Durdur
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

XVII. Türk Tarih Kongresi Kapanış Töreni
 

 

Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca dört yılda bir düzenlenen ve üç gün boyunca 249 bilim insanının katılımıyla gerçekleşen "XVII. Türk Tarih Kongresi" tamamlandı. 

15-17 Eylül 2014 tarihleri arasında ATO Congressium’da düzenlenen 17. Türk Tarih Kongresi’nin kapanış törenine Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un yanı sıra, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, TTK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Hekimoğlu, TTK Başkan Yardımcısı Ahmet Belada, Bilim Kurulu üyeleri ile çok sayıda tarihçi ve bilim insanı katıldı.

Kongrenin kapanışında konuşan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, tarihin aslında bir medeniyet tasavvurunun en önemli parçalarından birisi olduğunu dile getirdi. Medeniyetin iki önemli ayaktan oluştuğunu belirten Kurtulmuş, bunlardan birincisinin "tahayyül" diğerinin ise "tasavvur" olduğunu ifade etti. Her medeniyet havzasının insanlarının öncelikli olarak zihinlerindeki tahayyülle dünyaya baktıklarını anlatan Kurtulmuş, "Konuştuğumuz dil, kelimelerimizin arkasındaki gerçekler, kelimelerimize, düşünce sistematiğimize yön veren şey ise hayal dünyalarımızı oluşturan parçalardan müteşekkildir. Bunun içinde dil, tarih, coğrafya ve sosyal bilimlerin en önemli alanları var. Ama tarih bu alanda bizim okumalarımızı canlı tutan, tahayyülümüze yön veren önemli hususlardan birisi" dedi.

"Yeni Türkiye’ Edebiyat Olsun Diye Söylenmiş Bir Şey Değil"

Kurtulmuş, Türk Tarih Kongresi’nin 17. yüzyıldan sonra çözülme dönemi, Meşrutiyet, Tanzimat, Osmanlı’nın çöküşü ve Cumhuriyet dönemleriyle birlikte maalesef içe kapanma süreçlerinden yani 150 yıllık bir derin uykudan sonra Türkiye’nin yeniden uyanışa geçmesi, yeniden kendi kökleri, medeniyeti, değerleri üzerinde yeni bir dünya tahayyül etmeye başlamasıyla eşzamanlı bir döneme denk geldiğini ifade etti.

"Türk Tarih Kongresi’nin Şehbenderzadeleri, Sait Halim Paşaları, Mehmet Akifleri, Ali Şükrü Beyleri ve o dönemin arayışlarını bugüne de getirecek, taşıyacak bir birikime sahip olduğunu" belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Çağdaşımız olan Tarih Felsefecisi Braudel, Selçuklu’yu Osmanlı’yı İslam’ın ikinci devresi olarak kabul ediyor, İslam’ın ikincisi koşusu olarak tanımlıyor. Birinci koşusu Hazreti Ömer ile başlayan Endülüs’e kadar giden koşuydu. Şimdi çok iddialı ama çok da köklerinin üzerinde yeniden ayağa kalkma noktasında olan Türkiye için diyebiliriz ki önümüzdeki dönem İslam coğrafyasının bu büyük medeniyet havzasının üçüncü koşusunun başladığı dönem olacaktır. Şu anda hep ’Yeni Türkiye’ diye söylüyoruz ya ’Yeni Türkiye’ laf olsun, edebiyat olsun diye söylenmiş bir şey değildir. Yeni Türkiye sadece devlet ve milletin bütünleşmesi için kurulacak bir mekanizma değildir. Yeni Türkiye Türkiye’nin kökleriyle, tarihiyle, medeniyetiyle, diliyle ve gönlüyle buluşmasını ifade eden bir dönemdir. İşte yeni Türkiye bizim coğrafyamızın, İslam coğrafyasının, içinde bulunduğumuz amiral gemisi olarak var olduğumuz bu coğrafyanın üçüncü koşusunun ilk adımıdır. Bu çerçevede yeni Türkiye, yeni Ortadoğu, yeni dünyanın başlangıcıdır."

"Tarih Tekerrür Etmesin Diye Tarihin Zenginliğini Bugüne Taşımalıyız"

Günümüzde tarih konuşurken 200 yıl önceki meselelerin tartışıldığını vurgulayan Kurtulmuş, "Biz bunu tarihteki olaylar tekerrür etmesin diye tarihin zenginliğini bugüne taşıma mecburiyetindeyiz. Üçüncü büyük koşumuz, yeniden dil yani gönül diliyle konuşmanın dönemi olmak durumundadır. Yeniden insanı önceleyen bir dönem olmak durumundadır. Yeniden Nesimi’nin söylediği gibi Arabi’yi Farisi’yi bir kenara bırakarak dildeki farklılıkları bir tarafa bırakarak, tenlerdeki farklılıkları bir tarafa bırakarak, bu coğrafyanın bütün insanlarının ortak bir medeniyet ve kültür anlayışıyla hareket etmesinin başlangıcıdır" diye konuştu.

Kurtulmuş, "Yeni Türkiye ile başlayacak olan üçüncü büyük koşunun en önemli özelliklerinden birisinin yeniden adalet ve hakkaniyet üzerinden bir barış dilini inşa etme zorunluluğu" olduğunu belirtti. Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çerçevede sadece tarih okumaları değil tarihten özümsediğimiz, damıttığımız hikmeti ve irfanı bugünün dünyasına da yansıtmak durumundayız. Bugünün dünyasına da sadece tarihten altın levhalar şeklinde değil tarihin bize vermiş olduğu ve bugün dahi kullanılabilecek olan bir büyük birikim olarak ortaya koymak ve bunları bütün dünyanın istifade edebileceği bir hale getirmek durumundayız. Birileri hala tarihin geçmiş günlerinde kalmış olabilir. Bir yüzyıl önce tamamlayamadıkları bizim coğrafyamızın paylaşmasının yeniden istiyor olabilirler. Aynı Osmanlı’nın çöküş döneminde yaşanmış olan etnisite ve mezhep farklılıkları üzerinden ortaya konulacak olan o dağılma senaryosunu yani bir türlü bitiremedikleri Osmanlı’yı olabildiğince parçalama, lime lime etme senaryosunu devam ettirmek isteyebilirler. Bunun için bölgede yeni sınırlar, yeni ülkeler, yeni kavgalar, yeni çıkar çatışmaları inşa etmeye çalışabilirler. Bunlar zaten onların kurmaya çalıştığı bir dildi. Eğer bu dil üzerinden dünyaya barış geliyor olsaydı, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya koydukları sistemle dünyaya 50 bin kere barışın gelmesi gerekirdi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı geçti barışı kuramadılar. Çünkü dillerinde olan şey barış değil çıkardır, dillerinde olan şey adalet değil paylaşmadır, dillerinde olan şey insanların birliği, bütünlüğü, yaradılışta eşitliği değil yani hilkatte ve dinde kardeşliği değil birilerinin üstünlüğü, birilerinin de onlara bağlılığıdır. Tüm bunlar içerisinde Soğuk Savaş’ın sona ermesinden ortaya konulan bu dünyaya baktığımız zaman daha fazla bizim değerlerimize ihtiyaç var, daha fazla üçüncü büyük koşunun başlatılmasına ihtiyaç var, daha fazla yeni Türkiye üzerinden yeni Ortadoğu’yu kurmaya ihtiyaç var. Bu coğrafyanın bütün insanları başta olmak üzere herkesin aynı avluya bakan akrabalar, aynı avluya bakan komşular olduğu hissiyle bütün bu geçmiş birikimimizle bu topraklarda var olan birikimimize sahip çıkmaya ihtiyaç var. İşte o çerçevede Tarih Kongremizin sadece tarihi olayların incelendiği, sadece tarihi gerçeklerin ortaya koyduğu bir kongre olarak görmemiz gerekiyor."

"Dünyada Barış Dilini Ortaya Koyabilecek Yegane Ülke Türkiye’dir"

"Değerli hocalarım büyük dağların dumanı çok olur" diye konuşan Kurtulmuş, "Türkiye sadece bir tek medeniyeti değil bu coğrafyadaki büyük medeniyetleri temsil ediyor, hülasasını, birikimini temsil ediyor. Onlarca farklı medeniyetin içinde gizli olan hikmeti temsil ediyor. O gizli olan hikmeti de orada bırakmış değil. İfade etmeye çalıştığım gibi şarkılarıyla türküleriyle fıkralarıyla folkloruyla günlük hayata yansıtmış olan bir büyük ülkenin insanları olarak Türkiye buna sahip çıkıyor. Dolayısıyla bunun üzerinden yeni bir dil, yeni bir bakış açısı, yeni bir tahayyül ve yeni bir tasavvuru ortaya koymamız gerekiyor. Bu sorumluluk Türkiye’nin entelektüellerine, siyasetçilerine, bilim adamlarına, araştırmacılarına, üniversitelerine, araştırma merkezlerine, basınına düşüyor. Bu dili kurabilecek, ortaya koyabilecek dünyadaki yegane ülke Türkiye, yegane millet de Türk milletidir. Türkiye’nin aydınları olarak herkese, hepimize çok büyük bir sorumluluk düşmektedir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, kapanış konuşmalarının ardından tarihçilerle ayaküstü sohbet etti, kongreye ilişkin bilgi aldı.

