Durdur
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

Bugün, Osmanlı devletinin bundan tam 100 yıl önce İngiliz kuvvetleri ve müttefiklerine karşı kazandığı Kut-ül Amare zaferinin yıl dönümü..

1952 yılına kadar Kut Bayramı olarak kutlanan Kut-ül Amare Muharebesi, 1. Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden biri olarak biliniyor. Osmanlı Ordusu, Kut-ül Amare muharebesi ile Çanakkale'den sonra İngiliz birliklerine karşı ikinci büyük darbeyi vurdu.

İNGİLİZ BİRLİKLERİ TAMAMEN ESİR ALINDI

Kut-ül Amare, Dicle Nehri kıyısında Şattülarap kanalı ile birleşen Basra Körfezi'nin kuzeyi ile Bağdat'ın güneyinde bulunan bir kasaba.. Adını kasabadan alan muharebe, şehrin yakınlarında konuşlanmış İngiliz birlikleri ile müttefiklerinin kuşatılmasıyla başladı. Kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve 13 bin İngiliz askerinin tamamının esir alınmasıyla da bitti. 

(Kut-ül Amare Zaferi'ni anlatan karikatür)

NATO'YA GİRİNCE ZAFER UNUTTURULDU

Kut-ül Amare zaferi, Türkiye'de 1952 yılına kadar Kut Bayramı olarak kutlanmaya devam etti. Ancak Türkiye'nin NATO'ya üye olmasının ardından İngilizler, bayramın kaldırılması için baskı yaptılar. Baskılar üzerine de Türkiye, bayram kutlamasına son verdi. İngilizlerin baskısı o kadar yoğundu ki Kut-ül Amare zaferi ve Kut Bayramı'na yönelik tarihi bilgiler, okullardaki tarih kitaplarından bile silindi. Unutturulmak istendi. 

KUT-ÜL AMARE MUHAREBESİNDE NELER OLDU

Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun komutanlığına atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı.

İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük amcası olan Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler Mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

29 Nisan 1916 Townshend birlikleri diğer 13 general, 481 subay ve 13.300 er ile birlikte Osmanlı Kuvvetleri'ne teslim oldu. Kuşatmada, İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri 23.000 ölü ve yaralı, Osmanlı kuvvetleri 10.000 şehit ve yaralı vermiş, 13.100 (bazı kaynaklara göre 18.000) İngiliz askeri esir alınmıştır.

 

KUTÜ’L-AMÂRE ZAFERİ’NİN 100. YILI MÜNASEBETİYLE

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA IRAK CEPHESİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

28 – 29 Nisan 2016, MARDİN

Kutü’l-Amâre Zaferi’nin 100. yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağcılar Belediyesi Başkanlığı  işbirliğinde 28 – 29 Nisan 2016 tarihlerinde Mardin’de “I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Osmanlı ordusunun I. Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği cephelerden biri olan Irak Cephesi’nde, İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında meydana gelen başta Selman-ı Pak ve Kutü’l-Amâre olmak üzere pek çok muharebe vuku bulmuştur. Osmanlı ordusu tarafından öncelikle Selman-ı Pak zaferini, müteakiben de Kasım 1915’te Kutü’l-Amâre’de kuşatılmış olan İngiliz tümeni, 29 Nisan 1916’da komuta kademesi ile birlikte esir alınmıştır. İngilizler tarafından mutlak zafer kazanacakları düşüncesiyle açılmış olan bu cephedeki mağlubiyetleri İngiltere’nin büyük itibar kaybetmesine sebep olmuştur. Kutü’l-Amâre veya kısa adıyla Kut Zaferi hem yerli, hem de yabancı basında geniş bir şekilde yer almıştı. Ancak kazanılan bu tarihi zafere rağmen Osmanlı genel kurmayının bunu yeterince değerlendirememesi ve bölgedeki askeri birliklerinin büyük ekseriyetini Galiçya ve İran’a sevk etmesi sonucunda İngilizler bölgeye takviye birlikler göndererek Mart 1917’de Bağdat’ı işgal etmişlerdir.

Tarih, kültür ve gönül coğrafyamız olan bu bölge, I. Dünya savaşı sürecinde olduğu gibi 100 yıl sonra da büyük çatışmalara sahne olmakta ve siyasi coğrafya yeniden şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Düzenlenecek bu sempozyumda günümüzde detaylı olarak çok fazla bilinmeyen Kutü’l-Amâre Zaferi’ni 100. yılında anmak,  Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi  üzerine üretilen yeni bilgileri bilim dünyasıyla buluşturmak amaçlanmaktadır.

Sempozyumda sunulacak bildiri konuları aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamakla birlikte şöyle olacaktır:

 

Konu Başlıkları:

·         I.Dünya Savaşı ve Irak Cephesi’nin açılış sebepleri

·         Savaş öncesi Osmanlı Devleti’nin;

Ekonomik durumu

Askerî durumu

·         Irak Cephesi’nde Osmanlı subay kadrosu

·         İngiltere’nin Basra Körfezi üzerindeki emelleri

·         Almanya’nın bölge üzerindeki emelleri;

Osmanlı Ordusu’nda Alman nüfuzu

·         Bölgenin coğrafi, ekonomik ve jeopolitik önemi

Geçmişten günümüze petrol, su ve tarım

·         Irak Cephesi’nde lojistik

·         Bölge halkının savaş sırasındaki tutumu

·         Mektup ve günlüklerde Irak Cephesi

·         Basında Irak Cephesi:Karikatür ve fotoğraflar

·         Kutü’l-Amâre zaferi ve sonrasındaki gelişmeler

Cephedeki askerî faaliyetler

Esir kampları ve esirler

General Townshend ve Mondros Mütarekesi

Hintli Müslüman subaylar ve askerler

Sempozyum Programı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE MESOPOTAMIAN CAMPAIGN IN WWI ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF THE KUT AL AMARA VICTORY

SEMPOZYUM KATILIM KOŞULLARI

SEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ

KATILIM FORMU

SEMPOZYUM AFİŞİ

TAAHHÜTNAME

 

 

Osmanlı mimarisi denildiğinde ilk akla gelen isim olan Mimar Sinan’ın etnik kökeni tartışmaları yine gündeme geldi. Mimar Sinan'ın Avusturyalı, Macar, Bulgar, Rum, Ermeni asıllı olduğu iddiaları farklı kişiler tarafından ortaya atılırken tartışmalara son noktayı Tarihçi Erhan Afyoncu koydu.

Afyoncu'ya göre, etnik kökenini tespit etmek için mezarı açılıp, kafatası incelenen Mimar Sinan, “Karamanlı” denilen Hıristiyan Türkler’dendi.

