Durdur
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

Depolarda çürüyen 20 bin tarihi vakıf halısı ve kilim çöpe gitti

Türkiye'nin birçok şehrinden toplanan, vakıf malı tarihi 20 bin halı ve kilimin depolarda çürüdüğünü gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği ekipler, 2006 yılında ülke genelindeki cami, mescit, depolardaki vakıflara ait halı ve kilimleri topladı. Kamyonlarla Ankara'ya taşınan halı ve kilimlerin sayısı 120 bini buldu. Bu halı ve kilimlerden 20 bininin çürüdüğü tespit edilerek, çöpe atıldı. Çürüyen halı ve kilimler arasında birkaç asırlık eserler de olduğu öğrenildi.

Yeniden kullanılmak üzere camilere geri gönderilen 20 bin halı ve kilimin ise makine ürünü olduğu belirlendi. Kalan 80 bin civarındaki değerli halı ve kilimler şu an Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Ostim'deki deposunda tutuluyor. Birbirinden değerli bu halı ve kilimlerin kısa sürede tasnif ve tescili yapılması gerekiyor. Halı ve kilimlerin fotoğraflanıp; türü, özellikleri, hangi yöreye ait olduğunun kayda geçirilmesi gerekiyor. Ancak aradan geçen 8 yıla rağmen halı ve kilimlerin envanter çıkarılmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bakım ve onarım atölyesinin yanında yer alan depoda saklanan halı ve kilimlerin de çürümesinden endişe ediliyor. İklimlendirme sistemi olmayan depodaki halı ve kilimlerin bir kısmının nemden zarar gördüğü belirtiliyor.

Depolardaki halı ve kilimlerin durumunu öğrenmek için soru yönelttiğimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, sorularımızı cevapsız bıraktı.

ÜNAL  LİVANELİ/ ZAMAN

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan mimari şaheser Süleymaniye Camii’nin halka kapalı olan bölümünde seçkin insanların ağırlandığı ve bu özel konuklar için Hünkar Mahfili'nin açtırıldığı iddia ediliyor.

İşte o haber;

Süleymaniye Camii’nde Mimar Sinan’ın kemiklerini sızlatacak uygulama!

Osmanlı Devleti’nin en parlak döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Koca Sinan’a yaptırılan mimari şaheser Süleymaniye Camii’nde yaklaşık 3 yıldır skandal bir uygulama söz konusu. 2007-2010 yıllarında restore edilen ve 16 Kasım 2010 tarihinde bir bayram namazıyla ibadete açılan Süleymaniye Camii’nin boğaz tarafına bakan bahçesindeki şantiye güvenlik çiti 2014 yılında olmamıza rağmen hâlâ kaldırılmış değil. Bahçede yer alan ve üzeri reklamla kapatılarak arka tarafının gözükmemesi sağlanan bu çitin arkasında olanlar ise maalesef ecdadın kemiklerini sızlatacak cinsten uygulamalar. Halkın giremediği ve çitten dolayı göremediği bir bölge olan bu çevrili alanda iş adamı, siyasetçi ve bürokrat gibi seçkin insanların ağırlandığı, özellikle Cuma namazına gelen bu özel konuklar için Süleymaniye Camii’nin Hünkâr Mahfili’nin özel olarak açtırıldığı maalesef artık bilinen bir gerçek. Hatta çok çok üzülerek ifade etmek gerekirse burada özel konuklar için yemek verildiğini de eklemek isteriz.

Görsel Gürültüleri Teşhir Platformu olarak başta Kanuni Sultan Süleyman ve Mimar Koca Sinan olmak üzere bütün geçmişimizin kemiklerini sızlatacak bu uygulamayı teşhir ediyor ve bu işin peşini bırakmayacağımızı değerli kamuoyunun bilmesini istiyoruz.

Kaynak: http://gorselgurultuler.com/

1.2 milyon Osmanlı Amerika'ya göç etmiş

Tarih ve kültür dergisi Yedikıta'da Osmanlı topraklarından Güney Amerika'ya da göçlerin olduğu bildiriliyor. Bölgeye göç edenlerin adedinin 1898'de 20 bin olduğu, 1914'e gelindiğinde 1 milyon 200 bini bulduğu ifade ediliyor. Araştırmalar Suriye ve Cebel-iLübnan'dan Amerika'ya yönelenlerin adedinin 600 bine denk geldiğini ortaya koyuyor.

GÖÇ 1950'LERE KADAR DEVAM ETTİ

Ekrem Saltık'ın 'Yeni Dünyada Eski Osmanlılar: El Turco' başlıklı dosyasında Osmanlı'da göç dalgasının çalkantılara bağlı olarak 1880'de başladığı, 1950'lere kadar devam ettiği anlatılıyor. Göçlerin bir bölümünün Arjantin, Brezilya, Meksika ve Şili'ye olduğu kaydediliyor. Belgelere göre Osmanlı toplumu Güney Amerika'dan 19. asrın başında haberdar olmuş. Göçlerde Ermenilerin ve Avrupalı şirketlerin telkinleri önemli rol oynamış. Dergilere verilen ilanlar, anlatılan başarı öyküleri Yeni Dünya'yı çekici kılmış; legal ve illegal yöntemlerle Amerika'ya gidişler başlamış. Osmanlılar, bölgede tarım ve ticaret ile geçimini temin etmiş.

"EL TURCO" OLARAK ANILIYORLARDI

Yedikıta'da Güney Amerika'ya göçen Osmanlıların 'El Turco' olarak anıldığı belirtilirken; şunlar dile getiriliyor:

"El Turcolar, başlangıçta yerliler ve siyahlara benzeyen bir kategorilendirmeye tabi tutulmamış ama beyaz olarak da kabul edilmemişler. El Turco Osmanlı kökenli Güney Amerika halklarının ortak ismi haline gelmiş. Siyasi anlamda güçlü oldukları şu dönemde bile bir azınlık olarak görülen El Turcolar, Güney Amerika'nın yerli sakinleri tarafından 'istenmeyen yabancı' anlamına gelen 'extanjero' ve 'ziyankâr' anlamına gelen 'pernicioso' olarak adlandırılmışlar. Ayrı etnik gruplar arası evliliklerin yaygınlaşması sebebiyle ebeveynlerinin ikisi birden Arap asıllı olan Osmanlı kökenli nüfus hızla asimile olmuş. Bu duruma bağlı olarak günümüzde bir kaç gündelik kelime dışında anadilini bilen insan sayısı oldukça azalmış, anadilini bilmeyen genç kuşakların geçmişle bağlantısı neredeyse ortadan kalkmış."

Türkiye’nin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı’nın üstünün şeffaf bir çatı ile kaplanmış görüntüsü sarayı ziyaret eden insanlar tarafından ciddi bir şekilde yadırganıyor.

Sarayı don ve güneş ışınlarına karşı koruması için yapılan bu cam tavan son günlerde sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Konuyla ilgili olarak hurriyet.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Van Rölöve ve Anıtlar Kurulu Müdür Vekili Taner Öter 2011 yılından önce Van Anıtlar Müdürlüğü’nün İshak Paşa Sarayı’na böyle bir restorasyon çalışması yaptığını Van müdürlüğü kurulunca çalışmalarla kendilerinin ilgilendiklerini söyledi. Kurulan cam tavanla ilgili olarak bilgiler veren Öten, “Yapılan tavan saray içindeki eserleri korumak için güneş ışığını kıracak bir yapı. Olumsuz hava koşullarının saray yapısını kötü engellemesinin önüne geçiyor” diye konuştu. Alınan bilgilere göre ısı yalıtımlı cam olarak tasarlanan cam tavan sarayın içinin buz tutmasını da engelleyecek. Sarayın içinde cam tavana rağmen oluşan buzlar da eriyerek sarayın dışına çıkacak.  