Uluslararası nitelikteki XVII. Tarih Kongresi 15-17 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara’da ATO Congresium Salonlarında gerçekleşti. Kongreye yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 249 bilim insanı katıldı. 

Kongre çalışmaları Eski Anadolu Uygarlıkları, Orta Asya ve Kafkasya Tarihi, Selçuklu ve Beylikler Dönemi Tarihi, Osmanlı Tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Taşköprülüzade Çalışmaları olmak üzere altı seksiyonda tamamlandı. 

Yurtiçi ve yurtdışından katılan bilim insanları 6 seksiyonda yaptıkları sunumlarında birbirinden değerli tebliğler sundu. 

Kongrede sunulan bildiriler Türk Tarih Kurumu tarafından kitap olarak bastırılacaktır.

17. Türk Tarih Kongresi, Ankara'da Başladı

 

Atatürk’ün direktifleriyle 1932 yılında başlatılan ve belirli aralıklarla günümüze kadar ulaşan Türk Tarih Kongresi’nin 17.’si bugün Ankara’da başladı.    ATO Congresium’da 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek...


Atatürk’ün direktifleriyle 1932 yılında başlatılan ve belirli aralıklarla günümüze kadar ulaşan Türk Tarih Kongresi’nin 17.’si bugün Ankara’da başladı.

    ATO Congresium’da 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kongreyi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu organize etti. Bilim dünyasında özel ve önemli bir yeri olan Türk Tarih Kongreleri yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak amacıyla başlatıldı.

    Kongreler, Türk tarihi ile Türkiye tarihinin önemli olaylarının aydınlatılmasına büyük katkılar getirdi, ülkeler ile insanlar arasındaki kültürel bağların kurulmasına ve geliştirilmesine de olumlu katkılar sundu.

    Cumhurbaşkanlarının himayesinde sürdürülen Tarih Kongreleri’nin 17.'si bugün yurtiçi ve yurtdışından 249 bilim insanının katılımıyla Ankara'da başladı.

    Açılış töreni saat 10.30’da gerçekleştirilen kongrede çalışmalar; eski Anadolu Uygarlıkları, Orta Asya ve Kafkasya Tarihi, Selçuklu ve Beylikler Dönemi Tarihi, Osmanlı Tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Taşköprülüzade Çalışmaları seksiyonları olmak üzere 6 seksiyonda sürdürülecek.

Üç günde tamamlanacak bütün seksiyonların çalışmaları ATO Congresium dâhilindeki salonlarda yürütülecek.

    Kongre bildirilerinin sunumlarına bugün saat 14.00’de başlandı, diğer günlerde ise sunumlar saat 09.30’da başlanacak. Konuşma süreleri tüm seksiyonlarda 20 dakika, tartışma süresi 10 dakika olarak belirlendi. katılımcılar için kongrenin dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlendi.

 

Prof. Dr. Nurullah Çetin’le "Türk’e Oryantalist Kuşatma" Adlı Kitabı Üzerine Bir Söyleşi

 

"Oryantalizme göre Batı merkezdir, Doğru çevre. Yani bütün iyi, olumlu, faydalı, güzel değerler Batı kaynaklıdır, Doğu ise kötü, olumsuz, zararlı, çirkin değerlerin vatanıdır. Dolayısıyla Doğulu insanlar, kendilerine ait olumsuz değerlerden arındırılmalı, bunlardan kendisi vazgeçmeli, her anlamda Batıyı taklit etmeli, Batıya bağımlı, ezik bir toplum olarak kendisini yeniden şekillendirmelidir."

SÖYLEŞİYİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Türk askeri için "Mehmetçik" deriz. Peki Mehmetçik ismi nereden geliyor? Askerimize niçin Mehmetçik deriz?  Askerler için neden bu ismin kullanıldığına ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dergisinde yer verildi.

"VAH MEHMETÇİK, VAH"

 

TSK bünyesinde çıkarılan Silahlı Kuvvetler Dergisi, Mehmetçik"in hikayesini yazdı. Buna göre;

Ocak 1912'de Trablusgarp'ta Tobruk Savaşında bir subayın yanında çarpışan Mehmet isimli asker şehit düştü. Onbaşı, subaya dönüp "Kumandan, Mehmet şehit düştü" diye bağırdı. Subay da "Vah Mehmetçik, vah" diye karşılık verdi. Subayı duyan diğer askerler şehit düşen askerin ismini Mehmetçik sanıp "Mehmetçik şehit düştü" diye bağrıştı. Arap askerler ise dilleri dönmediğinden, "Muhammedcik, Muhammedcik şehit oldu" diye bağırdı. Alay yazıcısı da deftere "İlk şehidimiz Mehmetçik" diye yazdı. O gün şehit düşen, gazi olan ama adı bilinmeyenlerin hepsine Mehmetçik denildi.

www.tarihgazetesi.net

 

Atatürk’ün soykütüğünün eksiklerini emekli bir din adamı bulup yayınladı

Mehmet Ali Öz adında emekli bir din adamı, Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi ile annesi Zübeyde Hanım hakkındaki eksik bilgileri tamamlayan ve tamamen belgelere dayanan bir çalışma yaptı.

ATATÜRK'ÜN NESİLLER ÖNCESİNE DAYANAN SOYKÜTÜĞÜ

Öz, baskısı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde dağıtımı yapılacak olan "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Soy Kütüğü (Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre)" isimli kitabında arşiv evrakına dayanarak Atatürk'ün nesiller öncesine uzanan soykütüğünü veriyor.

Gazeteci-yazar Murat Bardakçı, Habertürk ekranlarında yayınlanan Tarihin Arka Odası programında Mehmet Ali Öz'ü konuk etti ve bu belgeleri canlı yayında gösterdi.

 

Habertürk Gazetesi yazarı, tarihçi Murat BARDAKÇI'nın konu ile ilgili yazısı;

 

İnkılâp Tarihi Enstitülerinin, tarihçilerin ve askerî tarih uzmanlarının şimdiye kadar yapamadıkları işi emekli bir Diyanet görevlisi yaptı ve Atatürk’ün ailesi konusunda arşivlerde bulunan bilinmeyen belgeleri ortaya çıkardı.

Mehmet Ali Öz adında emekli bir din adamı, Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi ile annesi Zübeyde Hanım hakkındaki eksik bilgileri tamamlayan ve tamamen belgelere dayanan bir çalışma yaptı. Öz, baskısı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde dağıtımı yapılacak olan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Soy Kütüğü (Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre)” isimli kitabında arşiv evrakına dayanarak Atatürk’ün nesiller öncesine uzanan soykütüğünü veriyor ve Zübeyde Hanım ile üç çocuğuna Ali Rıza Efendi’nin vefatının ardından bağlanan aylıkların belgelerini yayınlıyor.

TV’de yaptığım programlarda ele aldığımız konuları bu sayfaya taşımak âdetim değildir ama bu kuralımı bugün ilk defa bozuyor ve Habertürk TV’deki “Tarihin Arka Odası” programında dün gece konuştuklarımızı önemlerine binâen bugün yazıyorum... Dün gece yayınlanan Tarihin Arka Odası’nı izlememiş olanlar için, programda ele aldığımız konuyu söyleyeyim: Programda, Mehmet Ali Öz adında emekli bir din görevlisini konuk ettik ve Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım ile babası Ali Rıza Efendi hakkında arşivlerde Öz tarafından ortaya çıkartılan ve şimdiye kadar yayınlanmamış olan bazı belgeleri tanıttık.

NAKİBZÂDE AİLESİ 
Mehmet Ali Öz, yeni yazdığı ve dağıtımı önümüzdeki günlerde yapılacak olan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Soy Kütüğü (Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre)” isimli kitabında bu belgelerin yanısıra daha birçok evraka yer veriyordu. Öz, Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’ın babası Feyzullah Efendi’nin Selânik’in eski ailelerinden “Nakibzâdeler”in mensubu olduğunu ve 1857’de doğduğunu yazıyor. 

Selânik’e ait nüfus defterlerinde bulduğu kayıtlara göre Zübeyde Hanım’ın 17. yüzyıl şeyhülislâmı Feyzullah Efendi’nin, Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendi’nin de Selânik Mevlevihânesi’nin şeyhlerinden Ahmed Efendi’nin torunu olduğunu ifade ediyor. Mehmet Ali Öz’ün, Atatürk’ün anne ve baba soyu hakkında ortaya çıkartıp yazdıklarının ayrıntılarını burada anlatmayacağım, zira merak edenler önümüzdeki günlerde piyasaya verilecek olan kitabı okur ve merak ettikleri herşeyi belgeleri ile görebilirler. Ama, bugün bu sayfada kitapta yeralan ve aynı şekilde öneme sahip başka belgelerden söz edeceğim: Zübeyde Hanım’ın kocası Ali Rıza Bey’in vefatının ardından kendisine ve yetim kalan üç çocuğuna aylık bağlanması için bir dilekçe vermesi üzerine isteğinin yerine getirildiğini bildiren ve Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım’ın çocuklarının isimlerinin kayıtlı olduğu belgelere...

