıç Arslan Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu ...
   
 •  
  Suudi Arabistan’da ...
  Suudi Arabistan’da önemli şeyler oluyor? Suudi güvenlik bürokrasisinin ...
   
 •  
  Kazakistan mucizesi
  Kazakistan mucizesi Kürşad ZORLU kzorlu77@gmail.com Kazakistan’ın ...
   
 •  
  Yugoslavyanın Tarihi
  Bugünkü Yugoslavya topraklarında yaşadığı bilinen ilk kavim İlliryalılardır. Daha ...
   
 •  
  Suudi Arabistan'ın Tarihi
  Arabistan tarihi, ilk yaratılmış insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem ile Arabistan ...
   
 •  
  ABD'nin Kurulması
  ABD ‘NİN KURULMASI Coğrafi keşifler sırasında Ameriko Vespuci'nin keşfedilen ...
   
 •  
  Azerbaycan
  Azerbaycan Tarihi Azerbaycan 15. yüzyılaArapkökenli Şirvanşahların ...
   
 •  
  Afganistan
  Afganistan Devleti, Afganların bölgedeki diğer topluluklar üzerinde ...
   
 •  
  Moğolistan
  Moğolistan DEVLETİN ADI: Moğolistan BAŞŞEHRİ: Ulan-Bator ...
   
 •  
  Çeçenistan Tarihi, ...
    ÇEÇENİSTAN VE COĞRAFİ KONUMU Sovyetler Birliği döneminde ...
   
 •  
  Pakistan
  Pakistan Pakistanveya resmî adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney Asya'da ...
   
 •  
  Doğu Türkistan.. İnadına ...
  Halvetimizin konusu Doğu Türkistan canlar. Hâl böyle olunca da Doğu ...
   
 •  
  Kazakistan
  Kazakistan Tarihi Türkçe tarihi kayıtlarda geçen ...
   
 •  
  Japonya'nın Tarihi
    Japonya'nın Tarihi Japonya tarihinin en önemli özelliklerinden ...
   
 •  
  Mısır
  Mısırya da resmi adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti ya da kısa ve yaygın adıyla sadece Mısır denilir. ...
   
 •  
  Zeki Velidi Togan’ın ...
  Zeki Velidi Togan’ın Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektup Cumhurbaşkanlığı ...
   
 •  
  Avrupa tüccârından ...
  Avrupa tüccârından Yovan oğlu Simon’un hizmetkârı Lamik veled-i ...
   
 •  
  İstanbul'lu Yüzbaşı ...
  Harp saflarında kurşunla vurulup düşen bir subayın son nefesi; Bu subay hayat ile, ...
   
 •  
  24 Nisan 1915
    24 Nisan 1915 Rus ve İngiliz kışkırtmaları sonucunda meydana gelen isyan ve ...
   
 •  
  Atatürk'ün İdam Fermanı
  ATATÜRK'ÜN İDAM FERMANI 24 Mayıs 1920 tarihinde İstanbul işgal altındayken ...
   
 •  
  Amerika’nın Türklere ...
  Amerika’nın Türklere Haraç Verdiğinin Belgesi (Amerika ile Cezayir Garb ...
   
 •  
  Ermenilerin yedibinden ...
  Ermenilerin yedibinden fazla Müslümanı yakmaları ve üçyüzden fazla ...
   
 •  
  Kürt Halk Heyetinin ...
  Kürt Halk Heyetinin Lozan’a Gönderdiği Tarihi Mektup Dünyadaki ...
   
 •  
  Seyid Rıza'nın ...
  İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na Sayın Bakan, Yıllardan beri Türkiye ...
   
 •  
  Ermeni tecavüzünden ...
  Ermeni tecavüzünden kaçan ahalinin dağlara iltica ettiğini gösteren ...
   
 •  
  Padişah'tan Papa'ya ...
  Osmanlı Ermenileriyle ilgili Vatikan'a ulaşan haberlerin gerçek dışı olduğu, ...
   
 •  
  Karikatürlerde Çanakkale ...
  Karikatürlerde Çanakkale Savaşı Çanakkale Savaşı günlerinde ...
   
 •  
  Atatürk ve Camilerimiz
  Genç Cumhuriyet, asla “cami düşmanlığı”, yapmamıştır. Tam tersine ...
   
 •  
  Ermeni katliamından ...
  Ermeni katliamından dolayı Erivan'dan Van'a iltica eden Müslümanlara ...
   
 •  
  Abdülhamit Han'ın ...
  Abdülhamit Han'ın Çarşafı Yasakladığı Belgenin Günümüz ...
   
Hide Main content block

GÜNCEL YAZILAR

Bir Tuhaf Benzerlik
BİR TUHAF BENZERLİK Onu  “jet” toplu konut işi ile tanımıştık.  Sonra yerli otomobile ... Devamı...

MAKALELER

Osmanlı’da Yahudiler ve Hahambaşılık kurumları
Osmanlı’da Yahudiler ve Hahambaşılık kurumları       Osmanlı Devleti’nde Yahudi ... Devamı...

BASINDAN

Kıbrıs Barış Harekatı bitti tartışması bitmedi
Kıbrıs Barış Harekatı bitti tartışması bitmedi Bu hafta Kıbrıslı Rumlar, “KKTC’yi kurup adanın kuzeyine nüfus ... Devamı...

BELGE-VESİKA

Zeki Velidi Togan’ın Mustafa Kemal Atatürk'e ...
Zeki Velidi Togan’ın Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektup Cumhurbaşkanlığı Arşivinde 01018843 numara ile ... Devamı...

TÜRK TARİHİ

Kıbrıs Türk Barış Harekâtı 40 Yaşında
Kıbrıs Türk Barış Harekâtı 40 Yaşında Nejat ÇOĞAL Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın 40. ... Devamı...

DÜNYA TARİHİ

Ortadoğu’da Kaos ve Müslümanlar
Ortadoğu’da Kaos ve Müslümanlar Prof. Dr. Nurullah AYDIN  Müslümanlar ... Devamı...

İSLAM TARİHİ

İslam: İnsan Olma Projesi
İslam: İnsan Olma Projesi Prof. Dr. Hasan ONAT İslam, sözlükte emniyette, güvende olmak; hür, bağımsız ... Devamı...

TARİH EĞİTİMİ

Tanzimat Döneminde Eğitim
Tanzimat Dönemi Eğitim (3) Mehmet ÖZKAN /mozkan37@gmail.com Buraya kadar olan bölümde Tanzimat ... Devamı...
Müslümanlık elbisesi!

  ...

"Kine Em" şarkısı ve ...

...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ...

19 Mayıs ...

19 Mayıs Türk'ün Millî ...

19 Mayıs ...

2013 Pîrî Reis Dünya ...

...

3 Mayıs’ta ne olmuştu?

3 ...

Ağrı’da şehit anıtlarını ...

Ağrı’da şehit ...

Ahmet Yesevi'de ...

Ahmet Yesevi'de ...