Saray'ın restorasyondan önceki hali

1685'TE İNŞA EDİLDİ

Doğubeyazıt İlçesi'nin 5 km. doğusunda, bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan Saray, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devrindeki son büyük anıt yapısı. 18. yy. Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin örneklerinden olduğu kadar, sanat tarihi yönünden de değeri büyük olduğu ifade ediliyor. Sarayın Harem Dairesi Takkapı kitabesine göre saraya son hali 1784'te verildi. Sarayın ilk inşaatı 1685 tarihinde tamamlandı.

Sarayın restore edilmiş hali

366 ODA BULUNUYOR

Saray iki avlu ve bu avluda bulunan yapılar topluluğundan meydana geliyor. Birinci avludaki yapıların bazıları yıkılmış. Dört tarafı yapılarla çevrili ikinci avlu dikdörtgen planlı. Girişe göre sağ tarafta selamlık ve onun arkasında haremlik var. Bunların sonunda cami ve türbe bulunuyor. Türbe Selçuklu kümbet mimarisi üslubunda inşa edilmiş. Saray bölümü iki kattan oluşuyor ve 366 odası bulunuyor.

Can Mumay/ Hürriyet Gazetesi

Osmanlı’yı savaşa götüren Enver Paşa’nın gizli emri...

Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu’nun Genelkurmay’ın arşivinden çıkardığı belgelere göre Alman gemilerinin Boğazlar’dan geçişi ve Rus gemilerine saldırı emrini sadrazamdan habersiz Enver Paşa vermiş.

Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yıldönümünde iki önemli tarihi belge gün yüzüne çıktı. Siyasi tarih uzmanı Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu’nun Genelkurmay Başkanlığı ATASE (Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı) arşivinden çıkardığı, hem Almanca, hem de Türkçe yazılı belgelerde Amiral Souchon komutasındaki Alman gemilerine saldırı emrinin Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından, Sadrazam Sait Halim Paşa ve kabinesine danışılmadan verildiği gözler önüne seriliyor. Balcıoğlu, yıllardır üzerinde tartışma yaşanan konuya ilişkin Düşünce ve Tarih Dergisi’nde kaleme aldığı yazısında şu görüşlere yer verdi:

“Yeni belgelerde iki Alman gemisinin Boğaz’dan içeri alınmasıyla ilgili emri, hükûmet üyelerine danışmadan veren Harbiye Nazırı Enver Paşa’dır. ATASE Arşivişndeki söz konusu emir; ‘Bahr-i Sefid Boğazı Kumandanlığına; 22 Temmuz 1330 (4 Ağustos 1914) Gayet mahrem (gizli) ve müstaceldir (ivedidir) Alman ve Avusturya merakib-i harbiyelerinin (savaş gemilerinin) Boğaz’dan dühulüne (girişine) müsaade edilecektir ve derhâl buraya malumat verilecektir. Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver’ şeklindedir.”

‘Sait Halim Paşa reddetti’

Balcıoğlu, Karadeniz’deki Rus gemilerine saldırı emrinin de bizzat Enver Paşa tarafından verildiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Emrin verildiği tarihte, Alman gemileri Sicilya Adası açıklarında bulunmaktaydı. Gemilerin Türkiye’ye doğru gelmeleri, İngilizlerin kovalamalarından kaynaklanmamıştır. Bu olay Almanlarla, Enver Paşa arasında önceden kararlaştırılmıştır. Osmanlı donanması komutanlığına getirilen Amiral Souchon, eğitim için Karadeniz’e çıkmakta ısrara başlamış, Sadrazam Sait Halim Paşa, izin vermemiştir. Enver Paşa kabineye danışmadan, amiralin Karadeniz’e çıkması için emir vermiştir. Hem Almanca hem de Türkçe olarak yazılan ve Enver Paşa’nın imzasını taşıyan belgenin Türkçesi şöyledir:

‘Donanma Kumandanı Amiral Suşon Paşa’ya Donanma-yı Hümayun, Karadeniz'de hâkimiyet-i bahriyeyi kazanacaktır. Bunun için Rus donanmasını, nerede bulursanız, ilan-ı harp etmeden ona hücum ediniz.” 

VATAN/ MİLLİYET

DÜŞÜNCE VE TARİH DERGİSİ'Nİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Atatürk'ün hayatıyla ilgili 20 yıldır araştırmalar yapan Düşünce ve Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi  Ali Güler, Atatürk'ün ölmeden önce son sözünün "Aleykümesselam" olduğunu söyledi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 76'ncı yıldönümünde tüm Türkiye'de düzenlenen törenlerle anılıyor.

ATATÜRK'ÜN SON SÖZLERİ "ALEYKÜMESSELAM"


Atatürk'ün hayatıyla ilgili 20 yıldır araştırmalar yapan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Ali Güler, Atatürk'ün pek bilinmeyen son günlerini Vatan gazetesine anlattı. Güler, Atatürk'ün ölmeden önce son sözünün "Aleykümesselam" olduğunu söyledi. İşte Ali Güler'in anlatımıyla Atatürk'ün son günleri;

Atatürk'ün hastalığı ilk olarak 1938 Ocak ayında Yalova'da belirti verdi. Kanamalar ve kaşıntılar başladı. Doktorlar sirozdan şüpheleniyorlar. Fransızlar Hatay meselesinin çözümünde geri adım atar endişesiyle hastalığı duyurulmuyor. Programını aksatmıyor. Hatta hastayken Mersin seyahatinde askeri birlikleri bile denetliyor.

ZEHİRLENMEDİ


Atatürk iddia edildiği gibi Mason doktorlar tarafından civalı ilaç verilerek zehirlenmedi. O dönem civalı Saligran adlı bir idrar söktürücü kullanıyordu. Araştırmalarımda gördüm ki 1950'ye kadar civasız bir diüretik yok. Tıp alemi böyle bir ilaçla daha tanışmamış bile.

ÖLÜM NEDENİ KANLI KARACİĞER İLTİHABI


Atatürk'ün ölüm sebebi siroz denilen kanlı karaciğer iltihabı. Doktor raporlarına nedeni alkol kullanması. Ani bir şekilde ölmediği için otopsiye gerek görülmemiş

GECE ÖLMEDİ


Atatürk'ün ölüm anının gece olduğu ancak tören yapılamayacağı gerekçesiyle 09.05 olarak ilan edildiği iddiası doğru değil. Son dönemi dakika dakika raporlandı.

"VEFAT EDENE KADARKİ 38.5 SAAT KONUŞMADI"


Atatürk'ün son komaya girişini Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak anlatıyor. Özel hekimi Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Atatürk'ten dilini uzatmasını istiyor ama Atatürk dilini içeri çekiyor. Kafasını sağa çevirip, biriyle konuşur gibi "Aleykümesselam" diyerek 8 Kasım 1938 saat 19.00'da komaya giriyor. Vefat edene kadarki 38.5 saat boyunca konuşmuyor.

"AZRAİL'E SELAM VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"


Ben Nahl Suresi 32'inci ayet ve Vakıa Suresi 91, 92'inci ayetlerde anlatılan inançlı bir insanın ölüm anının gerçekleştiğine inanıyorum. Kuran-ı Kerim'de anlatıldığı gibi Atatürk'ün ruhunu almaya gelen Azrail'e selam verdiğini düşünüyorum." ifadesinde bulundu.

VATAN

10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı gün...

Atatürk, Anafartalarda, Conkbayır'ında göğsünü düşman mermisine siper etmiş; Anadolu'da Mehmetçiğiyle omuz omuza süngü sallamış; vatanı işgalden kurtarmış, iyi bir asker, büyük bir komutan en önemlisi de kendisini milletine adamış bir vatanseverdir.