YİRMİŞER KURUŞ AYLIK 
Emeklilik komisyonu, Zübeyde Hanım’ın dilekçesinin ardından 1870 ile 1880 seneleri arasında “rüsumat” yani gümrük memurluğu yapan, daha sonra istifasını vererek ticaret hayatına atılan ama iflâsının ardından 1888’de vefat eden Ali Rıza Efendi’nin on senelik hizmetinin ayrıntılarını çıkartarak ailesine aylık bağlanmasına karar veriyor. Bu karara göre Ali Rıza Efendi’nin üç çocuğuna, oğlu Mustafa’ya, Selânik’te küçük yaşta vefat edecek olan kızı Naciye ile diğer kızı Makbule’ye ve hanımı Zübeyde’ye yirmişer kuruş aylık bağlanıyor. Kararda, aylığın Mustafa’nın yirmi yaşına gelmesine yahut bir işe girmesine; Naciye ile Makbule’ye de bu maaşın evlenmelerine kadar ödenmesi öngörülüyor. Yukarıda da söyledim: Atatürk’ün ailesini ve Zübeyde Hanım’ın maddî bakımdan hayatta kalma çabasını Mehmet Ali Öz’ün kitabında ayrıntıları ile okuyabilirsiniz.

İNKILÂP TARİHÇİLERİ NE YAPAR? 
Şimdi, bu kadar söz ettikten sonra, uzun zamandır aklıma takılan ve bu yazıyı yazdığım sırada daha da merak ettiğim bir soruyu soracak ve cevabını bekleyeceğim: Dindar olduklarını iddia ettikleri halde Zübeyde Hanım gibi namazında-niyazında bir kadına utanmadan ve mesnedsiz şekilde olmadık iftiralar atan, hattâ binbir imlâ hatası ile dolu sahte belgeler bile uyduran tuhaf kafalı adamları bir tarafa bırakıyorum, zira onları ciddiye almak bile vakit israfıdır! Asıl mesele, üniversitelerimizdeki dünya kadar “İnkılâp Tarihi” kürsüleri, mebzul miktardaki “Atatürk Enstitüleri” ve “devrim” konusunda çalışan birhayli bilmemne kuruluşu... Sözkonusu kürsüler, enstitüler ile vesaireler senelerden buyana dünya kadar yayın yapıyorlar... Bu yayınlarında nelerden sözedildiğini sizler de bilirsiniz: Atatürk’ün mavi gözlerinden, o gözlerde çakan kıvılcımlardan, devrim aşkından, Türkiye’yi nasıl çağdaş bir seviyeye çıkarttığından, Türk kadınını dünya standartlarının üzerine yükselttiğinden, vesaireden... Ama işin tuhaf ve acı olan tarafı, sözünü ettiğim enstitülerin ve üniversitedeki kürsülerin hiçbirinin bu devletin kurucusunun ailesi hakkında şimdiye kadar arşiv belgelerine dayanan ciddî bir yayın yapmamış olmaları...

LÂFTAN BAŞKA İŞ YOK!
Mehmet Ali Öz, üniversitelerdeki bütün inkılâp tarihi kürsülerinin, cumhuriyet tarihi enstitülerinin ve bu konu ile alâkadar olup yayın yaptıkları iddiasında bulunan diğer bütün kurumların neredeyse doksan küsur seneden buyana ortaya koyamadıkları bir işi başarmış ve Mustafa Kemal’in ailesi hakkında ortaya bilimsel anlamda ilk defa gerçek belgeler koymuştur. Daha açık söyleyeyim: Bu işi profesyonel bir tarihçinin değil arşivlerde araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilen bir din adamının yapmış olması, İnkılâp Tarihi konusunda uzmanlıklarını iddia edip senelerden buyana devletten bu iş için aylık alan ama lâftan başka bir iş yapmayan akademisyenler açısından utanç verici bir iştir! Sizler, yani inkılâp tarihçilerimiz! İyisi mi artık gide-gele aşındırdığınız o lâf yollarında emeklemenizi sürdürün, okumayı, araştırmayı ve arşivlerde çalışmayı hatırınıza getirmeden “Senin o mavi gözlerinde çakan kıvılcımlar yolumuzu aydınlatacak, varlığından aldığımız kuvvet geleceğe atılma heyecanımıza güç katacak, çağdaşlık ülkümüzü daha da kuvvetlendirecektir” gibisinden teranelerin tekrarına devam buyurun!

Emekliliğin ardından arşivde yeni bir hayat

ARŞİVLERDE uzun seneler çalışarak Mustafa Kemal’in ailesi hakkında şimdiye kadar ortaya çıkmamış belgeleri bulan Mehmet Ali Öz, 1960’ta Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Sivas İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra Eskişehir Üniversitesi’nin İş İdaresi Bölümü’nü bitirdi, 1978 ile 1997 arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, 1997’den emekli olduğu 2005’e kadar da Sağlık Bakanlığı’nda çalıştı.

İngilizce’yi, Arapça’yı ve Osmanlıca’yı özel dersler alarak öğrenen Öz bir ara gazetecilik yaptı, çok sayıda makaleler yazdı, bazı yerel gazeteler ile dergilerin editörlüğü ile genel yayın yönetmenliklerinde ve bazı kültür derneklerinin de yöneticiliğinde bulundu. 2003’te Sivas Valiliği tarafından Sivas Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezi sorumlusu olarak görevlendirildi. Merkezde çok sayıda bilim adamı, şair, yazar ve araştırmacının katıldığı dört büyük toplantının koordinasyonunu yürüttü, bu arada Sivas ilinin tarihî ve kültürel coğrafyası ile konusunda 1000 sayfalık bir de proje hazırladı. Mehmet Ali Öz, 2005’te Sağlık Bakanlığı’ndan emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. 

2001 ile 2014 seneleri arasında Osmanlı Arşivleri’nde çeşitli alanlarda yapmış olduğu “Bütün Yönleriyle Gürün İlçesi”, “İslâm Tarihinden Önce Darende Tarihinden Kesitler”, “Bütün Yönleriyle Ulaş İlçesi”, “Gürünlü Şair Kadir Gülsoy’un Hayatı ve Şiirleri”, “Gürünlü Şairler” gibi araştırmalarını kitap haline getirdi. Öz’ün, Mustafa Kemal’in anne baba tarafından aile geçmişi konusunda arşivlerde uzun yıllar çalışarak bulduğu belgeleri biraraya getirerek hazırladığı “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Soy Kütüğü (Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre)” isimli kitabı önümüzdeki günlerde piyasaya verilecek

www.tarihgazetesi.net

Duatepe'de Sakarya Meydan Muhaberesi canlandırıldı

SAKARYA Meydan Muharebesi zaferinin 93’nci yıl dönümü nedeniyle Ankara’nın Polatlı İlçesinde tören düzenlendi. Törende, Duatepe semalarında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaparken, öğrenciler zaferi canlandırıldı.

Sakarya Meydan Muharebesi Zaferinin 93’nci yıl dönümü nedeniyle Dua Tepe’de düzenlenen törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu, Ak Parti Ankara Milletvekili Ülker Güzel, CHP Ankara Milletvekilleri Aylin Nazlıaka ve Levent Gök, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu ile çok sayıda rütbeli asker ile vatandaş katıldı.
Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı ise anadolu üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Uygulama Merkezi Öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Güneş yaptı. Prof. Dr. Güneş, şunları söyledi: "Çağını anlamayan insanların dağınıklığı, ileriyi görememesi Osmanlı’nın yakılışını hızlandırmıştır.    

GÖSTERİDEN FOTOĞRAFLAR 

Osmanlı devletinin büyük umutlarla girdiği birinci dünya savaşından yenik ayrılması teslim senedi olarak nitelenen Mondros mütarekesi devletin varlığını sona erdirmiştir. Bu durum Osmanlı coğrafyasında yeni bir savaşın sebebi olmuştur. Yıkıcı ve bölücü faaliyetler hız kazanmıştır. O zamanın yöneticileri çağdaş dünyayı algılayamamıştır. Bulundukları mevki makamı korumaktan başka bir şey düşünmemişlerdir. Ancak devletsiz kalmamış hiçbir milletin egemenliği altına girmemiş olan Türk milleti yeniden örgütlenmeye başlanmıştır. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı altında halk örgütü oluşmuş ve köylere kadar uzanmıştır. Bu örgütlenme işgallere yönelik tepkileri artırmıştır. Milli Mücadele tüm halkın katıldığı bir savaştır. Topyekün savaştır ve nefsi müdafaadır. Emperyalizmden kurtulmanın teorisyeni ise Gazi Mustafa Kemal’dir. 1919’da başlayıp 1922 yılına kadar yapılan savaş vatan kurtarmasıdır, onur savaşıdır. O nedenle parolası ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ olmuştur. Sakarya Savaşı düşmanın durdurulduğu yerdir. Yunan ordusu buradan İzmir’de denize dökülmüştür. 5713 şehidin verildiği Sakarya’dan sonra kurulan ve bize üniter yapı olarak devredilen Türkiye’yi gelecek kuşaklara üniter bir şekilde devretmek zorundayız."