İşte Erhan Afyoncu'nun Sabah Gazetesi'nde yayınlanan o yazısı : 

Osmanlı mimarisi denildiğinde ilk akla gelen isim olan Mimar Sinan’ın etnik kökeni tartışmaları yine gündeme geldi. Etnik kökenini tespit etmek için mezarı açılıp, kafatası incelenen Mimar Sinan, “Karamanlı” denilen Hıristiyan Türkler’dendi

 

Mimar Sinan 1490'larda Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğdu. 1511'de Osmanlı görevlilerince beğenilerek devşirme sistemine dahil edildi. Daha sonra yeniçeri ocağına alındı. Kanunî ile askeri seferlere katıldı. 1533-1534'teki Irakeyn seferinde Van Gölü'nde gemi inşa ederek kendini gösterdi. 1537'deki seferde bu sefer nehir geçerken yaptığı köprüler beğenildi. 1538'de Lütfi Paşa'nın tavsiyeleriyle mimarbaşı oldu ve 1588'de ölene kadar görevde kaldı. Mimarbaşılığı sırasında yüzlerce cami, mescit, medrese, darülkurra, türbe, imaret, hastane, kervansaray, saray, su kemeri, hamam inşa etti.

DEVŞİRME SİSTEMİ
Osmanlı döneminde uygulanan devşirme sistemine göre çok farklı milletlerden (Hırvat, Arnavut, Boşnak, Ermeni, Sırp, İtalyan, Rum vs.) insanlar devşirilip, Müslümanlaştırılıp, Türkleştirilmişlerdi. Çok farklı etnik kökenlere sahip olan devşirmeler, Türkiye'de büyük makamlara yükselmişler ve Türk devletine hizmet etmişlerdir. Osmanlı Devleti'nde etnik kökenlerin bir önemi yoktur. Osmanlı kaynakları bu yüzden devlette hizmet eden devşirmelerin çoğunlukla etnik kökenlerinden bahsetmemişlerdir. Devşirmelikten üst makamlara yükselen devlet adamların etnik kökenlerini Avrupalı seyyah ve elçiler merak ederek, araştırmışlardır. Mimar Sinan da devşirmedir ve Osmanlı'dır. Ancak ille de büyük mimarımızın aslı merak ediliyorsa etnik kökeninin aslı şöyledir.

HIRİSTİYAN TÜRKLER'DENDİR
Mimar Sinan'ın Avusturyalı, Macar, Bulgar, Rum, Ermeni asıllı olduğu iddiaları farklı kişiler tarafından ortaya atılmıştır. Ancak Mimar Sinan, Karamanlı denilen Anadolu'da yaşayan Hıristiyan Türkler'dendir. Osmanlı döneminde devşirilip, Müslüman olmuştur.
Tarihçi Ahmet Refik Altınay'ın yayınladığı bir mühimme hükmünde (dönemin bakanlar kurulu emri) Mimar Sinan'ın akrabalarının ismi yanlış okununca Mimar Sinan'ın Ermeni asıllı olduğu iddia edilmiştir. 1574 tarihli bu belgede Mimar Sinan, Kıbrıs'a sürgün edilen mimarbaşının doğduğu Ağırnas köyü ile akrabalarından Kiçi Bürüngüz Köyü'nden Sarı oğlu Döğenci ve Üskübî köyünden Üleysi ve Kudanşah'ın adaya gönderilmesinden vazgeçilmesini istemiştir. Üleysi benzersiz manasına gelen Moğolca bir kelime, diğer isimler ise Türkçe'dir. Rahmetli Nejat Göyünç 1985'te bu durumu açıkça ortaya koymuştur. Bu yüzden belgede geçen isimlerin Ermenice olduğu doğru değil. Ayrıca Ağırnas ve Mimar Sinan'ın akrabalarının yaşadığı köyler incelendiğinde buralarda yaşayan Hıristiyanların önemli bir kısmının öz Türkçe isimler taşıdığı anlaşılmakta.
İsmail Hakkı Konyalı, 1584 tarihli vergi nüfusu tahrir defterinde Ağırnas'ta yaşayanların Türkçe isimlerini şu şekilde tespit etmiştir: Evren, Pervane, Bahadır, Karagöz, Aydoğdu, Aslan, Yağmur, Kumru, Sefer, Hüsrev, Arslan, Kaplan, Hüdayahşi, Kılmaz, Uğurlu, Oğuzlu, Tatar, Paşabey, Timur, Kutlubey, Sarı, Hüdaverdi, Kalender, Bayram, Borhan, Kalanlı, Karaca, Sultanşah, Urumşah, Paşa, Şadi, Karayağdı, Çakır, Bayramlı, Şemsiye, Nurullah, Yürür, Asilbey, Kutluşah, Seylanşah, Keçi, Sarıaş, Atmaca, Kademşah, Tursun, Seferşah, Murad, Emirşah, Hızırşah, Kuru, Karakoç.

 

SABAH

 

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in Aziz Hatırasına
Galip Erdem

“Tedirgin olmayın, çekingen durmayın, öyle hüzünlü bakmayın. Uzakta kalmayın; yakınıma gelin. Canınızı üzmeyin, saklamaya çalışıp yorulmayın. Hem telaşlanmayın da; hepsini biliyorum… Dünyadaki misafirliğim az sonra bitecek; ebediyetle tanışmaya gideceğim.”

“Hayır! Hiç korkmuyorum… Nelerden mahrum kalacağım, kimlere uzak düşeceğim aklıma gelmiyor şimdi; nelere ve kimlere kavuşacağımı düşünüyorum.”

“Son arzum mu? Var elbette, olmaz mı? Önce bir bayrak istiyorum. Çocukluğumda kucaksız, oyuncaksız; delikanlılığımda atsız, pusatsız kalabildiğim, ama onsuz kalamadığım bayrağımı… Bütün çareler tükenince gölgesine sığındığım, üşüyünce aydınlığında ısındığım bayrağımı… Yan gözle bakanların gözlerini oymakla, selamlamadan uçan kuşların yuvalarını bozmakla suçlandığım bayrağımı istiyorum.”

“Ne mi yapacağım? Hiç! Çocukluğumun saflığına döneceğim. Dünya gözüyle son bir defa göreceğim, beyazlığını öpeceğim, kızıllığına yüzümü süreceğim. Ömrümün kısalığına göre hüküm vermeyin. Benim de çok güzel günlerim, unutulması imkânsız hatıralarım oldu. Başkalarında bayrak vardı; her bayram sokak sokak dolaşıp bayrağımı aradım. Yere yakın olanlarına yanaklarımı değdirdim -kimsenin bakmadığı zamanları kollayıp- öptüm. Boyumun yetişemeyeceği yüksekliklerde dalgalananlarına selam verdim, hatır sordum. Anlayın beni, istediğimi verin. Bayraklı yaşadım; bayraksız ölemem.”

“Bir de Kur’an istiyorum… Yaratanımın, her şeyi bilenimin, en doğru tek yolu gösterenimin, esirgeyenimin ve bağışlayanımın kelâmını istiyorum. Yegâne en büyüğün huzuruna varmadan önce belki birkaç ayetini okuyabileceğim. Son nefesimi vermenin eşiğinde kulluğumdaki noksanların acısını duyacağım. Beni kurtaracak başka ne olabilir? Böylesine huzur içinde olmamı, rahat gitmemi kim sağlayabilir? Kur’an’ımı verin; bu kadarını esirgemeyin; gecikmiş sayılmazsınız. Kur’an’lı yaşadım; Kur’an’sız ölemem.”