Mondros ile başlayan işgal yıllarında, ümidini kaybetmekte olan Türk insanını, Samsun'dan başlayarak Erzurum, Sivas, Amasya kısaca yurdun dört bir yanında teşkilatlandıran Gazi Mustafa Kemal Paşa; “Ne zaman başladığı bilinmeyen zamanlardan beri, bağımsızlık şerefi ile yaşayan milletimiz, en kötü bir sona, ölüme gidiyor gibi görünmüş iken, tutsaklığa karşı evlâdını ayaklanmaya çağıran ecdat sesi kalplerimizde yükselerek bizi son kurtuluş savaşına yöneltti.” diyerek “ecdadın sesine” kulak verip, Milli şairimiz Akif’in ifadesiyle  “ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” haykırışı ile esarete ve Düvel-i Muazzama’ya meydan okuyarak başlattığı  milli mücadelede, milletimizin üstün gayreti ve büyük desteği  ile istiklal mücadelesini kazanıp, Türk’ün gücünü dünyaya bir kere daha göstererek” Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuştur. Atatürk, milletine yeni ufuklar açmış, inkılap ve ilkeleriyle çağdaş uygarlığı hedef göstermiş, yeni bir yol çizmiştir.

Atatürk bir konuşmasında ‘Geçmişte medeniyetler kurmuş bir soyun çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız gereken şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz. Yarıda bırakılmış daha bir çok büyük işlerimiz vardır. Ben arkadaşlara şunu tavsiye ederim. Şahsınız için değil, kendisinden olduğunuz millet için çalışınız.’ Bizlere de düşen en önemli görev ülkemiz ve milletimiz için çalışmaktır

Varlığımızı ve bağımsızlığımızı korumak için ileriye, yeniliğe, bilim ve tekniğe yönelmek: akılcı olmak; kısaca Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolundan gitmek gerekir.  Atatürk’ü iyi tanımak, doğru anlamak hepimiz için milli bir sorumluluktur.

“Atatürk gibi insanlar, bir nesil için doğmadıkları gibi, belli bir devre için de doğmazlar; onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihlerinde hüküm sürecek insanlardır.”

Bu aziz vatanın topraklarını kanlarıyla sulamış, bayrağımıza al rengini vermiş şehit ve gazilerimizin ölümsüz hatıraları önünde bir kez daha  eğiliyoruz. 91. yılını geride bırakmış bir Cumhuriyetin mensubu olarak, fakir, çaresiz, yorgun bir halkı,  millet olma bilinciyle şaha kaldırmış, vatanı düşman işgalinden kurtarmış, Türk’ü başı dik, alnı açık, muasır medeniyet seviyesine doğru emin adımlarla yürüyen bir millet haline getirmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz.

www.tarihgazetesi.net 

Tarih Gazetesi 1 Yılını Geride Bıraktı...

29 Ekim 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yılında yayın hayatına başlayan www.tarihgazetesi.net bir yılını doldurmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir yılda 750.000'e yakın ziyaretçinin ziyaret ettiği sitemize destek veren akademisyen, yazar, öğretmenlerimiz ile okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

Tarih Gazetesi'nin birinci yılında bizlerle değerli görüşlerini paylaşan tüm dostlarımıza şükranlarımızı sunarız...

******************

Bu yeni tarih bilimi sitesi sadece Türk tarihine yönelik değil, dünya tarihini de kapsıyor. Sitede Türk ve dünya tarihi ile ilgili belgelerin ve makalelerin yanında tarih eksenli bir habercilik de yapılıyor.
Türkiye’nin dört bir yanındaki tarihçi akademisyenleri ve tarih araştırmacılarını www.tarihgazetesi.net’i incelemeye ve bu milli girişime yazıları, eleştirileri ile  destek olmaya davet ediyorum.

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı

********************************************************************************************

Tarih Gazetesi'ni tebrik eder,başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim. Baki selam ve muhabbetle.

Prof. Dr. Mehmet ÖZ

Türk Ocakları Genel Başkanı

****************************************************************************************

Tarih Gazetesi'ni dikkatle takip ediyorum. Çok büyük ve önemli işler yapıyorsunuz. Türk milletinin mankurtluk sefaletinden uzaklaşarak bozkurt asaletini kuşanması yolunda fedakârca çalışmalar yapıyorsunuz. Allah şevkinizi daim etsin. Türk’e oryantalist kuşatmayı yaracak, kendi vatanında, kendi milletinde, kendi devletinde özgürce ve şahsiyetlice bir hayat yaşatacak milliyetçi Türk gençliğini eğitiyorsunuz. Allah sayınızı artırsın.

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN

Ankara Üniversitesi

**********************************************************************************************

Merhaba efendim, Tarih gazetesi adlı sitenizi bir tarihçi olarak zaman zaman takip ediyorum. Özellikle "sosyal medya" üzerindeki etkinliği en dikkate değer yönü. Site muhtevasında verilen malzememnin ciddi ve akılcı bir tasnif ile yerleştirilmiş olması kullanışlılık açısından çok öemli Bu bakımdam emsallerinni çok fevkinden teknik ve medyatik bir karaktere sahip.

Bütün bunların üzerinde milli meselelerdeki hassasiyet her türlü takdirin üstünde. Bu husus yaşadığımız zaman dilimi içinde çok daha önem kazanmaktadır. Takip edilebilirliğ ölçüsünde bu meselelerin gündemdeki ağırlığı istenilen derecede ve muhtevada olmasını sağlayacaktır. Bir senelik bir yayın süresi içinde spesifik bir faaliyetin devam ettirilip bir seviye tutturması ileriye yönelik olarak belirttiğimiz ölçüye daha da fazla katkı sağlayacaktır. Başarınınzın devamını diliyorum.

 Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ

Balıkesir Üniversitesi

*******************************************************************************************

Her milletin tarihi kendisinin kimliğidir. Türk genci Türk insanı kendi kimliğini, geçmişini bilmelidir. Kendi tarih ve kültürünü bilmeyen, öğrenemeyen nesillerin geleceği tehlikededir. “Tarihimizdeki Muhteşem Mektuplar” adlı kitabımın kapağına koyduğum  Şeyh Edibali'nin “Geçmişini iyi bilesin ki, geleceğe sağlam basasın” sözü yolumuzda rehber olmalı. Bu nedenle gençlerimize, insanlarımıza tarih ve kültürlerine karşı ilgi uyandırıp onları bilgilendirerek atalarını ve değerlerini öğretmeliyiz. İşte siz çok önemli bu ulvi görevi, hizmeti yerine getiriyorsunuz. Hz. Ali efendimiz “Bana bir harf öğretenin kölesi olurum” demiştir. Siz de tarihi gerçekleri belgeleri ile insanlarımıza, gençlerimize öğretiyor, onları aydınlatıyorsunuz. Tarihi bir görev yapıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun.

Necdet BAYRAKTAROĞLU

Tarihimizdeki Muhteşem Mektuplar Kitabı Yazarı

*******************************************************************************************

İnternet dünyasında tarih adına doğru bir şekilde hizmet veren nadir sitelerdendir Tarih Gazetesi . Tarih Tarih olarak Tarih Gazetesi'nin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Saygılarımla.

Ahmet  Özgür TÜREN

www.tarihtarih.com editörü

***********************************************************************************************

Tarih hakkında Nâima şöyle der: “Tarih faydası herkese şamil olan bir ilimdir. Ulemanın zekasını arttırır. Ümeranın basiret gözlerini açar. Avamı eski haberlere, havası da gizli sırlara vakıf eder. Bu hudutsuz denizin derinliklerine vakıf olanlar, her türlü hakikati ve devirlerin değişmesi ile değişen hususların esrarını öğrenirler. Böylece eski milletlerde ne gibi değişiklikler olduğunu, bunların hangi sebeplerle parçalanıp mahvolduklarını öğrenirler.”