SAKARYA SAVAŞI CANLANDIRMASI  

Konuşmanın ardından Duatepe’deki törende askerler ve lise öğrencileri Türk ordusunun Viyana gerilemesinden sonra aldığı ilk tepe olan Duatepe’nin düşmandan alınışını canlandırdı. Bu canlandırma izleyenlerden büyük alkış aldı. Tören, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunun ardından sona erdi.

Hürriyet

 

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Kazan’da Gerçekleştirildi

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın  önemli ve sürekli faaliyetlerinden olan Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nin 12.sini, 3-4 Eylül 2014 tarihlerinde Türk Dünyası’nın en köklü kültür ve bilim şehirlerinden, Tataristan’ın başkenti Kazan’da, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi ve TÜRKSOY’la birlikte, Kazan Federal Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışına katılan Tataristan Millî Meclis Başkan Yardımcısı Rimma Ratnikova, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Vakıf Başkanımız Közhan Yazgan, Kazan Federal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Lenar Latipov, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emin Kuru, Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Kazakistan Türk Akademisi’nden Timur Kozirev, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Elşan Bagırzade, Kongre Danışmanı Prof. Dr. Recai Coşkun ve Kazan Federal Üniversitesi Tarih, Uluslararası İlişkiler ve Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ramil Hayrutdinov kongrenin mana ve önemini vurgulayan konuşmalar yaptılar.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve “Türk Dünyasında Kültürel ve Ekonomik İşbirliği” başlığı altında gerçekleşen kongrede, türlü konularda 194 bildiri sunuldu.

Kongreye katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ve TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan da kapanışta bir değerlendirme konuşması yaptı.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfıkongre heyeti, kongrenin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Kazan Başkonsolosluğumuza nezaket ziyaretinde bulundular.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfıkongreyi izleme ve İdil Bölgesi’ni tanıma maksatlı düzenen gezi topluluğu, başta Kazan olmak üzere, tarihî Bulgar Şehri, Sviyajsk Adası ve Çuvaşistan’ın başkenti Çubaşkar / Çubuksarı’da birbirinden güzel tarihî, kültürel ve doğal yerleri gezip zengin izlenimler edindi. Özellikle Çubuksarı’da grubu karşılayan Türk Dünyası Kültür Merkezimizin müdürlüğünü yapmış şair-yazar İlya İvanov, şair  Albina Yuratu'nin  konukseverlikleri ve sıcak ilgileri katılımcıları mutlu etti

 

www.tarihgazetezsi.net

 

Sırrı Sakık: Tankla da gelseler o anıtı yıkacağım

 

Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'tan çok tartışılacak açıklamalar geldi. Sakık, Ağrı’da bulunan “Hava Şehitleri” anıtını “Tankla da gelseler, topla da gelseler, benim hareketim de çıksa dese bu yanlıştır. Ben o anıtı yıkacağım” dedi.

İŞTE TEPKİLER... TIKLAYINIZ...

Ağrı’da şehit anıtlarını kim yıkacak?

 

"Buna Sırrı Sakık Gibiler Karar Veremez" 

Mehmetçiğin kanı üzerinden siyasî kariyer sağlayan zavallılar!

 

Ağrı Gazeteciler Cemiyeti ve üyeleri Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ı ziyaret etti. Ziyarette Abide Meydanı’nda bulunan Hava Şehitleri Anıtı’nın yıkılması ve Kazım Karabekir Mahallesinin isminin değiştirilip değiştirilmeyeceğiyle ilgili konuşan Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, “o anıt bir ucubedir” dedi.

Sakık, "O anıt, Kürtlerin gözünün içine sokulan bir anıttır. İnşallah Cumhurbaşkanı ile yan yana geliriz orada anıtı ona anlatırım. Bu anıt 1926’larda Ağrı İsyanında düşürülen uçakların pervanesidir. Şimdi onlar, şunu söylüyorlar. Diyorlar ki 1929 halbuki doğru değil. Benim elimde resimler, fotoğraflar hepsi var. Ben ezbere konuşmam. Bunlar 1926’daki anıtı getirip oraya koyuyorlar. O resimler var 1926’daki. Sonra ise tepkiden dolayı 1929 a çeviriyorlar. Efendim iki tane pilot, İran’a giderken, İran Şahı’nın düğününe. Şimdi bakın dünyada iki tane askeri pilot, bir özel uçağa binip, bir düğüne gidip… ula yalan söylüyorsunuz bari hiç olmazsa yalanınıza bir kılıf uydurun. Böyle bir yalan olabilir mi? Bu düşen uçakların pervaneleridir” şeklinde konuştu.

BEN O ANITA SAYGI DUYMAM

Merkezi hükümetin anıtla ilgili Ağrı halkından özür dilemesi gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Sakık, “Mesela bugün Cumhurbaşkanı diyor ki, ‘Dersim’deki olup bitenlerden dolayı Kürt halkından özür diliyoruz, Dersim halkından özür diliyorum.’ Bütün geçmişte yaşanan acılardan en büyük acı burada yaşanmıştır. Bu acıları sen getirip, Kürt’ün gözünün içine sokarak o pervaneyi oraya dikersen valla ben o anıta manıta saygı duymam. Benim görevim, yetkim araştırıyoruz, yetkim olursa aynı anda yıkarım. Merkezi hükümet çıkıp nasıl Dersim’de bu konuda halktan özür dilemişse, çıkıp derhal anıtı sit alanından çıkarmalıdırlar ve Ağrı halkından özür dilemelidirler. Barış böyle sağlanır. Barış getirip sen Mahsun Korkmaz’ın büstünü yıkıyorsun, Türk halkının bilmem değerleri diyorsun. Kürt halkının değerleri yok mudur? Türk halkının hassasiyetleri var da Kürt halkının hassasiyeti yok mudur? Aynı anıtı getirip oraya dikip, aynı pervaneyi getirip oraya diktiğinde vallahi bu sizin bugünkü sürdürdüğünüz barış projesiyle örtüşmeyen şeydir. Ben onun için yani bu yakın tarihte inşallah merkezi hükümette bu konuda üzerine düşen görevleri ben çatışarak değil uzlaşarak bu sorunları çözmek istiyoruz. Yani halkı tahrik eden oraya bakan genç, ya bu benim atalarımı bombalayan uçağın pervanesidir. Bende isyanın adresi dağlar diyerek, dağlara gidiyorsa merkezi hükümette bunlara bir çözüm bulmalıdır. Bu anıtla ilgili biraz vicdan sahibi olan herkes bu kentte yaşayan bu kentin dışında olanlar merkezi hükümet, buradaki yerel temsilcileri bir bütün olarak benim söylediklerimin altına imza atarlar” ifadelerini kullandı.

“HALKIN İRADESİNİ ESAS ALMALIYIZ”

“Dersim’de samimilerse burada da aynı şeyin altına imza atmaları lazım” diyen Sakık, bir gazetecinin Kazım Karabekir’in isminin değiştirilip değiştirilmeyeceği sorusu üzerine de şunları kaydetti:

“Biz eğer demokrasiden bahsediyorsak, Avrupa demokrasisini hepimiz esas alıyorsak. Hepimiz ağzımız açıldığında Avrupa demokrasisinden bahsediyorsak şimdi bir ağaç bile kesildiğinde halka soruyorlar. O mahalleli kimse bir bütün olarak soruyorlar. Bu noktada da yani halkın iradesini bence esas almalıyız. Bütün konularda halka gidiyorsak biz eğer bütün adresin sandık olduğunu söylüyorsak burada artık ne çıkarsa o iradeye saygı duymamız lazım. Halkın değerlerine asla saygısızlık etmeyiz. Yani o değerler saygı duyuyoruz. Ben oralara o değerlerin yanına bir başka değeri koymak yani bu, bu kesimin değeriyse ama bakın Kürdün de şöyle bir değeri var; Yani Ahmedi Hani’nin ismi de yanında olabilir. Şimdi ortaklaşma dediğimiz budur. Yani benim hayatımda keskin virajlarım yoktur. O açıklama o gün gazeteci arkadaşımızın belki zamanın ruhuna da uygun değildi. Yeniden bir seçimden çıkmışız. Bazen açık veriyoruz. Ben bunu söylüyorum gazeteci Kazım Karabekir’i manşet yapıyor. Çünkü biliyor Kazım Karabekir’in kimler tarafından nasıl sevildiğini. Biz bunun üzerinden tartışıldık. Hatta Başbakanın bu konuda açıklamaları oldu, çok sert açıklamaları oldu. Ben de çok fazla polemiğe girmek istemedim ve istemiyorum. Bizim böyle bir derdimiz de yok. Buradaki toplumsal dokularla oynamak gibi de bir derdimiz yok. Bütün değerleri yan yana yaşatmak gibi bir derdimiz var. Anıtla ilgili bu konuda beni hiç kimse ikna edemez. Tank da gelse, top da gelse, benim hareketim de çıksa dese bu yanlıştır. Ben bu söylediklerimin arkasındayım. Bu isyan etmemiz için yeterli bir nedendir. Benim aslı kastım budur.”