“Nihayet iki rekât namaz kılmaya yetecek bir zaman istiyorum. Diriliğimdeki borçlarımın bağışlanması için değil, sevdiklerimin muhafaza buyrulması ve uğruna can verdiğim mukaddesatımın çiğnenmemesi için dua edeceğim. Dilimin son hecesi, kalbimin son atışı Kelime-i Şehâdet olacak. Sonra, canımı almaya memur edileni incitmeden iteceğim; her şeyi ve herkesi bir yana bırakacağım, ölümsüzlüğün koynuna gireceğim.”

“Evet, ey yaşayanlar! Ben işte böyle öleceğim…”

“Sakın acımayın; ‘gençliğine yazık oldu’ demeyin. Artık çok geç; merhametinize ihtiyacım kalmadı. Şimdi, hepinizin kıskanacağı bir rütbedeyim.''

Dîvân-ı Hikmet’in tam metni, Çağatay Türkçesi orjinali ile birlikte yayımlandı

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı anısına, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı’nın editörlüğünü yaptığı Dîvân-ı Hikmet’in tam metni yayımlandı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, yayımlanan eserde, Ahmed Yesevi’nin hayatını, eserlerini ve Yeseviliği anlatan Prof. Dr. Necdet Tosun’un hazırladığı girişten sonra 252 hikmete yer verildi. Eserde, yazmalardan ve bugüne kadar yapılan neşirlerden tespit edilen 252 hikmetin Türkiye Türkçesine aktarılması Dr. Hayati Bice tarafından yapıldı. Hikmetlerin çoğu orijinal hali olan Çağatay Türkçesi ile yazıldı.

 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Sakin, Lozan Antlaşması’nın, gizli maddeleri olduğu ve 2023 yılında sona ereceğine dair söylentileri yalanladı. “Bu söylentiler tamamen, şehir efsanesinden ibaret, yalan-yanlış, uydurma söylentiler ve haberler” diyen Doç. Dr. Serdar Sakin, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Delinin biri bir kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Bunu kim söyledi, kim uydurdu, siyaseten farklı birileri mi bunu yaptı, başka çevreler mi ortaya attı bilemiyoruz. Ama sıkıntılı bir durum. Toplum nezdinde dikkate alınan bir spekülasyon olduğunu üzülerek görüyoruz.”

 

Lozan’da herhangi bir gizli madde olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Serdar Sakin, 143 maddeden oluşan Antlaşmanın tamamının Türk Tarih Kurumu’nun internet sitesinden okunabileceğini söyledi. Antlaşmanın orijinal metninin Fransızca olduğunu da belirten Doç. Dr. Serdar Sakin, “Lozan toplamda 143 maddeden ibaret bir anlaşma metnidir. Herhangi bir gizli, ek, bilmediğimiz maddeleri yoktur. Açıp rahatlıkla orijinal metnini bulabilirsiniz. Üstelik orijinal metni Fransızca’dır. Orijinal Fransızca metni günümüzde Paris’te Dışişleri Bakanlığı’nda bulunmaktadır. Neden Paris’te derseniz, o dönemin resmi dili Fransızca’dır. Ama Türkçe metnini de, ‘düstur’ dediğimiz kanunnamelerin yazıldığı kitapta bulabiliyoruz. Bu düstur da Türk Tarih Kurumu’nun internet sitesinde bulunmaktadır” diye konuştu.

 

Boğazlar meselesi ve sınırlar konularında Lozan geçerli değil

 

Bunun yanı sıra, Lozan’ın her maddesinin günümüzde geçerli olmadığına da değinen Doç. Dr. Serdar Sakin, Lozan Antlaşması ile ilgili olarak, ‘Boğazlar Meselesi’, ‘sınırlar’ ve ‘halifelik’ konularına dair spekülasyonları şöyle değerlendirdi:

 

"Boğazlar Meselesi ile ilgili, Lozan, günümüzde geçerli değildir zaten. Çünkü, Lozan’daki maddeye göre, Boğazlar için uluslararası bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Boğazların yönetilmesi için uluslararası bir komisyon kurulmuştur, Türkiye de, o komisyondaki ülkelerden biridir. İşte bu bağlılık, 1936’da değişmiştir. Yani günümüzde, 1936’da imzaladığımız Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre, geçiş hakkını ya da statüsünü gerçekleştirebiliyoruz. Sınırlar meselesine gelince; örneğin Suriye sınırı o dönemde, Fransızların egemenliği altındaydı. Dolayısıyla Suriye ile aramızda kabul ettiğimiz sınırlar, Fransa ile 1921 yılında imzaladığımız, Ankara İtilafnamesi doğrultusunda geçerli olan sınırlardır. Yani Lozan’da biz, Ankara İtilafnamesi sınırlarını kabul ettik. Yine, günümüzde Güney sınırları, yani Suriye ile olan sınırlarımız Lozan’a tabi değildir. Çünkü 1939 yılında, Hatay’ı Türkiye sınırlarına dahil etmek suretiyle biz o sınırları tekrar değiştirmişiz. Yine Irak sınırımızı da Lozan’a göre gerçekleştiremedik, sonrasına bıraktık. Lozan sonrasında 1926 yılında Türkiye ile İngiltere’nin imzaladığı Ankara Anlaşması’nda Irak sınırı belirlenmiş oldu."

 

Lozan nere halifelik nere

“Spekülasyonlardan biri de, Lozan’da güya, halifelik kaldırılıyormuş gibi bir söylenti var. Bu da doğru değildir, biz Lozan’a bağlı ya da Lozan’dan güç alarak halifeliği kaldırmış değiliz. Lozan’ın yürürlüğe girdiği tarih Ağustos 1924’tür. Bütün taraf devletlerin meclisleri onayladıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Ama halifelik Mart 1924’te, Lozan yürürlüğe girmeden yaklaşık 6 ay önceye denk gelmiştir. Dolayısıyla Lozan’dan güç alarak halifeliğin kaldırıldığı şeklindeki söylentiler de yanlıştır.”

 

kar360.com

İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi Berlin'de yazıldı

Yarın, ‘İstiklal Marşı’nın kabulünün 95’inci yıldönümü. Vatan Şairi Mehmet Âkif, 1915’te dönemin istihbarat örgütü tarafından görevlendirildiği Berlin’de defterine “Korkma!” diye yazmıştı. “Korkma”, ileride yazacağı İstiklal Marşı’nın da ilk kelimesiydi.

1913: Siyasi Türkçülük faciadan doğdu
Osmanlı ordusunun Balkan Harbi’nde uğradığı utanç verici bozgunun ardından Rumeli, Anadolu’ya akmaya başlamıştı; gözü dönmüş komitacılarla, hastalıklarla, açlıkve susuzlukla boğuşa boğuşa...

Balkan Harbi, sonun başlangıcıydı. Binlerce Türk, Avrupa’nın göbeğinde soykırıma uğradı ve sonunda Bulgar ordusu gelip Çatalca’ya dayandı. Rumeli bütünüyle kaybedilmişti, Edirne bile... Bu korkunç gerçek 1913’te imzalanan Londra Antlaşması’yla resmiyet kazandı. Yeni Balkan devletlerinin İkinci Balkan Harbi’nde birbirine düşmesinden yararlanılarak Edirne geri alındıysa da, İmparatorluğun bir kanadı kopmuştu artık. Siyasî Türkçülük bu faciadan doğdu.