Tarihi iyi bilmek gerekiyor. Anlamak, hissetmek, ders çıkartmak gerekiyor. İşte Tarih Gazetesi, 1 yıldır günlük güncel haberleri tarihle özleştirip yorumlayarak, yani geçmişe bakıp günümüze ışık tutarak önemli bir misyonu yerine getirmeye çalışıyor. İnanıyorum ki; gelecekte daha güzel yerlere gelecektir.

1. yıl dönümlerinde tüm emeği geçenleri kutluyor, keyifle takip ettiğim gazetenizin daha nice yıllar başarı ile yoluna devam etmesini, tarihin parıldayan sayfalarından günümüze ışık tutmasını diliyorum.

Ramazan TÜRKMEN

Çizgi Roman Yazar ve Çizeri

***************************************************************************************

Kıymetli ağabeyim Zülküf SARITEPE bundan bir yıl kadar önce Tarih Gazetesi ile ilgili projeyi anlattığında alanda bu yönde bir çalışmaya ihtiyaç olduğu için çok heyecanlanmıştım. Merakla sitenin yayın hayatına geçmesini bekledim. Kısa bir zaman sonra tarih ile ilgili geniş bir yelpazede ve iddiasız olarak başlayan yayın, Zülküf SARITEPE hocamın emekleriyle, değerli yazarlarımızın yazılarıyla ve sitenin ziyaretçilerinin gösterdiği ilgi ile  kısa bir sürede umduğumun da üstünde bir başarıyla yola devam etti. Şimdi birinci yılını dolduran sitenin uzun yıllar boyunca sürekli büyüyerek yoluna devam edeceğine, tarihe bakış penceremizi genişletip güzelleştireceğine olan inancım tamdır. Tevfik Fikret'in 
"Koşan elbet varır, düşen kalkar,

Kara taştan su damla damla akar,

Birikir, sonra bir gümüş göl olur,

Arayan hakkı en sonunda bulur ." dizelerini de paylaşma gereği duyarak site yönetimini gönülden kutlarım.

Rüştü ÇAKIR 

www.edebiyatciturk.com Editörü

*********************************************************************************************

Tarih Gazetesi, yayın hayatında bir yılını doldurdu. Geçen zamanda gördük ki, bilgi dağarcığımızdaki tarihi eksiklikleri Tarih Gazetesi.net sayesinde farkettik. Okumayı ve araştırmayı pek de sevmeyen bir toplum olan milletimiz, sanal dünyanın alışkanlıklarıyla Tarih Gazetesi.net'i farketti. Tarihimizdeki önemli olayları sosyal paylaşım siteleri vasıtasıyla bize ulaştıran www.tarihgazetesi.net aslında eksik yanımızı tamamlamada da bir açığımızı kapatmamıza vesile oldu. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür eder, başarılı çalışmaların artarak devam etmesini dilerim.

İsrafil BAYRAK

Türkiye Kamu-Sen Artvin İl Temsilcisi

TES Artvin Şube Başkanı

**************************************************************************************************

İlk bakışta akademik derinliği ile kendine çeken , güncel yazıları ,makaleleri, belge ve vesikaları   ile tarihe değişik bakış açıları meydana getiren ve daha ilk yılında gerçek tarih neşriyatı arasında onurlu yerini almış ,dünü anlatıp, bugünün olaylarının  sebepleri  idrakine varılmasında  önemli bir kaynak olmuştur.  Daha önemlisi yarınlara doğru vatanıyla ,milletiyle , öz değerleri ile birlikte koşacak Tarih Gazetesi,  29 Ekim gibi , milletimiz için çok değerli  bir günde,  yeni yaşın kutlu olsun.  Muhabbet ve Saygılarımla...

 

 Ekrem AKAR

Tarih Öğretmeni

********************************************************************************************

www.tarihgazetesi.net

 

RÖPORTAJLAR

 •  
  Dersim Belgeleri Sahte ...
  Yazar Cengiz Özakıncı, Özgür Gündem Gazetesi’nin dünkü ...
   
 •  
  Ahıska Türkleri’nin 70 ...
  Ahıska Türkleri’nin 70 yıllık sürgün serüveni Stalin ...
   
 •  
  Kadir Mısıroğlu
  Atatürk'e yaptığı hakaretlerle bilinen tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun ...
   
 •  
  Dersim Gerçeği...
  Yusuf Halaçoğlu, Dersim'de yaşanan olayın halkla bir çatışma olmadığını, ...
   
 •  
  Türkiye'nin ezberini ...
  Türkiye'nin ezberini bozacak belge!  Mehmet Ali Özadındaki emekli ...
   
 •  
  Enver Paşa haklı idi...
  Enver Paşa haklı idi... Birinci Dünya Savaşı’nın üzerinden tam 100 yıl ...
   
 •  
  100 Yıl Önce Bugün 1. ...
  100 yıl önce bugün, 2 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu Birinci ...
   
 •  
  Zonguldak ve Ecevit ...
  Zonguldak ve Ecevit Üniversitesi ALİ BADEMCİ Zonguldak büyük olmayan, 110 ...
   
 •  
  Osmanlı sultanları ...
  Osmanlı sultanları vezirlerinin mallarına el koydular ama vatandaşın malına dokunamadılar ...
   
 •  
  Halaçoğlu: Alparslan’ın ...
  Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Eravşar, Prof. Dr. Haşim Karpuz ile ...
   
 •  
  Sansür otoriter ...
  Dünyanın her tarafında otoriterleşen yönetimler basını kontrol altında tutmak istemiş ...
   
 •  
  Tarih, Sistematik Bir ...
    Metodolojik incelenmeyen veri, ilmî bilgi değildir Rastgele derlenen, ...
   
 •  
  Balkan Savaşları ve ...
  Balkan Savaşları ve Rumeli Türkleri’nin kıyımı Ekim 1912’de başlayan ...
   
 •  
  Neo-Hariciler / Prof. ...
  Neo-Hariciler Prof. Dr. İskender Öksüz Seviye düştükçe nefret ...
   
 •  
  Kılık kıyafete karışmak ...
  Kılık kıyafete karışmak muhafazakâr bir iktidarın alametlerindendir Eski Türkiye ...
   
 •  
  O Yalan Çürüdü ...
  O Yalan Çürüdü (Atatürk’ün “Gökten İndiği ...
   
 •  
  Doğu Türkistan ve Türklük
      Doğu Türkistan ve Türklük     Turan CAN ...
   
 •  
  İsmet İnönü ve CHP
              İsmet İnönü ve CHP ...
   
 •  
  Ankara’nın Başkent Oluşu
    Ankara’nın Başkent Oluşu BİLÂL N. ŞİMŞİR Giriş Atatürk ...
   
 •  
  İzmir'in İşgalinden ...
  İzmir'in  İşgalinden Önce Ortodoks Rumların Faaliyetleri       ...
   
 •  
  Tarihte "Türk" Adı / ...
  Tarihte "Türk" Adı / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu Bugün ilim ...
   
 •  
  Alparslan ve Atatürk, ...
  Alparslan ve Atatürk, Malazgirt ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri, İki Zaferin ...
   
 •  
  Osmanlı'yı Bir De ...
  OSMANLI'YI BİR DE ATATÜRK'TEN DİNLEYİN Sinan MEYDAN Yazdı... Osmanlı ...
   
 •  
  Son Hahambaşı Hayim ...
  Son Hahambaşı Hayim Nahum Efendi ve Siyonizm   Ali GÜLER yazdı... / ...
   
 •  
  “Hüzün Coğrafyası”na ...
  “Hüzün Coğrafyası”na Türkiye Umut Olabilir mi? Doç. ...
   
 •  
  Sevr’i Bilmek Lozan’ı ...
     Sevr’i Bilmek Lozan’ı Anlamak Osmanlı Devleti 1914’de girdiği ...
   
 •  
  Osmanlı’da Yahudiler ve ...
  Osmanlı’da Yahudiler ve Hahambaşılık kurumları       ...
   