RÖPORTAJLAR

 •  
  “Kırım’dan sonra sıra ...
  “Kırım’dan sonra sıra Kazakistan’da mı?” sorusuna yanıt Kürşad ...
   
 •  
  Yeni ama kimin Türkiye'si
  Yeni ama kimin Türkiye'si Marifet 24. sayısında, ülke olarak ...
   
 •  
  Kırımoğlu: Bu eşkiyalık
  Kırımoğlu: Bu bir eşkıya baskını Kırım Tatarlarının Milli lideri Mustafa Abdülcemil ...
   
 •  
  İzmir'i Türkler yakmadı
  İzmir'i Türkler yakmadı Türk ordusunun İzmir’e girmesinden 4 gün ...
   
 •  
  12 Eylül Edebiyatı
  12 Eylül Edebiyatı Türkiye’nin en “kara gün”lerinden ...
   
 •  
  İzmir'e Tahassür “Özlem”
  İzmir'e Tahassür “Özlem” Ahmet ÖZDEMİR Kemalettin ...
   
 •  
  Mültecileri kontrol ...
  Mültecileri kontrol zaruret değil bir milli güvenlik meselesidir ...
   
 •  
  BM:Türkmenler Amerli'de ...
  BM: Şii Türkmenler Amerli'de katliam riskiyle karşı karşıya Birleşmiş Milletler, ...
   
 •  
  Geçmişe bakarak geleceği ...
  Geçmişe bakarak geleceği görmek için... Ramazan Türkmen'in ...
   
 •  
  Hazine değerindeki ...
  19 Temmuz tarihinde İstanbul’da yağan şiddetli yağmurun, hazine değerindeki Osmanlı ...
   
 •  
  Osmanlı seçimleri ve ...
  Osmanlı seçimleri ve seçim kültürü Bu haf­ta ...
   
 •  
  Osmanlı Gazze'sinin ...
  Osmanlı Gazze'sinin bitmeyen dramı Osmanlılar’ın bir köyden kente ...
   
 •  
  Rabia Kadir: Çin ...
  Doğu Türkistan olarak da bilinen, Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi ...
   
 •  
  1 Günde 3000 Doğu ...
  Doğu Türkistan’ın Kaşgar şehri Yarkent ilçesine bağlı Alışkı ve Handi ...
   
 •  
  Türkmenlerin Sığındığı ...
  IŞİD ve ona bağlı silahlı gruplar, Kürt Yönetimi’ne bağlı peşmergelerle iki ...
   
 •  
  Tarihte "Türk" Adı / ...
  Tarihte "Türk" Adı / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu Bugün ilim ...
   
 •  
  Alparslan ve Atatürk, ...
  Alparslan ve Atatürk, Malazgirt ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri, İki Zaferin ...
   
 •  
  Osmanlı'yı Bir De ...
  OSMANLI'YI BİR DE ATATÜRK'TEN DİNLEYİN Sinan MEYDAN Yazdı... Osmanlı ...
   
 •  
  Son Hahambaşı Hayim ...
  Son Hahambaşı Hayim Nahum Efendi ve Siyonizm   Ali GÜLER yazdı... / ...
   
 •  
  “Hüzün Coğrafyası”na ...
  “Hüzün Coğrafyası”na Türkiye Umut Olabilir mi? Doç. ...
   
 •  
  Sevr’i Bilmek Lozan’ı ...
     Sevr’i Bilmek Lozan’ı Anlamak Osmanlı Devleti 1914’de girdiği ...
   
 •  
  Osmanlı’da Yahudiler ve ...
  Osmanlı’da Yahudiler ve Hahambaşılık kurumları       ...
   
 •  
  Paris Konferansı’ndan ...
  Paris Konferansı’ndan Sevr’e Türkiye’nin Paylaşılması Meselesi Suat ...
   
 •  
  IŞİD ve “Acil” ...
  IŞİD ve “Acil” Gündemimiz Üzerine Doç. Dr. M. Akif Okur ...
   
 •  
  Milli Mücadele Dönemi ...
  Ulusal Bağımsızlık Savaşı Boyunca Yararlı Ve Zararlı Dernekler Doç. Dr. YÜCEL ...
   
 •  
  Uluslararası hukuk ve ...
  Uluslararası hukuk ve Kerkük Türkleri Ali GÜLER ...
   
 •  
  Hatay’ın Anavatan’a ...
  Hatay’ın Anavatan’a İlhakının Türk Dış Politikasındaki Yeri YRD. ...
   
 •  
  Musul Sorunu ve Lozan
  Musul Sorunu Ve Lozan Sezen Kılıç   1118’den itibaren bir ...
   
 •  
  IŞİD: Bedeviler şehrin ...
  IŞİD: Bedeviler şehrin surlarını yıkarken… Medya ağları aracılığıyla akan ...
   
 •  
  Mahmud El- Kaşgariyi ...
  Mahmud El- Kaşgariyi Yetiştiren Kaşgar Uygur Çevresi ve Kaşgariye Göre ...
   
 •  
  Akl-ı Kemal 5. Cilt
  Akl-ı Kemal 5. Cilt Sinan MEYDAN/ İnkılâp Kitabevi O NASIL YAPTI ÖTEKİLER ...
   
 •  
  Alparslan- Ahmet Haldun ...
  Alparslan- Ahmet Haldun Terzioğlu Biz kılıç ehliydik, onlar kelam ve din ehli. ...
   
 •  
  100 Soruda 1. Dünya ...
  100 SORUDA 1. DÜNYA SAVAŞI DOÇ. DR. ALİ SATAN   Dünya savaşı ...
   
 •  
  18 Yıllık Emek; "Tarihin ...
  Sayın Mustafa AKSOY'un 18 yıllık emeğinin bir ürünü olarak ortaya ...
   
 •  
  Kaya Resimlerinden ...
  Kaya Resimlerinden Alfabeye Avrasya’da Türk Damgaları Mustafa AKSOY ...
   
 •  
  Türkiye'de Romantik ...
  Türkiye'de Romantik Tarihçilik / Mustafa Oral Yeni İnsan Yayınevi ...
   
 •  
  İmparatorluğun Son ...
  İmparatorluğun Son Günlerinden Cumhuriyetin Kuruluş Öyküsüne...  ...
   
 •  
  Türk'e Oryantalist ...
  "Türk'e Oryantalist Kuşatma" Prof. Dr. Nurullah Çetin’in ...
   
 •  
  Merkezi Türk Hakimiyet ...
  Merkezi Türk Hakimiyet Teorisi Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Anadolu dünya ...
   
 •  
  Tarihte Türkler ve ...
  Türk Tarih Kurumu yayınları arasında hazırlanan ve 30 cilde baliğ olması ...
   
 •  
  Osmanlılarda Lalalık ...
  Osmanlılarda Lalalık Kurumu Kendisinden önceki Türk devletleri gibi, Osmanlı ...
   
 •  
  “İlber Ortaylı ...
  Bazı tarihçiler vardır ki, derin birikimleri sayesinde her sözleri, hobi amacıyla ...
   
 •  
  Atatürk'ün Saklanan ...
  Atatürk'ün memleketi, soyu ve geçmişi hakkında yayınlanmış birçok ...
   
 •  
  'Piri Reis'in Sırrı'nın ...
  Türkiye'nin başarılı yeni nesil yazarlarından Cenk Kayakuş'un yeni kitabı ...
   
 •  
  Aksaçlılar Meclisi
  AKSAÇLILAR MECLİSİ Ahmet Haldun TERZİOĞLU   Türk Börü ...
   
 •  
  İzmir’in 9 Eylül ...
  İzmir’in 9 Eylül Kurtuluş Günü     Prof. Dr. Nurullah ...
   
 •  
  Yeni Türkye’ye Uyanmak
  Yeni Türkye’ye Uyanmak   Diyanet İşleri Başkanlığı ...
   
 •  
  Haçlı Siyon Koalisyonuna ...
  Haçlı Siyon Koalisyonuna karşı Türk İslam ittifakı Prof. Dr. Nurullah ...
   
 •  
  “IŞID”DA DUR
  “IŞID”DA DUR          Bir defin ...
   
 •  
  Türk bayrağı, dünya ...
  Türk bayrağı, dünya Türklüğünün bayrağıdır Prof. Dr. Nurullah ...
   
 •  
  Müslümanlar ve Ramazan ...
  Müslümanlar ve Ramazan Bayramı  Prof. Dr. Nurullah AYDIN   Din; ...
   
 •  
  Bir Tuhaf Benzerlik
  BİR TUHAF BENZERLİK Onu  “jet” toplu konut işi ile tanımıştık. ...
   
 •  
  Türk Üzerinden İslam’ı, ...
  Türk Üzerinden İslam’ı,  İslam Üzerinden Türk’ü ...
   
 •  
  Dünya Kupasının ...
  Dünya  Kupasının  Bilinmeyen  Türkleri Süleyman PEKİN / ...
   