Balkan Harbi’nden sonra İstanbul sokaklarını dolduran perişan göçmen kafileleri.

Türk’ün kendini düşüneceği zaman
Genç Türkçülerden Hakkı Süha (Gezgin), Mehmet Âkif’i o günlerde ziyaret etmişti.Yürekleri titreten mısralarıyla Balkanlar’da yaşadığımız felakete adeta tek başına isyan eden şair, kendi evini Rumeli’ndeki kan sellerinden kurtulmuş bir göçmen ailesine verip dostlarından birine misafir olmuştu. İstanbul’un sokakları göçmen kaynıyordu.

Safahat’ın ‘Hakkın Sesleri’ adlı üçüncü kitabındaki şiirlerin çoğu, ata yurdu Rumeli için dökülen gözyaşlarıyla yazılmıştı. Âkif o kadar inandığı ‘medeniyet’in Avrupa’nın tam göbeğinde yaşanan soykırımı duyarsızca seyretmesine, hatta bu soykırımı desteklemesine isyan ediyor, çok samimi bir Müslüman olmasına rağmen, “Ağzım kurusun... Yok musun ey adl-i ilâhî?” diye haykırıyordu.

Hakkı Süha, o gün büyük şaire Arnavutluk isyanından, milliyetçilik hareketlerinden ve gitgide tehlikeli boyutlar kazanan Arap milliyetçiliğinden söz etti. “Artık Türk’ün de kendini düşüneceği zaman gelmişti!”Âkif biraz öfkeli, daha çok yaralı gözlerle genç Türkçüye baktı, cevap vermedi. O, ‘İslam Birliği’ne inanıyordu. Bu inancı Arnavutluk isyanıyla büyük ölçüde sarsılmışsa da ümidini henüz yitirmiş değildi. “Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez”di. Öyleyse, geleceği karanlık görerek azmi bırakmak bir çeşit korkaklık ve alçaklıktan başka bir şey değildi. Diyordu ki: “Âlemde ziya kalmasa, halk etmelisin halk! Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam, kalk!”


Balkan Harbi devam ederken, Mehmed Âkif’in Donanma mecmuasının Nisan 1329 (1913) tarihli sayısının kapağında yayımlanan fotoğrafı. Bu fotoğrafın alt yazısı şöyledir: “Müslümanların ictimai şairi Mehmed Âkif Bey.”

1914: Âkif’in ilk istihbarat görevi, Almanya 

Evet, Âkif ümidini henüz yitirmemişti ama felaketlerin ardı arkası kesilmiyordu. Balkan Harbi’nin yaraları sarılmadan kendimizi Birinci Dünya Harbi’nin ortasında bulduk. Bu, hiçbir mantığa sığmayan korkunç bir boğazlaşmaydı. En trajik tarafı da, İngilizlerin ve Fransızların sömürgelerinden topladıkları Müslüman askerleri Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanların karşısına çıkarmalarıydı. İstanbul’un Almanlar tarafından işgal edildiği ve halifenin esir alındığı yolundaki propagandaya kanan bu Müslümanlar, farkında olmadan Osmanlı Devleti’ne karşı da savaşıyorlardı.‘İslam Birliği’ ülküsüne yürekten inanan Âkif işte buna hiç dayanamazdı. Bunun için MİT’in atası sayılan istihbarat örgütü Teşkilât-ı Mahsusa’dan gelen teklifi hiç tereddüt etmeden kabul etti: Almanya’ya gidecek, Tunuslu Şeyh Salih’le birlikte esir Müslümanları aydınlatacaktı.İtilaf devletleri bu arada İstanbul’u işgal etmek ve Rusya ile bağlantı kurmak için devrin en güçlü donanmasıyla Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’na yüklendiler. Ve Mehmetçik, şimdi destanlara yaraşır bir kahramanlığa imza atıyor, tarihin en inanılmaz savunma savaşını yapıyordu. Olup bitenleri Almanya’dan yüreği ağzında izleyen Âkif, zaferden emindi. Emindi, çünkü eğer Çanakkale geçilirse her şey bitecekti. Berlin’de yazdığı ‘Berlin Hâtıraları’nda, “Korkma!” diyordu. “Korkma”, ileride yazacağı İstiklâl Marşı’nın da ilk kelimesiydi ve Âkif’in sözlüğünde “Sakın endişe etme, asla ümidini kaybetme!” anlamına geliyordu.

1916: İkinci istihbarat görevi, Arap Yarımadası
Mehmet Âkif’in ümidi boşa çıkmadı. Enver Paşa’nın Teşkilât-ı Mahsusa Reisi Eşref Sencer Bey’e gönderdiği telgraftan zafer müjdesini alınca doya doya ağladı. Bu gözyaşları, bir süre sonra, Çanakkale’de mucizeler yaratan Mehmetçik için ateşten mısralarla ördüğü muhteşem türbenin harcına karışacaktı.Âsım’ın nesli işte namusunu çiğnetmemişti, çiğnetmeyecekti.

Berlin’den döndükten sonra, İstanbul’da pek fazla kalamayan Âkif, Teşkilât-ı Mahsusa tarafından bu sefer de Ceziretü’l-Arab’a (Arap Yarımadası) gönderildi.  Osmanlı Devleti’ne bağlı kalan Arap emirlerinden İbnürreşid’le görüşmesi isteniyordu. 1916 yılının başlarında gerçekleşen yolculuk, Hicaz Emiri Şerif Hüseyin’le oğullarının isyan hazırlıkları dolayısıyla planlanmıştı.Âkif, bu zorlu yolculuktan hayalleri yıkılmış olarak döndü. ‘İslâm Birliği’ artık sadece bir rüyadan ibaretti. İşte İngiliz altınlarıyla gözleri kamaşan Şerif Hüseyin ve oğulları Kâbe’nin muhafızlarını arkalarından vuruyorlardı.Ekilen ayrılık tohumları zehirli meyvelerini vermeye başlamıştı.


Mehmed Âkif için düzenlenen “Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Tezkiresi”.

1919: İstiklal Marşı’nın ilk eskizleri
Savaşın kaderini ne Çanakkale zaferi, ne Teşkilât-ı Mahsusa’nın çabaları değiştirebilmişti. Birinci Dünya Harbi arkasında büyük acılar ve yıkıntılar bırakarak sona erdi.Ve 30 Ekim 1918’de bizim için bir utanç belgesi olan Mondros Mütarekesi imzalandı.Daha dün Çanakkale Boğazı’nda çakılıp kalan İtilaf devletleri donanması hiçbir engelle karşılaşmadan geldi, İstanbul Boğazı’nda demir atıp toplarını Dolmabahçe ve Yıldız saraylarına çevirdi.Daha dün destanlara yaraşır kahramanlıklar göstererek gücünü ve inancını dünyaya kanıtlayan Mehmetçik şimdi silahsız, aç ve bitkindi.Daha düne kadar dünyanın en güçlü devletlerinden birine sahip olan Türk milletinin çocukları şimdi işgal acısını yaşıyor, aşağılanıyor, hakarete uğruyordu.Ümidini sonuna kadar koruyan Âkif’in bile karamsarlığa düştüğü bir dönemdi bu. 1918’den sonra yazdığı şiirleri, mesela ‘Hüsran’, bu derin karamsarlığı ve hayal kırıklığını yansıtır.Ancak Âkif’in karamsarlığı geçiciydi. Sebilürreşad’ın 21 Ağustos 1919 tarihli sayısında çıkan ‘Manda Meselesi’ başlıklı yazısında şöyle diyordu:“Türklerin yirmi beş asırdan beri istiklâllerini muhafaza etmiş bir millet oldukları târihen müsbet bir hakikattir. Hâlbuki Avrupa’da bile mebde-i istiklâli bu kadar eski zamandan başlayan bir millet yoktur [...] Tarih de gösteriyor ki Türk istiklâlsiz yaşayamamıştır.”İslamcı bir şairin değil, Türkçü bir yazarın kaleminden çıkmışa benzeyen bu cümlelerdeki fikir, bir yıl kadar sonra, “Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım/ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım!” mısralarında en güçlü ifadesini bulacaktı.