 •  
  Paris Konferansı’ndan ...
  Paris Konferansı’ndan Sevr’e Türkiye’nin Paylaşılması Meselesi Suat ...
   
 •  
  IŞİD ve “Acil” ...
  IŞİD ve “Acil” Gündemimiz Üzerine Doç. Dr. M. Akif Okur ...
   
 •  
  Milli Mücadele Dönemi ...
  Ulusal Bağımsızlık Savaşı Boyunca Yararlı Ve Zararlı Dernekler Doç. Dr. YÜCEL ...
   
 •  
  Göktürk Yazısı ve Orhun ...
  Göktürk Yazısı ve Orhun Türkçesi  Ses ve Biçim Bilgisi, ...
   
 •  
  Çağdaş Bilimler Işığında ...
  Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı Editör: Ali Rıza Özdemir ...
   
 •  
  "TÜRKLER - Uzun Bir ...
  "TÜRKLER - Uzun Bir Serüvenden Kısa Notlar", Giza Yayıncılık, ARVANA ...
   
 •  
  Osmanlı ...
    Osmanlı İmparatorluğu’nun Kapitalistleşme Tecrübesi ve Telif Haklarının ...
   
 •  
  Tarih ve Metedolojisi / ...
  Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı Başkanı  ...
   
 •  
  Tarih Geleceği de Yazar
  TARİH GELECEĞİ DE YAZAR İhsan KURT / Akıl Fikir Yayınları Tarihe olan ilgimin ...
   
 •  
  Tarihçi-yazar Orhan ...
  Usta Yazar Orhan Koloğlu'nun Tarihçi Kitabevi'nden çıkan ...
   
 •  
  "Tarihe Yön Veren ...
  Tarihi çizgi romanları ile tanınan Ramazan TÜRKMEN'in; İstanbul'un ...
   
 •  
  Tarih Araştırmalarında ...
  Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Prof. Dr. İsmail Özçelik ...
   
 •  
  Osmanlı Şiiri Şerhleri ...
  Osmanlı Şiiri Şerhleri Gazeller ve Güzeller Üzerine Osmanlı şairi, sınırları ...
   
 •  
  Fesat Yuvası
  FESAT YUVASI İhsan KURT/ Akçağ Zamanımızda 1915'leri kendi lehlerine canlı ...
   
 •  
  Akl-ı Kemal 5. Cilt
  Akl-ı Kemal 5. Cilt Sinan MEYDAN/ İnkılâp Kitabevi O NASIL YAPTI ÖTEKİLER ...
   
 •  
  Alparslan- Ahmet Haldun ...
  Alparslan- Ahmet Haldun Terzioğlu Biz kılıç ehliydik, onlar kelam ve din ehli. ...
   
 •  
  100 Soruda 1. Dünya ...
  100 SORUDA 1. DÜNYA SAVAŞI DOÇ. DR. ALİ SATAN   Dünya savaşı ...
   
 •  
  18 Yıllık Emek; "Tarihin ...
  Sayın Mustafa AKSOY'un 18 yıllık emeğinin bir ürünü olarak ortaya ...
   
 •  
  Amerika’nın Yeniden Keşfi
  AMERİKA’NIN YENİDEN KEŞFİ   “Amerika’yı yeniden ...
   
 •  
  Libya'da Türk varlığı
  Libya'da Türk varlığı Prof. Dr. Nurullah Çetin   İki ...
   
 •  
  “Çözüm Süreci” Nereye ...
  “Çözüm Süreci” Nereye Gidiyor? Nasıl Bir Yol Haritası ...
   
 •  
  14 Kasım deyince aklıma ...
  14 Kasım deyince aklıma gelenler... Tam 70 sene önce... Bundan tam 70 sene ...
   
 •  
  Fatura
                            ...
   
 •  
  Mustafa Kemal İsmi ...
  Mustafa Kemal İsmi Üzerine Birkaç gün önce bir televizyon programında ...
   
 •  
  Atatürk’ün Saklanan ...
  Atatürk’ün Saklanan Türklüğü Ali GÜLER ...
   
 •  
  Kıskaçtan Çıkış Yolu / ...
  Kıskaçtan Çıkış Yolu  Prof. Dr. Mehmet ÖZ Türk Ocakları ...
   
 •  
  Tarih Gazetesine...
  Tarih Gazetesine, Bir yılını başarılı çalışmaları ile hizmet veren Tarih Gazetesi ...
   
 •  
  Erdi Cumhuriyet’im 91 ...
  Son 10 Yılı ve  Cumhuriyetimiz          ...
   
 •  
  Cumhuriyet Bayramı
  CUMHURİYET BAYRAMI   Hür ve bağımsız yaşamayı var olmanın amacı haline ...
   
 •  
  Kimlik zırhımız: ...
  Kimlik zırhımız: Türk-İslam Kültürü Prof. Dr. Nurullah ÇETİN ...
   
 •  
  Geleceğimizi inşa ...
  Geleceğimizi inşa zemini: Mill Prof. Dr. Nurullah Çetin   Eğitim, bir ...
   
 •  
  Yeniden Milli Mücadele
  Yeniden Milli Mücadele Prof. Dr. Nurullah Çetin   Bugün ...
   
 •  
  IŞİD’in Yabancı ...
  IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Değişmeyen Terör Hanife ...
   
 •  
  Prof. Dr. Nurullah ...
  PROF. DR. NURULLAH ÇETİN’LE "TÜRK’E ORYANTALİST KUŞATMA" ADLI ...
   
 •  
  Prof. Dr. İlber Ortaylı: ...
  Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye’de bugün başkanlık sistemi olmaz Prof. Dr. ...
   
 •  
  “Dünya Siyasetinde Orta ...
  “Dünya Siyasetinde Orta Asya” ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu ...
   
 •  
  Şehzade Mustafa’nın ...
  Şehzade Mustafa’nın gerçek hikayesini Prof. Dr. Feridun Emecen anlattı Son ...
   
 •  
  Atilla Mateffy;"Türkler ...
  Atilla Mateffy;"Türkler Bize Düşman Olarak Gösterildi" Macarlar ...
   
 •  
  “İnşallah bir aptallık ...
  Son günlerde herkesin dilinde Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ne kadar bilgili olduğuna ...
   
 •  
  Kültür Sosyolojisi ve ...
  Sayın İkbal VURUCU, Sosyolog Mustafa AKSOY ile "Kültür Sosyolojisi ve ...
   
 •  
  Göktürklerde Osmanlı’yı ...
  Göktürklerde Osmanlı’yı görebiliriz Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Mimar ...
   
 •  
  Türkiye, ya "Büyük ...
  Türkiye, ya "Büyük Türkiye" Olacak ya da Yok Olacak!... Durmuş ...
   
 •  
  Mehmet Âkif Ersoy’a Dair ...
  Yalçın Küçük’ün Mehmet Âkif Ersoy’a Dair ...
   
 •  
  Suriye Türklerini ...
  Söyleşi: Prof. Dr. Nurullah Çetin Haçlı-Siyon emperyalizminin ...
   
 •  
  Prof. Dr. İsmet ÇETİN ...
  G Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü ...
   
 •  
  Irak Türkleri
  Sadun Köprülü İle Irak Türkmeneli Türklüğü Üzerine ...
   
 •  
  TTK Başkanı Hülagü: ...
  Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü, BUGÜN’e önemli ...
   
 •  
  Prof.PUZİKOV İLE TÜRK ...
  Puzikov: “Hoca Ahmet Yesevi’nin Türbesi, Türk Halkının Dahiyane Bir ...
   
 •  
  Tarihin En Tehlikeli ...
  Tarihin En Tehlikeli Kaynağı: Hatıralar Hâtıralar, zevkle okunur. Politika ...
   
 •  
  Lozan Anlaşmasının ...
  Lozan Anlaşmasının Türkiye Cumhuriyeti Tarihindeki Yeri ve Önemi A) Konferansa ...
   