 •  
  Uzun Yaz: ...
  Uzun Yaz: (Cumhur)başkanlık Seçiminden Federalizme mi? Prof. Dr. Mehmet ÖZ ...
   
 •  
  Magazin Dini
   MAGAZİN İSLAMI. Magazin kelimesi sözlükte;  1.“ ...
   
 •  
  Müslümanlık elbisesi!
   Müslümanlık elbisesi!  Bir gün ya­ra­lı bir kuş Hz. ...
   
 •  
  Mustafa Kemâl Atatürk ve ...
  Mustafa Kemâl Atatürk ve Ramazan Ayı Murat ÇALIK Bu yazıda ...
   
 •  
  “AVM”ler Yabancı Toprağı ...
  “AVM”ler Yabancı Toprağı Mı? Osman Erenalp   Üzerinde ...
   
 •  
  Ortadoğu’da Kaos ve ...
  Ortadoğu’da Kaos ve Müslümanlar Prof. Dr. Nurullah AYDIN   ...
   
 •  
  Prof. Dr. Nurullah ...
  PROF. DR. NURULLAH ÇETİN’LE "TÜRK’E ORYANTALİST KUŞATMA" ADLI ...
   
 •  
  Prof. Dr. İlber Ortaylı: ...
  Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye’de bugün başkanlık sistemi olmaz Prof. Dr. ...
   
 •  
  “Dünya Siyasetinde Orta ...
  “Dünya Siyasetinde Orta Asya” ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu ...
   
 •  
  Şehzade Mustafa’nın ...
  Şehzade Mustafa’nın gerçek hikayesini Prof. Dr. Feridun Emecen anlattı Son ...
   
 •  
  Atilla Mateffy;"Türkler ...
  Atilla Mateffy;"Türkler Bize Düşman Olarak Gösterildi" Macarlar ...
   
 •  
  “İnşallah bir aptallık ...
  Son günlerde herkesin dilinde Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ne kadar bilgili olduğuna ...
   
 •  
  Kültür Sosyolojisi ve ...
  Sayın İkbal VURUCU, Sosyolog Mustafa AKSOY ile "Kültür Sosyolojisi ve ...
   
 •  
  Göktürklerde Osmanlı’yı ...
  Göktürklerde Osmanlı’yı görebiliriz Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Mimar ...
   
 •  
  Türkiye, ya "Büyük ...
  Türkiye, ya "Büyük Türkiye" Olacak ya da Yok Olacak!... Durmuş ...
   
 •  
  Mehmet Âkif Ersoy’a Dair ...
  Yalçın Küçük’ün Mehmet Âkif Ersoy’a Dair ...
   
 •  
  Suriye Türklerini ...
  Söyleşi: Prof. Dr. Nurullah Çetin Haçlı-Siyon emperyalizminin ...
   
 •  
  Prof. Dr. İsmet ÇETİN ...
  G Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü ...
   
 •  
  Irak Türkleri
  Sadun Köprülü İle Irak Türkmeneli Türklüğü Üzerine ...
   
 •  
  TTK Başkanı Hülagü: ...
  Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü, BUGÜN’e önemli ...
   
 •  
  Prof.PUZİKOV İLE TÜRK ...
  Puzikov: “Hoca Ahmet Yesevi’nin Türbesi, Türk Halkının Dahiyane Bir ...
   
 •  
  Tarihte Bu Ay
  Tarihte Bu Ay: EYLÜL Eylül ayında meydana gelen önemli olaylar... ...
   
 •  
  Atanamayan Tarih ...
  Milli Eğitim Bakanlığı 40 bin kişilik öğretmen atama kontenjanlarını ...
   
 •  
  2014-2015 Eğitim ve ...
  2014-2015 Eğitim ve Öğretim Sosyal Bilgiler Ders Planları. www.tarihgazetesi.net ...
   
 •  
  2014-2015 Öğretim Yılı ...
  2014-2015 Öğretim Yılı Tarih Ders Kitapları İndirmek için linklere tıklayınız... ...
   
 •  
  Tanzimat Döneminde ...
  TANZİMAT DÖNEMİ EĞİTİM (4) Mehmet ÖZKAN mozkan37@gmail.com   ...
   
 •  
  2014- 2015 Yılı Tarih ...
  2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı 1 Eylül 2014 tarihinde başlayacak. Yeni Eğitim ...
   
 •  
  Ben Atama Bekleyen Tarih ...
  Atama bekleyen Tarih Öğretmeni Melek Avcı hayallerini ve yaşadıklarını kaleme ...
   
 •  
  Tarih Öğretmenliği ...
  Tarih Öğretmenliği Kontenjanı Arttırılır mı?  Millî Eğitim Bakanlığı vermiş ...
   
 •  
  Atatürk'ün Gizli Kuzey ...
  Mustafa Kemal 1922 yılında İngilizler'in faaliyetinden rahatsız olduğu için, Lozan ...
   
 •  
  1919 Erzurum Kongresi ve ...
  1919 Erzurum Kongresi ve Hatırlattıkları  Prof. Dr. Nurullah AYDIN   ...
   
 •  
  Tanzimat Döneminde Eğitim
  Tanzimat Dönemi Eğitim (3) Mehmet ÖZKAN /mozkan37@gmail.com Buraya kadar olan ...
   
 •  
  Kabotaj Bayramı Nedir?
  Kabotaj Bayramı Nedir? (Kabotaj Bayramı Neden Kutlanır?) Kabotaj Bayramı nedir? Neden ...
   
 •  
  Tarihimizle Ne Zaman ...
  Tarihimizle Ne Zaman Barışacağız Prof.Dr.İsmet Miroğlu   Türkiyemiz ...
   
 •  
  Tanzimat Dönemi Eğitim ...
  Tanzimat Dönemi Eğitim (2) Mehmet ÖZKAN / Eğitimci   ...
   
 •  
  Bayraksız Namaz Kılınmaz!
  Bayraksız namaz kılınmaz 27 Kasım 1919 gecesi Ermenilerin ileri gelenlerinden Hırlakyan ...
   
 •  
  XVII. Türk Tarih ...
  XVII. Türk Tarih Kongresi Kapanış Töreni     ...
   
 •  
  17. Türk Tarih Kongresi, ...
  17. Türk Tarih Kongresi, Ankara'da Başladı   ...
   
 •  
  "Türk’e Oryantalist ...
  Prof. Dr. Nurullah Çetin’le "Türk’e Oryantalist Kuşatma" ...
   
 •  
  Mehmetçik Adı Nereden ...
  Türk askeri için "Mehmetçik" deriz. Peki Mehmetçik ismi ...
   
 •  
  Atatürk’ün soykütüğünün ...
  Atatürk’ün soykütüğünün eksiklerini emekli bir din ...
   
 •  
  Duatepe'de Sakarya ...
  Duatepe'de Sakarya Meydan Muhaberesi canlandırıldı SAKARYA Meydan Muharebesi ...
   
 •  
  12. Uluslararası Türk ...
  12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Kazan’da ...
   
 •  
  Sırrı Sakık: Tankla da ...
  Sırrı Sakık: Tankla da gelseler o anıtı yıkacağım   Ağrı Belediye Başkanı ...
   
 •  
  Bir restorasyon rezaleti ...
  Restorasyon ülkemizde maalesef yenileme olarak algılanıyor. İşte Anamur Mamure kalesi ...
   
 •  
  Çizgi Romancıların Büyük ...
  Çizgi Romanın Büyük Ustası, Karaoğlan'ın Babası SUAT YALAZ, ...
   
 •  
  "Surre Alayı" yeniden ...
  Asırlık gelenek yeniden canlanacak! Üsküdar Belediyesi bir ilke imza ...
   
 •  
  Ermenilerin Evlerini ...
  Ermenilerin Evlerini Yunanlılar Yakmış Yangının Amerika’da yayınlanan gazetelerde ...
   
 •  
  Kösler vuruldu oklar ...
  Kösler vuruldu oklar salındı!.. 4. Macaristan Turan Kurultayı  Turan Birliği, ...
   
 •  
  Malazgirt Zaferi'nin ...
  Malazgirt Zaferi'nin 943. Yıldönümü Kutlanıyor Gençlik ve ...
   
 •  
  Toplumsal Tarih Bilinci
  Anadolu Halk Hareketi Derneği, Taksim-İstiklal caddesinde toplumsal  tarih bilinci ...
   
 •  
  Ermeni Meselesi ...
  Ermeni Meselesi Kronoloji (1878- 1923)   1878 Ermeni Patriği Nerses ...
   
 •  
  Tarihte Türk Devletleri ...
  Tarihte Türk Devletleri ve Hâkimiyet Alanları / Prof. Dr. Ramazan Özey ...
   
 •  
  Seyid Rıza'nın ...
  İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na Sayın Bakan, Yıllardan beri Türkiye ...
   
 •  
  Sivas Kongresi ve Damat ...
  Sivas Kongresi ve Damat Ferit Hükümeti’nin İstifası ÖZET Sivas ...
   
 •  
  Mustafa Kemal' Paşa'nın ...
  Mustafa Kemal' Paşa'nın Sivas Kongresi’ni Açarken Yaptığı Konuşma ...
   