1920: Mustafa Kemal’le tanışma
İstanbul, İtilaf devletleri askerleri tarafından 16 Mart 1920 sabahı fiilen işgal edildi ve ardından son derece ağır şartlar taşıyan Sevr Antlaşması dayatıldı.Hiçbir gerçek vatanseverin bu zillete katlanması düşünülemezdi. Nitekim çok geçmeden Anadolu’da Mustafa Kemal’in önderliğinde Millî Mücadele bayrağı açıldı.Mehmet Âkif bu bayrağın altına ilk koşanlardandır; çünkü ‘Âsım’ın nesli’ dediği Türk gençliğinden ümidini hiç kesmemişti. Ankara’ya gitmeden önce de Sebilürreşad dergisinde Millî Mücadele lehinde yazılar yazmış, hatta bir ara Balıkesir’e gidip Zağnos Paşa Camisi’nde heyecanlı bir vaaz vererek Sevr aleyhinde konuşup halkı Millî Mücadele’ye davet etmişti.Bir gün Âkif’i Çengelköy’deki evinde her hâlinden asker olduğu anlaşılan biri ziyaret etti. Bir süre gizlice görüştüler. Meçhul ziyaretçi muhtemelen Mustafa Kemal’den bir mesaj getirmişti. Aynı mesajı Yakup Kadri, Falih Rıfkı, Yahya Kemal, Ruşen Eşref, Hamdullah Suphi ve Halide Edib gibi ünlü şair ve yazarlar da aldılar.

Kuvayımilliye için Konya’daki isyanı bastırma görevi
Dört gün sonra Âkif İstanbul’dan gizlice ayrıldı ve uzun, yorucu bir yolculuk sonunda Ankara’ya ulaştı. Tâceddin Veli Camii imamı Tevfik Efendi tarafından karşılanıp bir süre misafir edildikten sonra aynı caminin müştemilatından olan ve uzunca bir süredir boş duran Tâceddin Dergâhı’na yerleşti.Âkif bu arada Mustafa Kemal’le görüşmüş ve o günlerde isyan kıpırtıları görünen Konya’ya gönderilmişti. Halkı Millî Mücadele’nin gerekli olduğuna inandırması isteniyordu. Görevini başarıyla tamamlayıp Ankara’ya döndüğünde Burdur mebusu seçildiğini öğrendi. Kısa bir süre sonra da Sebilürreşad’ın müdürü Eşref Edip’le buluşmak üzere Kastamonu’ya gitti.

Mehmet Âkif’in Kastamonu’da ve kazalarında verdiği vaazlar, Anadolu’nun Millî Mücadele bayrağı altında toplanmasında önemli bir rol oynamıştı. Sebilürreşad’ın Kastamonu’da çıkan sayıları bu vaazlarla doluydu ve bütün vilayetlere, sancak ve kazalara gönderilerek halka okundu, mahalli gazetelerde tekrar tekrar yayımlanan bu vaazlar küçük kitapçıklar halinde bastırılarak bütün cephelere dağıtıldı. Akıcı üslubuyla halkı birliğe ve Millî Mücadele saflarına katılmaya davet eden Âkif, o karanlık günlerde yüreklere ümit ve iman aşılıyordu. Kastamonu’da bir ay kadar kaldı; soğuk bir kış günü, Sebilürreşad klişesini de yanına alarak Eşref Edip’le birlikte Ankara’ya döndü.

Tâceddin Dergâhı konforsuz, fakat güzel bir Türk eviydi. Âkif’in başta ‘Bülbül’ ve ‘İstiklal Marşı’ olmak üzere, Ankara’da yazdığı bütün şiirlere artık bu evin duvarları şahit olacaktı.1973 yılında restore edilen ve Mehmet Âkif Müzesi olarak hizmete açılan Tâceddin Dergâhı, Âkif kaldığı sürece Millî Mücadele’nin ilk yıllarında yaşanan büyük heyecanlardan, büyük acılardan kısa bir süre olsun uzaklaşmak isteyenlerin sığındığı bir liman oldu. Bunalanlar soluğu burada alıyordu.Tâceddin Dergâhı’nda sohbet vardı, şiir vardı, musiki vardı. Daha da önemlisi, ümit ve inanç vardı. İşte o günlerde Garp Cephesi Kurmay Başkanı olan İsmet (İnönü) Bey, Maarif Vekili Dr. Rıza Nur’u ziyaret etti ve askeri coşturacak, Fransızların Marseyez’ine benzeyen bir milli marş ihtiyacından söz etti. 1920 Ekim’inin sonlarıydı. BERLİN HATIRALARINDA İSTİKLAL MARŞI'NI MÜJDELEYEN MISRALAR
Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz;
Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz:
Düşer mi tek taşı, sandın, harîm-i namusun?
Meğerki harbe giren son nefer şehid olsun.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa;
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa;
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar,
Taşıp da kaplasa âfâkı bir kızıl sarsar,
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir,
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;
Değil mi sinede birdir vuran yürek... Yılmaz!
Cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz!

BEŞİR AYVAZOĞLU / HÜRRİYET GAZETESİ

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ

MUZAFFER ÖZDAĞ'IN ANISINA 13. TÜRK STRATEJİ GÜNÜ

‘Yüzüncü Yılında Kut’ül Ammare Zaferi’

13 ŞUBAT 2016 14.00-16.30

Siyaset, Strateji ve Liderlik Okulu[1]

İNCEK ANKARA

 

Osmanlı Ordusu I. Dünya Savaşında bir çok cephede savaşmış, üstün düşman kuvvetleri karşısında gösterilen büyük özveri, kahramanlık ve yüksek sevk ve idareye rağmen, bu cephelerde önce muharebeler, sonunda savaş ve bir imparatorluk kaybedilmiştir. I. Dünya Savaşındaki askeri yenilginin temel nedeni Osmanlı İmparatorluğunun mevcut kaynaklarının, dört yıl süren bir savaşı, müttefiklerinin yardımlarına rağmen, desteklemeye yetmemesidir. Önce Mondros mütarekesi, sonunda da Sevr Antlaşmasıyla sonuçlanan ağır siyasi yenilginin sebebi ise stratejik hatalardır. Çanakkale ve Gelibolu yarımadasında, 1915 yılı boyunca verilen çok başarılı muharebeler ve 1916 Nisan’ında kazanılan Kut’ül Ammare zaferi sonrası yaşananlar, taktik ve operatif başarıların, stratejik hataları düzeltemeyeceğini bir kez daha ve en acı şekilde göstermiştir.