 •  
  İstanbul’un İşgali ve ...
  İstanbul’un İşgali ve Meclis-i Mebusan’ın Dağıtılması Meclis ...
   
 •  
  Atatürk'ün Kronolojisi
  Atatürk'ün Kronolojisi 1881 Atatürk'ün ...
   
 •  
  Atatürk için ne dediler?
  Atatürk İçin Ne Dediler? Atatürk bu yüzyılın büyük ...
   
 •  
  Anadolu Kadınları ...
  ANADOLU KADINLARI MUDAFAA-İ VATAN CEMİYETİ ...
   
 •  
  Tanzimat Dönemi Eğitim ...
  Tanzimat Dönemi Eğitim (5) Mehmet ÖZKAN / mozkan37@gmail.com   ...
   
 •  
  Ankara’nın Başkent ...
      Ankara’nın Başkent Oluşunun Anlamı     A – GİRİŞ ...
   
 •  
  Tarih Boyunca Kurulan ...
  Tarihi ve Çağdaş Türk Devletleri İmparatorluklar - 16 Büyük Türk ...
   
 •  
  Tarihte Bu Ay: EKİM
  Tarihte Bu Ay: EKİM Tarihte Ekim Ayı Ekim ayında meydana gelen önemli ...
   
 •  
  Vakanüvis nedir?
  VAK‘ANÜVİS NEDİR? Osmanlı Devleti’nde resmî tarihçiler ...
   
 •  
  Tarihte Bu Ay
  Tarihte Bu Ay: EYLÜL Eylül ayında meydana gelen önemli olaylar... ...
   
 •  
  Atanamayan Tarih ...
  Milli Eğitim Bakanlığı 40 bin kişilik öğretmen atama kontenjanlarını ...
   
 •  
  2014-2015 Eğitim ve ...
  2014-2015 Eğitim ve Öğretim Sosyal Bilgiler Ders Planları. www.tarihgazetesi.net ...
   
 •  
  2014-2015 Öğretim Yılı ...
  2014-2015 Öğretim Yılı Tarih Ders Kitapları İndirmek için linklere tıklayınız... ...
   
 •  
  20 bin tarihi vakıf ...
  Depolarda çürüyen 20 bin tarihi vakıf halısı ve kilim çöpe ...
   
 •  
  Süleymaniye Camii’nde ...
  Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan mimari şaheser ...
   
 •  
  1.2 milyon Osmanlı ...
  1.2 milyon Osmanlı Amerika'ya göç etmiş Tarih ve kültür ...
   
 •  
  İshak Paşa Sarayı'ndaki ...
  Türkiye’nin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Ağrı'daki İshak ...
   
 •  
  Osmanlı’yı savaşa ...
  Osmanlı’yı savaşa götüren Enver Paşa’nın gizli emri... Prof. Dr. ...
   
 •  
  Atatürk'ün son sözü ...
  Atatürk'ün hayatıyla ilgili 20 yıldır araştırmalar yapan Düşünce ve ...
   
 •  
  Saygıyla Anıyoruz...
  10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün aramızdan ...
   
 •  
  Tarih Gazetesi 1 Yılını ...
  Tarih Gazetesi 1 Yılını Geride Bıraktı... 29 Ekim 2013 tarihinde Türkiye ...
   
 •  
  Cumhuriyet'e Armağan... ...
  Düşünce ve Tarih Dergisi Yayında... Aylık yayımlanacak olan popüler ...
   
 •  
  2. Amasya Türk Dünyası ...
  2. Amasya Türk Dünyası Çalıştayı gerçekleştirildi. 21. ...
   
 •  
  Kitapları ya yakıyoruz ...
  Hurdacının kitap sevgisi kütüphaneciden fazla çıktı Rize Halk ...
   
 •  
  Aksakallılar Meclisi ...
  Türk kültüründe önemli yer tutan Aksakallılar Meclisi geleneği ...
   
 •  
  Çanakkale'de İlber ...
  Çanakkale 2015- 100'ncü Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen ...
   
 •  
  İbn-i Sina'nın kitabı ...
  İbn-i Sina'nın kitabı günümüz Türkçesine çevriliyor ...
   
 •  
  Ermeni Lobisi Çalışıyor; ...
  Barack Obama Yönetimi, Türk-ABD ilişkileri kritik bir dönemden ...
   
 •  
  Bu Unutulur Mu?
  BU UNUTULUR MU ? (Ama maalesef unuttuk! ...) Birinci Dünya Savaşı'nda ...
   
 •  
  Osmanlı Adaleti Kudüs’te ...
  Osmanlı Adaleti Kudüs’te Hâlâ Yürürlükte Yedikıta ...
   
 •  
  Türk Deniz Kuvvetleri ...
  Türk Deniz Kuvvetleri Tarihçesi 1) Anadolu Selçuklu ...
   
 •  
  Karamanoğlu Mehmet Beyin ...
  Güzel Dilimiz Türkçemiz Karamanoğlu Mehmet Beyin ve Padişah II. ...
   
 •  
  “Dersim” ahlaksızlığını ...
  “Dersim” ahlaksızlığını tarih ibretle kaydedecek Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ ...
   
 •  
  Türklerde Standart ve ...
  Türklerde Standart ve Kaliteye Verilen Önem Ve Sultan II. Bayezıd’ın ...
   
 •  
  İstanbul'un Fethini ...
  İstanbul'un Fethini Gören Bir Venediklinin Notları Aslen Venedik'li olup ...
   
 •  
  Ahilik – Ahi Evren ve ...
  Ahilik – Ahi Evren ve Ahilik Nizamnamesi (Fütüvetname) Necdet ...
   
 •  
  İstanbul'un Kara Günleri
  İstanbul 16 Mart 1920'de İngilizler tarafından "resmen" işgal edilmişti. 6 ...
   
 •  
  İstanbul’un İşgali, ...
  İstanbul’un İşgali, Direniş ve Kurtuluşu      Zeki ...
   
 •  
  Irak Türkleri Çalıştayı ...
  Irak Türkleri Çalıştayı Bildirisi – Doç. Dr. Kutluk Kağan ...
   
 •  
  Tarihte Türklük / Prof. ...
  Tarihte Türklük / Prof. Dr. László Rásonyi Giriş ...
   
 •  
  Türklerde Hayvanın ...
  Türklerde Hayvanın Önemi, Padişah Fatih, II. Bayezıd ve  III. Murat’ın ...
   
 •  
  Türk Dünyası Ortak “Türk ...
  Türk Dünyası Ortak “Türk Tarihi” Problemi   ...
   
 •  
  Türklerin Ortak Tarihi ...
  Türklerin Ortak Tarihi Üzerine Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ ...
   
 •  
  1929 Dünya Ekonomik Krizi
  1929 Dünya Ekonomik Krizi 1.EKONOMİK KRİZ ÖNCESİ ...
   
 •  
  İkinci Dünya Savaşının ...
  İkinci Dünya Savaşının Sebebi ve Sonuçları a) II. Dünya Savaşı’nın ...
   
 •  
  Suveyş Kanalı
  Suveyş Kanalı  Mustafa BACAK Dünya'nın en önemli deniz ...
   
 •  
  1933 Doğu Türkistan ...
  1933 Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti  DOĞU TÜRKİSTAN İSLÂM ...
   
 •  
  Tarihin İşaret ...
  Tarihin  İşaret  Fişekleri - III Süleyman Pekin Yazdı... Tarihi ...
   
 •  
  1. Dünya Savaşı'nın ...
  1. Dünya Savaşının Başlaması Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay nedir? ...
   
 •  
  I.Dünya Savaşının ...
  I.Dünya Savaşının Sebepleri(1914-1918) Savaşın Genel Nedenleri     ...
   
 •  
  Tarihin İşaret ...
  TARİHİN  İŞARET  FİŞEKLERİ Süleyman PEKİN yazdı... Bazen bir spor ...
   