 •  
  Ukrayna, Balkanlar ve ...
  Ukrayna, Balkanlar ve Orta Avrupa’da Kurduğumuz Devletler   ...
   
 •  
  Başkumandanlık Meydan ...
  Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve Diğer Meydan Muharebeleri Arasındaki Yeri Prof. Dr. ...
   
 •  
  Zaferler ayı; Ağustos
  Zaferler ayı; Ağustos   Büyük milletimiz bugünkü Moğolistan ...
   
 •  
  Atatürk ve Fevzi ...
  Atatürk ve Fevzi Çakmak’ın Gözüyle Büyük Taarruz ...
   
 •  
  Malazgirt Savaşı
  MALAZGİRT MUHAREBESİ Ali Sevim    1071’de Bizans’la ...
   
 •  
  Hindistan ve İran ...
    Hindistan  ve  İran  Coğrafyasında Kurduğumuz  Devletler ...
   
 •  
  Çin Coğrafyasında ...
  Çin Coğrafyasında Kurduğumuz Devletler Süleyman PEKİN Yazdı ...
   
 •  
  Osmanlı Sultanlarının ...
  Selçuklu Devleti’nin ardından ortaya çıkan Anadolu beyliklerinden birisi de ...
   
 •  
  Kıbrıs Türk Barış ...
  Kıbrıs Türk Barış Harekâtı 40 Yaşında Nejat ÇOĞAL Kıbrıs Türk ...
   
 •  
  II. Murad Zamanında ...
  II. Murad Zamanında Anadolu Ahmet Refik   Bertrandon De La Broquiere, Burgonya ...
   
 •  
  Büyük Ortadoğu Projesi ...
  Büyük  Ortadoğu  Projesi  Nasıl  Okunur? Süleyman PEKİN ...
   
 •  
  Hiroşima'ya Atom Bombası
  İnsanlığın kaybettiği yer: Hiroşima  Batı Japonya’nın Çugoku ...
   
 •  
  Sezar ve Brütüs
  Sezar ve Brütüs Roma tarihinin en etkileyici sahnelerinden biri haline gelmiştir, ...
   
 •  
  Ortadoğu’da Kaos ve ...
  Ortadoğu’da Kaos ve Müslümanlar Prof. Dr. Nurullah AYDIN   ...
   
 •  
  Srebrenitsa Katliamı
  Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı, 1991-1995 Yugoslavya İç ...
   
 •  
  XIV. Louis ve ...
  XIV. LOUİS VE HATIRLATTIKLARI Prof. Dr. Nurullah AYDIN   ...
   
 •  
  Soğuk Savaş Döneminde ...
  Soğuk Savaş Döneminde Karşılaştırmalı Türk ve Amerikan Dış Politikası ...
   
 •  
  Yüzyıl / Güç Tablosu
         Yüzyıl / Güç    Tablosu ...
   
 •  
  İstanbul Türk olana dek ...
  İstanbul Türk olana dek kaç kez kuşatıldı? Ahmet Haldun TERZİOĞLU Ah ...
   
 •  
  JOHNSON MEKTUBU
  JOHNSON MEKTUBU Sayın Bay Başbakan, Türkiye Hükümetinin, Kıbrıs'ın ...
   
 •  
  İkinci Dünya Savasının ...
  İkinci Dünya Savasının Nedenleri İki dünya savaşı arasındaki yıllarda ...
   
 •  
  Kronolojik Dünya Tarihi
  Dünya tarihi (Kronolojik tarih şeridi)    İ.Ö. 8500-7000, ...
   
 •  
  Amerika’nın Tarihi; ABD ...
  Günümüzde dünyanın süper gücü durumunda olan Amerika Birleşik ...
   
 •  
  Neron ve Hatırlattıkları
  Neron ve Hatırlattıkları Prof. Dr. Nurullah AYDIN   Neron; 37 ile 68 yılları ...
   
 •  
  Çin Seddi Tarihi ve Amacı
  Çin Seddi Tarihi ve Amacı Çin seddi M.Ö 221-403 yılları arasına ...
   
 •  
  Türk Dünyası Tarih ...
  Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi – Eylül 2014 Turan ...
   
 •  
  Türk Yurdu Dergisi: 12 ...
  Türk Yurdu Dergisi Eylül 2014 sayısı çıktı.  12 Eylül Edebiyatı ve ...
   
 •  
  Toplumsal Tarih Dergisi ...
  Toplumsal Tarih Dergisi Eylül 2014, 249. Sayı Basın Bülteni Toplumsal Tarih ...
   
 •  
  21. Yüzyıl Dergisi Eylül ...
  21. Yüzyıl Dergisi Eylül 2014 Sayısı Çıktı... Derginin 68. sayısını aşağıdan ...
   
 •  
  Tarih Araştırmaları ...
  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih ...
   
 •  
  Millî Güvenlik ve Askerî ...
  Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi 3. sayısı çıktı. ...
   
 •  
  #tarih Dergisi Eylül ...
  #tarih Dergisi Eylül sayısı çıktı. Dünden bugüne eşcinsellik kapak ...
   
 •  
  Yedikıta Dergisi Eylül ...
  Yedikıta Dergisi Eylül 2014 Sayısı çıktı... Kapak Konusu;  “Yıldız Sarayı ...
   
 •  
  Derin Tarih Dergisi ...
  Derin Tarih Dergisi Eylül Sayısı Çıktı. Derginin Kapak Dosyası ...
   
 •  
  21. Yüzyılda Sosyal ...
  21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi yeni sayısı çıktı. 8. sayının konusu ...
   
 •  
  Türk Yurdu ...
  Türk Yurdu Dergisi Ağustos 2014 sayısı çıktı. Dergi Anadolu'nun Kapısı ...
   
 •  
  2023 Dergisi: ...
  2023 Dergisi Ağustos/Eylül sayısı çıktı. Derginin kapak konusu; ...
   
 •  
  Türk Dünyası Tarih ...
  Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi – Ağustos 2014 Dergi bu ...
   
 •  
  #tarih Dergisi Ağustos ...
  #tarih Dergisi Ağustos 2014  Sayısı Çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 1. ...
   
 •  
  Toplumsal Tarih Dergisi; ...
  Toplumsal Tarih’in Ağustos sayısında, Ezgi Dikici monarşik rejimlerde görülen ...
   
 •  
  “Öldüler… Bayrağı ...
  10 Ağustos 1991 Cumartesi günü, Hürriyet Gazetesi birinci sayfayı olduğu gibi ...
   
 •  
  Atatürk’ün Çıkardığı ...
  Atatürk’ün Çıkardığı Gazeteler Atatürk,  ...
   
 •  
  Milli mücadele döneminde ...
  Milli mücadele döneminde çıkarılan gazeteler Milli mücadelemiz ve ...
   
 •  
  Milli Mücadele’nin ...
  Milli Mücadele’nin Gazetesi Hakimiyet-i Milliye Nasıl Çıkarıldı? DR. ...
   
 •  
  Vaka-i Mısriye
  Vaka-i Mısriye  Tarihte yayınlanan ilk Türkçe gazete Vakayi-i ...
   
 •  
  Saltanatın ...
  (Vakit Gazetesine Göre) Saltanatın Kaldırılmasına Bazı Dünya Müslümanlarının ...
   
 •  
  Tasvir-i Efkâr Gazetesi ...
  Tasvir-i Efkâr; İbrahim Şinasi’nin 28 Haziran 1862′de yayımlamaya başladığı, ...
   
 •  
  Takvim-i Vekayi
  Takvim-İ Vekayi İstanbul'da önceleri haftalık, daha sonra düzensiz aralıklarla ...
   
 •  
  Avrupa’nın hasta adamı ...
  Avrupa’nın hasta adamı Aslan terbiyecisi gibi İLGİLİ HABERLER: Medine Müdafii ...
   
 •  
  Osmanlı’da yılbaşı ...
  Osmanlı’da yılbaşı dualar ve şiirlerle kutlanırdı Bugünde yeni elbise giymek ...
   
 •  
  Gâye-i Milliyye
   Gâye-i Milliyye  İstiklâl ve Sa´âdet-i Vatandır 2 ...
   
 •  
  Tarihi Manşetler
  Eski tarihli gazete manşetleri Hakimiyeti Milliye-1934,  Mustafa Kemal’e ...
   
 •  
  Türk Basın tarihi : ...
  Türk Basın tarihi : Türkiye'de Gazete ve Gazetecilik Osmanlı ...
   
 •  
  Kıbrıs Gazete ...
  Kıbrıs Gazete Manşetlerinde   21 Temmuz  2013 – Hürriyet ...
   
 •  
  Tarihi Gazete Manşetleri
    Gazi Paşa Önergesini Geri Çekmek Zorunda Kaldı Dün, ...
   
 •  
  Ruşen Ali Kimdir?
  Köroğlu Destanı, kahramanı Ruşen Ali'nin ve babası Koca(Seyis) Yusuf'un ...
   
 •  
  Ahî Evran
  Ahî Evran   1171 yılında İran'da Batı Âzerbaycan taraflarındaki ...
   