KATILIMCILAR

 

Konuşmacı: Prof. Dr. İ. Şerif Kaymaz                              Gazi Üniversitesi       

Konuşmacı: Dr. E. Haldun Solmaztürk                            21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü

Başkan: Dr. Ali Bilgin Varlık                                              Merkez Strateji Enstitüsü

           

PROGRAM

14.00-14.10    Açılış konuşması: Dr. Haldun Solmaztürk- Enstitü Başkanı

 

14.10-15.00    TÜRKLER: Prof. Dr. İ. Şerif Kaymaz

1. 1914-1916 döneminde Osmanlı savaş planı, diğer cephelerdeki harekat.

2. Kut’ül Ammare muharebeleri ve sonrasında taktik ve stratejik karar ve hareketler.

3. Siyasi ve askeri değerlendirme, alınabilecek stratejik dersler.

 

15.00-15.45    İNGİLİZLER: Dr. Haldun Solmaztürk

1. İngiliz (Müttefik) savaş planı, ‘Kut’ öncesi diğer cephelerdeki harekat.

2. Kut muharebeleri ve sonrasında İngiliz harekatı.

3. İngiliz bakış açısıyla, siyasi ve askeri değerlendirme, alınan stratejik dersler.

4. Tümg. Charles Townshend ve ‘Kut’ travması.

 

15.45-16.30    Soru-cevap

 

KATILIM YER SINIRLAMASI NEDENİYLE DAVETE BAĞLIDIR.

Katılım ve kayıt için irtibat: bilgi@21yyte.org

Tel: 312-489 1801 x115

 


[1] 1835. Cadde (İncek Jandarma Karakolu yanı) 06805 Ahlatlıbel Ankara. 

 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

RÖPORTAJLAR

 •  
  Mustafa Kemal, Meclis’in ...
  Mustafa Kemal, Meclis’in namazlarla, dualarla açılmasını emretmişti ...
   
 •  
  Ermenistan toprakları ...
  Ermenistan toprakları Türkler’in yurduydu Bugünkü Ermenistan ...
   
 •  
  Boğazlayan Kaymakamı ...
    Türkiye Cumhuriyeti'ni mütareke Osmanlı'sına çevirmek ...
   
 •  
  Osmanlı değil Devlet-i ...
  Habertürk yazarı Murat Bardakçı, "Bilen bilmeyen herkes konuşuyor! ...
   
 •  
  Prof. Dr. Afyoncu: ...
  Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan ...
   
 •  
  Ermenilerin iradeleri ...
  Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Hocalı ...
   
 •  
  ''Çüş Orhan Pamuk çüş"
  Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Orhan Pamuk'un yazdığı kitabında ...
   
 •  
  Nüfusumuz artmadığı için ...
  Türkiye'nin açıklanan yeni nüfusu, bana Osmanlı İmparatorluğu'nun son ...
   
 •  
  Endülüs’ten Ders Almak
    İber yarımadasındaki son İslâm devleti Beni Ahmer emirliğinin başkenti ...
   
 •  
  EDEBİYATÇI TÜRK ...
  www.edebiyatciturk.com’un açmış olduğu şiir yarışması sonuçlanmıştır. ...
   
 •  
  Abdülhamid'in ...
  Abdülhamid'in kütüphanesi 28 Şubat'ta çöpe atılmış! ...
   
 •  
  Hiçbir şart Türk ...
  Hiçbir şart Türk birliğine engel olamaz! Türk birliği yaratılışın ...
   
 •  
  Atama Bekleyen Tarih ...
  ATAMA BEKLEYEN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN DRAMI Prof. Dr. Yılmaz Kurt Ülkemizde ...
   
 •  
  Tarihçiye Saygı
  Tarihçiye Saygı   TARİHÇİ Mehmet Genç'e bu sene ...
   
 •  
  "Türk Bayrağı" Hediyeli ...
  Türk Halk Ozanlarımızın ve Türk Şairlerimizin dikkatine: ...
   
 •  
  Türkiye Büyük Millet ...
  Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor Efendiler, bu türlü ...
   
 •  
  İstanbul'un Fethi
  İSTANBUL ÜZERİNE HAREKET İlk ...
   
 •  
  Osmanlı Devletinde ...
  OSMANLI DEVLETİNDE KİMLER ASKERLİKTEN MUAFTI? Zübeyir Saltuklu   ...
   
 •  
  Türklerde Yeni Yıl: ...
  Türklerde Yeni Yıl: Nevruz Bayramı ve Törenleri / Dr. Sinan OĞAN ...
   
 •  
  Nevruz Geleneği
  NEVRUZ GELENEĞİ  Prof. Dr.  Ensar  ARSLAN* Nevruz, yüzyıllardan beri ...
   
 •  
  Müzikle Tedavi, ...
  Müzikle Tedavi, Türk-İslam Ve Diğer Devletlerde Müzikle Tedavinin Tarihi ...
   
 •  
  Modern Avrupa’nın ...
  MODERN AVRUPA’NIN GELİŞMESİNDE TÜRK ETKİSİ Prof.Dr. Halil İNALCIK ...
   
 •  
  29 Ocak 1988: Batı ...
  29 Ocak 1988’de Batı Trakya Türklerini sokağa döken uygulamanın ...
   
 •  
  Kâzım Karabekir Paşa’nın ...
  KÂZIM KARABEKİR PAŞA’NIN ÖLÜMÜ, CENAZE TÖRENİ VE ARDINDAN ...
   
 •  
  Atatürk'ün Ankara'ya ...
  ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİ Yrd. Doç. Dr. EDİP SEMİH ...
   
 •  
  Kudüs'ün Bekçisi Onbaşı ...
  Osmanlı (Türk) ordusu Kudüs'ten çekilirken (9 Aralık 1917) Mescid-i ...
   
 •  
  Osmanlılarda Yurtluk ve ...
  Osmanlılarda Yurtluk ve Ocaklık Sistemi Prof. Dr. Yılmaz KURT Osmanlılar XVI. ...
   
 •  
  Anadolu ve Balkanlarda ...
  ANADOLU VE BALKANLARDA  SARI  SALTUK    ...
   
 •  
  Cumhuriyet Kavramı ve ...
  Cumhuriyet Kavramı ve Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışı UZM. NEŞE ...
   
 •  
  "Kürt" Adı Üzerine
  "Kürt" Adı Üzerine Prof.Dr. Mehmet ERÖZ Bir uruk ya da boy ...
   
 •  
  Hace-i Türkistan Ahmed ...
  BM – UNESCO 2016 AHMED YESEVİ YILI ÜZERİNE… BM UNESCO (Eğitim Bilim ve ...
   
 •  
  Kazım Karabekir ...
  Yılmaz Basım tarafından yeni yayınlanan “Emrinizdeyim Paşam” Kâzım Karabekir ...
   