 •  
  İngiliz Avam Kamarası ...
  İngiliz Avam Kamarası Filistin'i tanıdı İngiliz Parlamentosu, Filistin'in ...
   
 •  
  Harita Okuma Sanatı – ...
  Harita  Okuma  Sanatı – II Süleyman Pekin Yazdı... ...
   
 •  
  İtalyanlar ...
  İtalyanlar Trablusgarp’ta katliam yapmış 27 Eylül 1911 tarihinde İtalyanlar ...
   
 •  
  Büyük Ortadoğu Projesi ...
  Büyük  Ortadoğu  Projesi  Nasıl  Okunur? Süleyman PEKİN ...
   
 •  
  Hiroşima'ya Atom Bombası
  İnsanlığın kaybettiği yer: Hiroşima  Batı Japonya’nın Çugoku ...
   
 •  
  Sezar ve Brütüs
  Sezar ve Brütüs Roma tarihinin en etkileyici sahnelerinden biri haline gelmiştir, ...
   
 •  
  Ortadoğu’da Kaos ve ...
  Ortadoğu’da Kaos ve Müslümanlar Prof. Dr. Nurullah AYDIN   ...
   
 •  
  Düşünce ve Tarih Dergisi ...
  Dr. Ali GÜLER'in Genel Yayın Yönetmenliğinde  ilk sayısı ile ...
   
 •  
  Atlas Tarih’in Birinci ...
  Atlas Tarih’in Birinci Dünya Savaşı Özel Sayısı Bayilerde!!  Atlas ...
   
 •  
  2023 Dergisi: Suriyeli ...
  2023 Dergisi'nin yeni sayısı çıktı. "Suriyeli Mülteciler" kapak konusu ...
   
 •  
  Türk Yurdu Dergisi ...
  Türk Yurdu Dergisi Kasım 2014 sayısında "Dilde, Fikirde, İşde Birlik" ...
   
 •  
  21. Yüzyıl Dergisi: İŞİD ...
  21. Yüzyıl Dergisi'nin 71. Sayısı Çıktı. İŞİD Özel dosyası ile çıkan ...
   
 •  
  #tarih Dergisi; "1000 ...
  #tarih Dergisi Kasım Sayısı çıktı. #tarih Dergisi Kasım Sayısı kapak dosyası; ...
   
 •  
  Derin Tarih Dergisi; ...
  Derin Tarih Dergisi Kasım 2014 sayısının kapak konusu; Atatürk ve Kürtler İşte ...
   
 •  
  Yedikıta Dergisi; Yeni ...
  Yedikıta Dergisi Kasım 2014 sayısı kapak konusu; "Yeni Dünya'da Eski Osmanlılar: ...
   
 •  
  Toplumsal Tarih Dergisi ...
  Toplumsal Tarih Dergisi Kasım 2014, 251. Sayısı Toplumsal Tarih Kasım sayısında kapakta ...
   
 •  
  2023 Dergisi: Çözüm'den ...
  2023 Dergisi: Çözüm'den Çözülmeye mi? 2023 ...
   
 •  
  Tarih Bilinci Dergisi ...
  Tarih Bilinci Dergisi Ekim sayısı "Arkası Kara Önü Beyaz Cumhuriyet" kapak ...
   
 •  
  Türk Yurdu Dergisi: ...
  Küresel Savaşın Odağında mıyız? Türk Yurdu 326. Sayı - Ekim 2014 ...
   
 •  
  Toplumsal Tarih Dergisi ...
  Toplumsal Tarih Dergisi, Ekim 2014, 250. Sayısı çıktı... Toplumsal Tarih Ekim ...
   
 •  
  #tarih Dergisi 1. Dünya ...
  #tarih Dergisi'nin Ekim 2014 tarihli 5. sayısı çıktı. 1. Dünya ...
   
 •  
  Derin Tarih Dergisi; ...
  Derin Tarih Dergisi Ekim 2014 sayısı çıktı. Ekim 2014 sayısı kapak konusu; ...
   
 •  
  KKTC'nin Kuruluşu Manşeti
  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN... ...
   
 •  
  Cumhuriyet, Sen Bin ...
  29 EKİM Büyük Türk Milleti!  Bugün kendi bayramını kudretli ...
   
 •  
  "Çelimli Çalım"ın ...
  "Çelimli Çalım"ın Dördüncü Sayısı Çıktı! ...
   
 •  
  “Öldüler… Bayrağı ...
  10 Ağustos 1991 Cumartesi günü, Hürriyet Gazetesi birinci sayfayı olduğu gibi ...
   
 •  
  Atatürk’ün Çıkardığı ...
  Atatürk’ün Çıkardığı Gazeteler Atatürk,  ...
   
 •  
  Milli mücadele döneminde ...
  Milli mücadele döneminde çıkarılan gazeteler Milli mücadelemiz ve ...
   
 •  
  Milli Mücadele’nin ...
  Milli Mücadele’nin Gazetesi Hakimiyet-i Milliye Nasıl Çıkarıldı? DR. ...
   
 •  
  Vaka-i Mısriye
  Vaka-i Mısriye  Tarihte yayınlanan ilk Türkçe gazete Vakayi-i ...
   
 •  
  Saltanatın ...
  (Vakit Gazetesine Göre) Saltanatın Kaldırılmasına Bazı Dünya Müslümanlarının ...
   
 •  
  Tasvir-i Efkâr Gazetesi ...
  Tasvir-i Efkâr; İbrahim Şinasi’nin 28 Haziran 1862′de yayımlamaya başladığı, ...
   
 •  
  Takvim-i Vekayi
  Takvim-İ Vekayi İstanbul'da önceleri haftalık, daha sonra düzensiz aralıklarla ...
   
 •  
  Avrupa’nın hasta adamı ...
  Avrupa’nın hasta adamı Aslan terbiyecisi gibi İLGİLİ HABERLER: Medine Müdafii ...
   
 •  
  Osmanlı’da yılbaşı ...
  Osmanlı’da yılbaşı dualar ve şiirlerle kutlanırdı Bugünde yeni elbise giymek ...
   
 •  
  Gâye-i Milliyye
   Gâye-i Milliyye  İstiklâl ve Sa´âdet-i Vatandır 2 ...
   
 •  
  Tarihi Manşetler
  Eski tarihli gazete manşetleri Hakimiyeti Milliye-1934,  Mustafa Kemal’e ...
   
 •  
  Medîne Müdafii, Çöl ...
  Medîne Müdafii, Türk Kaplanı, Çöl Kaplanı: Ömer Fahreddin ...
   
 •  
  İşenbay Abdurazakov
  İşenbay Abdurazakov, Sovyetler döneminde yetişmesine rağmen Türklük ve ...
   
 •  
  Ziya GÖKALP
  Ziya GÖKALP (1876-1924) Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da ...
   
 •  
  Yakup Han Bedevlet ...
  Yakup Han Bedevlet (1820-1877) Yakuphan 1820 yılında Taşkent yakınlarındaki Pişkent'te ...
   
 •  
  Âşık Veysel
  Âşık Veysel’de millî şuur Hayri Ataş Türk halk şiirinin kudretli ...
   
 •  
  Ruşen Ali Kimdir?
  Köroğlu Destanı, kahramanı Ruşen Ali'nin ve babası Koca(Seyis) Yusuf'un ...
   
 •  
  Ahî Evran
  Ahî Evran   1171 yılında İran'da Batı Âzerbaycan taraflarındaki ...
   
 •  
  Yusuf Akçura
  Parçalanmış Adam: Yusuf Akçura MEHMET KAAN ÇALEN ...
   
 •  
  "Er Meydanı"
  Türk Havayolları bir çok geleneğin yok olmaya yüz tuttuğu ...
   