 •  
  Yusuf Akçura
  Parçalanmış Adam: Yusuf Akçura MEHMET KAAN ÇALEN ...
   
 •  
  "Er Meydanı"
  Türk Havayolları bir çok geleneğin yok olmaya yüz tuttuğu ...
   
 •  
  Cemil Meriç
  CEMİL MERİÇ 12 Aralık 1917'de Hatay Reyhanlı'da doğdu. Hatay Lisesini ...
   
 •  
  Kanuni kadar romantik ve ...
  Kanuni kadar romantik ve edip biri yoktur Muhteşem Süleyman büyük bir ...
   
 •  
  İsmail Bey Gaspıralı- ...
  İsmail Bey Gaspıralı- Fikirlerini Hayatıyla Yaşayan Dava Adamı Nuri GÜRGÜR ...
   
 •  
  Hazarfen Ahmet Çelebi
  Hazarfen Ahmet Çelebi Osmanlı Devleti zamanında yetişen ve dünyada ilk olarak ...
   
 •  
  İlk Türk Hemşiresi ...
  İLK TÜRK HEMŞİRESİ SAFİYE HÜSEYİN  Ülkemizde profesyonel hemşireliğin ...
   
 •  
  Bekir Sıtkı Çobanzâde
  Kırım Türkleri’nin Büyük Düşünürü Bekir Sıtkı ...
   
 •  
  Bahtiyar Vahapzade
  Bahtiyar Vahapzade (1925-2009) Azerbaycanlı edebiyatçı, fikir ve siyaset adamı. ...
   
 •  
  Alp Er Tunga
  Destanlar, ulusal kültür birikimlerinin en önemli ögeleri kuşkusuz… ...
   
 •  
  Fatih Sultan Mehmet
  Fatih Sultan Mehmet II. Mehmed II. Mehmed veya sık kullanılan unvanıyla Fatih ...
   
 •  
  Buhûrîzade Mustafa Itrî ...
  Buhûrîzade Mustafa Itrî Efendi Besteleri bütün İslâm ...
   
 •  
  Alparslan Türkeş
  Yıl 1860 Orta Anadolu'da, Kayseri'nin, Pınarbaşı ilçesi'nin Yukarı ...
   
 •  
  Suudi Arabistan’da ...
  Suudi Arabistan’da önemli şeyler oluyor? Suudi güvenlik bürokrasisinin ...
   
 •  
  Kazakistan mucizesi
  Kazakistan mucizesi Kürşad ZORLU kzorlu77@gmail.com Kazakistan’ın ...
   
 •  
  Yugoslavyanın Tarihi
  Bugünkü Yugoslavya topraklarında yaşadığı bilinen ilk kavim İlliryalılardır. Daha ...
   
 •  
  Suudi Arabistan'ın Tarihi
  Arabistan tarihi, ilk yaratılmış insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem ile Arabistan ...
   
 •  
  ABD'nin Kurulması
  ABD ‘NİN KURULMASI Coğrafi keşifler sırasında Ameriko Vespuci'nin keşfedilen ...
   
 •  
  Azerbaycan
  Azerbaycan Tarihi Azerbaycan 15. yüzyılaArapkökenli Şirvanşahların ...
   
 •  
  Afganistan
  Afganistan Devleti, Afganların bölgedeki diğer topluluklar üzerinde ...
   
 •  
  Moğolistan
  Moğolistan DEVLETİN ADI: Moğolistan BAŞŞEHRİ: Ulan-Bator ...
   
 •  
  Çeçenistan Tarihi, ...
    ÇEÇENİSTAN VE COĞRAFİ KONUMU Sovyetler Birliği döneminde ...
   
 •  
  Pakistan
  Pakistan Pakistanveya resmî adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney Asya'da ...
   
 •  
  Doğu Türkistan.. İnadına ...
  Halvetimizin konusu Doğu Türkistan canlar. Hâl böyle olunca da Doğu ...
   
 •  
  Kazakistan
  Kazakistan Tarihi Türkçe tarihi kayıtlarda geçen ...
   
 •  
  Japonya'nın Tarihi
    Japonya'nın Tarihi Japonya tarihinin en önemli özelliklerinden ...
   
 •  
  Mısır
  Mısırya da resmi adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti ya da kısa ve yaygın adıyla sadece Mısır denilir. ...
   
 •  
  Van, Bitlis, Erzurum ve ...
  Van, Bitlis, Erzurum ve Karahisar-ı Şarki havalisinde bulanan bazı Ermenilerin seferberlik ilanı ...
   
 •  
  Zeki Velidi Togan’ın ...
  Zeki Velidi Togan’ın Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektup Cumhurbaşkanlığı ...
   
 •  
  Avrupa tüccârından ...
  Avrupa tüccârından Yovan oğlu Simon’un hizmetkârı Lamik veled-i ...
   
 •  
  İstanbul'lu Yüzbaşı ...
  Harp saflarında kurşunla vurulup düşen bir subayın son nefesi; Bu subay hayat ile, ...
   
 •  
  24 Nisan 1915
    24 Nisan 1915 Rus ve İngiliz kışkırtmaları sonucunda meydana gelen isyan ve ...
   
 •  
  Atatürk'ün İdam Fermanı
  ATATÜRK'ÜN İDAM FERMANI 24 Mayıs 1920 tarihinde İstanbul işgal altındayken ...
   
 •  
  Amerika’nın Türklere ...
  Amerika’nın Türklere Haraç Verdiğinin Belgesi (Amerika ile Cezayir Garb ...
   
 •  
  Ermenilerin yedibinden ...
  Ermenilerin yedibinden fazla Müslümanı yakmaları ve üçyüzden fazla ...
   
 •  
  Kürt Halk Heyetinin ...
  Kürt Halk Heyetinin Lozan’a Gönderdiği Tarihi Mektup Dünyadaki ...
   
 •  
  Seyid Rıza'nın ...
  İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na Sayın Bakan, Yıllardan beri Türkiye ...
   
 •  
  Ermeni tecavüzünden ...
  Ermeni tecavüzünden kaçan ahalinin dağlara iltica ettiğini gösteren ...
   
 •  
  Padişah'tan Papa'ya ...
  Osmanlı Ermenileriyle ilgili Vatikan'a ulaşan haberlerin gerçek dışı olduğu, ...
   
 •  
  Karikatürlerde Çanakkale ...
  Karikatürlerde Çanakkale Savaşı Çanakkale Savaşı günlerinde ...
   
 •  
  Atatürk ve Camilerimiz
  Genç Cumhuriyet, asla “cami düşmanlığı”, yapmamıştır. Tam tersine ...
   
 •  
  Ermeni katliamından ...
  Ermeni katliamından dolayı Erivan'dan Van'a iltica eden Müslümanlara ...
   
Hide Main content block

GÜNCEL YAZILAR

İzmir’in 9 Eylül Kurtuluş Günü
İzmir’in 9 Eylül Kurtuluş Günü     Prof. Dr. Nurullah AYDIN     ... Devamı...

MAKALELER

Tarihte "Türk" Adı / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu
Tarihte "Türk" Adı / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu Bugün ilim dünyasında, umumiyyetle, “Türk ... Devamı...

BASINDAN

“Kırım’dan sonra sıra Kazakistan’da mı?” sorusuna ...
“Kırım’dan sonra sıra Kazakistan’da mı?” sorusuna yanıt Kürşad ZORLU kzorlu77@gmail.com ... Devamı...

BELGE-VESİKA

Van, Bitlis, Erzurum ve Karahisar-ı Şarki ...
Van, Bitlis, Erzurum ve Karahisar-ı Şarki havalisinde bulanan bazı Ermenilerin seferberlik ilanı üzerine o havalideki ... Devamı...

TÜRK TARİHİ

Ermeni Meselesi Kronoloji (1878- 1923)
Ermeni Meselesi Kronoloji (1878- 1923)   1878 Ermeni Patriği Nerses Varjebedyan başkanlığında toplanan ... Devamı...

DÜNYA TARİHİ

Büyük Ortadoğu Projesi Nasıl Okunur?
Büyük  Ortadoğu  Projesi  Nasıl  Okunur? Süleyman PEKİN Yazdı... / spekin41@gmail.com ... Devamı...

İSLAM TARİHİ

Peygamberimizin kabriyle ilgili iddia
Hz. Muhammed'in kabriyle ilgili iddia Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan Mescid-i Nebevi'yi ... Devamı...

TARİH EĞİTİMİ

Tarihte Bu Ay
Tarihte Bu Ay: EYLÜL Eylül ayında meydana gelen önemli olaylar...   ... Devamı...
Müslümanlık elbisesi!

  ...

"Kine Em" şarkısı ve ...

...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ...

19 Mayıs ...

19 Mayıs Türk'ün Millî ...

19 Mayıs ...

2013 Pîrî Reis Dünya ...

...

3 Mayıs’ta ne olmuştu?

3 ...

Ağrı’da şehit anıtlarını ...

Ağrı’da şehit ...

Ahmet Yesevi'de ...

Ahmet Yesevi'de ...