 •  
  Türklerde Devlet Anlayışı
  Tarihleri boyunca planlı ve sistemli bir surette yaptıkları göçlerle eski ...
   
 •  
  "Benim Ailem: Atatürk’ün ...
  "Benim Ailem: Atatürk’ün Saklanan Ailesi” isimli kitabı ...
   
 •  
  "Yüzüncü Yılında Ermeni ...
  "Yüzüncü Yılında Ermeni Meselesi" Ermeni Sorunu, aradan ...
   
 •  
  "Bütün yükler Türk ...
  “Ve geriye baktığım zaman görüyorum ki, yalnız dalgalı, hareketli bir şahsi ...
   
 •  
  Örnek Bir Öğretmen: ...
  Örnek Bir Öğretmen: Feridun ESER MEB'de Felsefe Öğretmeni görevine ...
   
 •  
  Deli Halid Paşa, ...
  42 senelik ömrünün 22 senesi, eşkıyâlar, asiler ve düşmanlar ...
   
 •  
  Kültür, Millet ve Ordu
  KÜLTÜR, MİLLET VE ORDU Ziya Gökalp, Türkçülüğün ...
   
 •  
  Destan Romanlar Davetiye ...
  Osmaniye Merkez İstiklal Ortaokulu Matematik Öğretmeni Yusuf Tülü, 22 ...
   
 •  
  Dil ve Edebiyat Öğretim ...
  Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri Ed: Prof Dr. İsmet ÇETİN Yazarlar ...
   
 •  
  Vaiz Öteki Mehmed Âkif / ...
  Vaiz Öteki Mehmed Âkif Sinan Meydan   İnkılâp Kitabevi ...
   
 •  
  Korkutname / Kenan ...
  Korkutname / Kenan Çarboğa   Kara, çekik gözlerini uyku almış, ...
   
 •  
  TÜİK'ten utandıran kitap ...
  Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), kitap okuma araştırması utandıran bir ...
   
 •  
  Okuyan Bir Türkiye ...
  Okuyan Bir Türkiye İstiyoruz “ Kitap okuma; hava gibi, su gibi, yemek gibi ...
   
 •  
  Yüz Yıllık Kut’lu Bir ...
  İngilizleri önce Çanakkale Cephesi’nde durdurduk;  ...
   
 •  
  Nevruz Ateşi
  Nevruz Ateşi   Beşbin yil geçmişten kopan yildirim,  Karanligi ...
   
 •  
  İstiklal Ruhu
  İSTİKLAL RUHU Sayın Kudret HARMANDA Yazdı... ...
   
 •  
  Tarih Boyunca Türk ...
  Tarih Boyunca Türk Kadını ve Kapitalizmin Yeni Oyuncağı 8 Mart Sayın Kudret ...
   
 •  
  Duamız
  DUAMIZ “Bundan 24 yıl evvel Azerbaycan’ım Karabağ bölgesinde ...
   
 •  
  Türkülerle Yol ...
  TÜRKÜLERLE YOL ARKADAŞLIĞI Düzce 81. sıradan listeye dâhil ...
   
 •  
  Türkiye'nin Asıl Meselesi
  TÜRKİYE’NİN ASIL MESELESİ Ağzını açan “Kürt sorunu”, ...
   
 •  
  Türk Dil Kurumu'na Çağrı
  TÜRK DİL KURUMU, “TURANCILIK” TERİMİNİ YENİDEN TANIMLAMALIDIR. Prof. Dr. ...
   
 •  
  "Hıristiyanın Noel ...
  "MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATMAK YA DA NOEL" Prof. Dr.  ...
   
 •  
  “Bucak- Bayır.., Mevlam ...
  “Bucak- Bayır.., Mevlam Sen Kayır” “Bizde, eğitim sistemi ...
   
 •  
  Türk Ocakları'ndan ...
  Son günlerde Bayır Bucak Türkmenlerine yönelik saldırılar vahametini arttırarak ...
   
 •  
  Türk’ün Kimlik Belgesi: ...
  TÜRK’ÜN KİMLİK BELGESİ: TÜRKÇE Prof. Dr.Nurullah Çetin ...
   
 •  
  Bayram Duası - Galip ...
  BAYRAM DUASI Günahlarımızın ağırlığı altında, çökük omuzlarımızla, ...
   
 •  
  Osmanlı'da Kurban ...
  Türk Tarih Kurumu, Osmanlı dönemindeki kurban bayramları ile ilgili hazırlamış ...
   
 •  
  “Bayramlara Bile Bayram ...
  “Bayramlara Bile Bayram Demeye…”   Yarın arife, ...
   
 •  
  Bir tarihçi olarak şunu ...
  Bir tarihçi olarak şunu görüyorum: Tarih bizi zehirliyor Tarihe ...
   
 •  
  Kendimizi yüceltmek için ...
  Kendimizi yüceltmek için değil, düzeltmek için tarih bilmeliyiz ...
   
 •  
  Ali Bardakoğlu: ...
  Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ...
   
 •  
  Prof. Dr. Nurullah ...
  PROF. DR. NURULLAH ÇETİN’LE "TÜRK’E ORYANTALİST KUŞATMA" ADLI ...
   
 •  
  Prof. Dr. İlber Ortaylı: ...
  Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye’de bugün başkanlık sistemi olmaz Prof. Dr. ...
   
 •  
  “Dünya Siyasetinde Orta ...
  “Dünya Siyasetinde Orta Asya” ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu ...
   
 •  
  Şehzade Mustafa’nın ...
  Şehzade Mustafa’nın gerçek hikayesini Prof. Dr. Feridun Emecen anlattı Son ...
   
 •  
  Atilla Mateffy;"Türkler ...
  Atilla Mateffy;"Türkler Bize Düşman Olarak Gösterildi" Macarlar ...
   
 •  
  “İnşallah bir aptallık ...
  Son günlerde herkesin dilinde Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ne kadar bilgili olduğuna ...
   
 •  
  Kültür Sosyolojisi ve ...
  Sayın İkbal VURUCU, Sosyolog Mustafa AKSOY ile "Kültür Sosyolojisi ve ...
   
 •  
  Göktürklerde Osmanlı’yı ...
  Göktürklerde Osmanlı’yı görebiliriz Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Mimar ...
   
 •  
  Türkiye, ya "Büyük ...
  Türkiye, ya "Büyük Türkiye" Olacak ya da Yok Olacak!... Durmuş ...
   
 •  
  Mehmet Âkif Ersoy’a Dair ...
  Yalçın Küçük’ün Mehmet Âkif Ersoy’a Dair ...
   
 •  
  Suriye Türklerini ...
  Söyleşi: Prof. Dr. Nurullah Çetin Haçlı-Siyon emperyalizminin ...
   
 •  
  Prof. Dr. İsmet ÇETİN ...
  G Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü ...
   
 •  
  Büyük Millet Meclisi'nin ...
  BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ( 23 Nisan 1920 ) Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un işgal ...
   
 •  
  Adalet Üzerine Söylenmiş ...
  Adalet olmadan, düzen olmaz. Albert Camus Bütün yargılamalar, ilahi ...
   