 •  
  Cemil Meriç
  CEMİL MERİÇ 12 Aralık 1917'de Hatay Reyhanlı'da doğdu. Hatay Lisesini ...
   
 •  
  Kanuni kadar romantik ve ...
  Kanuni kadar romantik ve edip biri yoktur Muhteşem Süleyman büyük bir ...
   
 •  
  İsmail Bey Gaspıralı- ...
  İsmail Bey Gaspıralı- Fikirlerini Hayatıyla Yaşayan Dava Adamı Nuri GÜRGÜR ...
   
 •  
  Hazarfen Ahmet Çelebi
  Hazarfen Ahmet Çelebi Osmanlı Devleti zamanında yetişen ve dünyada ilk olarak ...
   
 •  
  İlk Türk Hemşiresi ...
  İLK TÜRK HEMŞİRESİ SAFİYE HÜSEYİN  Ülkemizde profesyonel hemşireliğin ...
   
 •  
  Bekir Sıtkı Çobanzâde
  Kırım Türkleri’nin Büyük Düşünürü Bekir Sıtkı ...
   
 •  
  Türkmenistan Cumhuriyeti
  27 Ekim 1991 Türkmenistan'ın 27 Ekim 1991’de Sovyetler ...
   
 •  
  Suudi Arabistan’da ...
  Suudi Arabistan’da önemli şeyler oluyor? Suudi güvenlik bürokrasisinin ...
   
 •  
  Kazakistan mucizesi
  Kazakistan mucizesi Kürşad ZORLU kzorlu77@gmail.com Kazakistan’ın ...
   
 •  
  Yugoslavyanın Tarihi
  Bugünkü Yugoslavya topraklarında yaşadığı bilinen ilk kavim İlliryalılardır. Daha ...
   
 •  
  Suudi Arabistan'ın Tarihi
  Arabistan tarihi, ilk yaratılmış insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem ile Arabistan ...
   
 •  
  ABD'nin Kurulması
  ABD ‘NİN KURULMASI Coğrafi keşifler sırasında Ameriko Vespuci'nin keşfedilen ...
   
 •  
  Azerbaycan
  Azerbaycan Tarihi Azerbaycan halkının yalnızca tabii servetleri ve arazisi değil, aynı ...
   
 •  
  Afganistan
  Afganistan Devleti, Afganların bölgedeki diğer topluluklar üzerinde ...
   
 •  
  Moğolistan
  Moğolistan DEVLETİN ADI: Moğolistan BAŞŞEHRİ: Ulan-Bator ...
   
 •  
  Çeçenistan Tarihi, ...
    ÇEÇENİSTAN VE COĞRAFİ KONUMU Sovyetler Birliği döneminde ...
   
 •  
  Pakistan
  Pakistan Pakistanveya resmî adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney Asya'da ...
   
 •  
  Doğu Türkistan.. İnadına ...
  Halvetimizin konusu Doğu Türkistan canlar. Hâl böyle olunca da Doğu ...
   
 •  
  Kazakistan
  Kazakistan Tarihi Türkçe tarihi kayıtlarda geçen ...
   
 •  
  Japonya'nın Tarihi
    Japonya'nın Tarihi Japonya tarihinin en önemli özelliklerinden ...
   
 •  
  Mısır
  Mısırya da resmi adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti ya da kısa ve yaygın adıyla sadece Mısır denilir. ...
   
 •  
  Ermenilerin yaşadığı ...
  Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde karışıklık çıkarmak üzere Rusya'dan bazı ...
   
 •  
  Millî Mücadele’de ...
  Millî Mücadele’de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ...
   
 •  
  Ermenilerin Ruslarlar ...
  Ermenilerin Ruslarlar omuz omuza Türklere karşı savaştıkları/ ...
   
 •  
  Kürt ve Arap İleri ...
  Kürt ve Arap İleri Gelenlerinin 1921'de Türkiye Büyük Millet ...
   
 •  
  Van, Bitlis, Erzurum ve ...
  Van, Bitlis, Erzurum ve Karahisar-ı Şarki havalisinde bulanan bazı Ermenilerin seferberlik ilanı ...
   
 •  
  Zeki Velidi Togan’ın ...
  Zeki Velidi Togan’ın Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektup Cumhurbaşkanlığı ...
   
 •  
  Avrupa tüccârından ...
  Avrupa tüccârından Yovan oğlu Simon’un hizmetkârı Lamik veled-i ...
   
 •  
  İstanbul'lu Yüzbaşı ...
  Harp saflarında kurşunla vurulup düşen bir subayın son nefesi; Bu subay hayat ile, ...
   
 •  
  24 Nisan 1915
    24 Nisan 1915 Rus ve İngiliz kışkırtmaları sonucunda meydana gelen isyan ve ...
   
 •  
  Atatürk'ün İdam Fermanı
  ATATÜRK'ÜN İDAM FERMANI 24 Mayıs 1920 tarihinde İstanbul işgal altındayken ...
   
 •  
  Amerika’nın Türklere ...
  Amerika’nın Türklere Haraç Verdiğinin Belgesi (Amerika ile Cezayir Garb ...
   
 •  
  Ermenilerin yedibinden ...
  Ermenilerin yedibinden fazla Müslümanı yakmaları ve üçyüzden fazla ...
   
 •  
  Kürt Halk Heyetinin ...
  Kürt Halk Heyetinin Lozan’a Gönderdiği Tarihi Mektup Dünyadaki ...
   
 •  
  Seyid Rıza'nın ...
  İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na Sayın Bakan, Yıllardan beri Türkiye ...
   
 •  
  Ermeni tecavüzünden ...
  Ermeni tecavüzünden kaçan ahalinin dağlara iltica ettiğini gösteren ...
   
Hide Main content block

GÜNCEL YAZILAR

Amerika’nın Yeniden Keşfi
AMERİKA’NIN YENİDEN KEŞFİ   “Amerika’yı yeniden keşfetmek…”   Bu ... Devamı...

MAKALELER

O Yalan Çürüdü (Atatürk’ün “Gökten İndiği Sanılan ...
O Yalan Çürüdü (Atatürk’ün “Gökten İndiği Sanılan Kitapların Dogmaları” ... Devamı...

BASINDAN

Dersim Belgeleri Sahte Mi?
Yazar Cengiz Özakıncı, Özgür Gündem Gazetesi’nin dünkü manşetinde ‘İşte Soykırım ... Devamı...

BELGE-VESİKA

Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde karışıklık ...
Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde karışıklık çıkarmak üzere Rusya'dan bazı fesatçılar geldiği... ... Devamı...

TÜRK TARİHİ

Bu Unutulur Mu?
BU UNUTULUR MU ? (Ama maalesef unuttuk! ...) Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere, 150 bin askerimiz esir ... Devamı...

DÜNYA TARİHİ

1929 Dünya Ekonomik Krizi
1929 Dünya Ekonomik Krizi 1.EKONOMİK KRİZ ÖNCESİ   Büyük bunalım  olarak da ... Devamı...

İSLAM TARİHİ

Kudüs'ün Fethinin 827.Yıl Dönümü
Selahaddin Eyyubi 3 semavi din için de kutsal kabul edilen Kudüs'ü Haçlılardan geri aldı. ... Devamı...

TARİH EĞİTİMİ

Tarihin En Tehlikeli Kaynağı: Hatıralar
Tarihin En Tehlikeli Kaynağı: Hatıralar Hâtıralar, zevkle okunur. Politika alanında olsun, ... Devamı...
Müslümanlık elbisesi!

  ...

"Kine Em" şarkısı ve ...

...

14 Kasım deyince aklıma ...

14 Kasım ...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ...

19 Mayıs ...

19 Mayıs Türk'ün Millî ...

19 Mayıs ...

2013 Pîrî Reis Dünya ...

...

3 Mayıs’ta ne olmuştu?

3 ...

Ağrı’da şehit anıtlarını ...

Ağrı’da şehit ...