 •  
  İstiklal Marşı
  İstiklal Marşı ve T.C. Egoyu Kaldırmaz Bazı tarihler vardır ki, o tarihin üzerinden ...
   
 •  
  Osmanlı Devleti’nde ...
  Osmanlı’da 17.yy. son çeyreğinde yoğunlaşan savaşlar giderleri arttırdı. Bunun ...
   
 •  
  Tarih ve Tarih Bilimi
  Tarih ve Tarih Bilimi Tarih en basit ifadeyle "geçmişin bilimi" olarak ...
   
 •  
  Tarih ve Teknoloji
  Tarih Öğretiminde Teknoloji Nasıl Kullanılır sorusuna yanıt arayan bir site: Tarih ve ...
   
 •  
  Atatürk Kronolojisi
  1881 ·  Mustafa ...
   
 •  
  Binbaşı Ayşe
  Milli Mücadele'de Binbaşı Ayşe; Kurtuluş Savaşı hakkında yazılmış eserlerde ...
   
 •  
  1. Dünya Savaşı Sonunda ...
  1. Dünya Savaşı’ nın Sonunda İmzalanan Ateşkes Anlaşmaları ★ ...
   
 •  
  Sakarya Meydan ...
  Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921) Türk ordusu ...
   
 •  
  Tarih Dersi 2015-2016 ...
  2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı 28 Eylül 2015 tarihinde başlayacak. ...
   
 •  
  Şeyh EDEBALİ'den Osman ...
  Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat “Ey Oğul! Beysin! Bundan sonra ...
   
 •  
  Tarih Dersi Yıllık ...
  2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı 28 Eylül 2015 tarihinde başlayacak. ...
   
 •  
  Tarih Dersi Konu Özetleri
  9. SINIF TARİH DERSİ NOTLARI 1.ÜNİTE  “TARİH BİLİMİNE GİRİŞ” KONULU ...
   
 •  
  Osmanlı'dan Türkiye ...
  Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Siyasi Partilerimiz; FEDAİLER CEMİYETİ* ...
   
 •  
  Osmanlı'nın Son Zaferi ...
  Bugün, Osmanlı devletinin bundan tam 100 yıl önce İngiliz kuvvetleri ve ...
   
 •  
  Kutü'l Amare Zaferi'nin ...
  KUTÜ’L-AMÂRE ZAFERİ’NİN 100. YILI MÜNASEBETİYLE I. ...
   
 •  
  Mimar Sinan Karamanlı ...
  Osmanlı mimarisi denildiğinde ilk akla gelen isim olan Mimar Sinan’ın etnik ...
   
 •  
  Boğazlıyan Kaymakamı ...
  Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in Aziz Hatırasına Galip Erdem “Tedirgin ...
   
 •  
  Dîvân-ı Hikmet’in tam ...
  Dîvân-ı Hikmet’in tam metni, Çağatay Türkçesi orjinali ile ...
   
 •  
  "Lozan'ın 2023 yılında ...
  Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih ...
   
 •  
  İstiklal Marşı'nın ilk ...
  İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi Berlin'de yazıldı Yarın, ...
   
 •  
  13. Türk Strateji Günü
  21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ MUZAFFER ÖZDAĞ'IN ANISINA 13. ...
   
 •  
  Düşünce ve Tarih Dergisi ...
  Atatürk’e muhalif isimlerden Dr.Rıza Nur’un, Fransa Ulusal ...
   
 •  
  Kuzey Afrika Türklüğü; ...
  Kuzey Afrika Türklüğü; Köroğlu (Koloğlu-Kuloğlu) Türkleri ...
   
 •  
  Rumeli Feneri Ceneviz ...
  Sarıyer’deki 17. Yüzyıldan kalma Rumelifeneri Ceneviz Kalesi, Kültür ...
   
 •  
  Türk-Ermeni ...
  Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi (19.Yüzyıldan ...
   
 •  
  Karamanoğlu Beyi Nure ...
  Anadolu Türk tarihinin en önemli figürlerinden biri kabul ...
   
 •  
  Gülünç ve sıkıcı bir ...
  Prof Dr. İlber Ortaylı Milliyet Gazetesi'nde yazdığı köşe yazısında ...
   
 •  
  Rus TV’sinde skandal: ...
  Rus TV’sinde skandal: Türkiye’nin neresini bombalasak? Habertürk ...
   
 •  
  Kanlı Noel
  KANLI NOEL Rumlar yüzlerce Türk’ü katletti Rumların 21-25 Aralık ...
   
 •  
  Türk Tarih ve Kültüründe ...
  Türk Tarih ve Kültüründe "At" Atın Türkler ...
   
 •  
  Montrö Boğazlar ...
  Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi Montrö (Montreux) ...
   
 •  
  9 Eylül 1922'de ...
  8 Eylül’ü 9 Eylül’e bağlayan dakikalardayız. Gecenin koyu ...
   
 •  
  Yunan Başkumandanı ...
  Kurtuluş Savaşı’nın kesin bir zaferle sonuçlanmasıyla sadece Türk ...
   
 •  
  Kuva-yi Milliye'de Alaca ...
  Kuva-yi Milliye, yanmış,.yıkılmış, işgal edilmiş, düzenli orduları için tasfiye ...
   
 •  
  Balkanlardan Kovulan ...
  BALKANLARDAN KOVULAN TÜRKLER: BULGARİSTAN 250 BİN TÜRK'Ü SINIR DIŞI ...
   
 •  
  Otlukbeli Savaşı ...
  Otlukbeli Savaşı /Muharebesi (Otlukbeli Zaferi) 11 Ağustos 1473 Fatih Sultan ...
   
 •  
  Sırp Despotu Lazar’ın I. ...
  Sırp Despotu Lazar’ın I. Murad’a Mektubu Ve I. Murad’ın Cevabı: " ...
   
 •  
  Molla Mustafa ...
  Molla Mustafa Barzani'nin 1959 Kerkük Katliamı Mesut Barzani’nin ...
   
 •  
  ‘1071 tezi çöktü’
  Arhavi’de 2 bin 600 rakımlı Demirkapı Yaylası’nda arkeolog Oktay ...
   
 •  
  Kırım Savaşı
  Kırım Savaşı Çar I. Nikola St. Petersburg’taki Britanya ...
   
 •  
  Samsun’da Başlayan ve ...
        Samsun’da Başlayan ve İzmir’de Biten Yolculuk (1919-1922) ...
   
 •  
  Taşın Ağladığı Ülke: ...
  Taşın Ağladığı Ülke: Kırım Mustafa Oğuz 2.Dünya Savaşı sonunda Sovyet ...
   
 •  
  Türk Büyüklerinden Seçme ...
  Türk Büyüklerinden Seçme Altın Öğütler BİLGE- ...
   
 •  
  Türk Amerikan İlişkileri
  TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİ-3- Kudret HARMANDA  (ATATÜRK DÖNEMİ ...
   
 •  
  İkinci Dünya Savaşı'nda ...
  İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki 'ye Atılan Atom Bombası Olayı ...
   
 •  
  Mavi Kelebeklerin ...
  Srebrenitsa: Soykırımın Mavi Kelebekleri 11 Temmuz 1995, Srebrenitsa’da 8 binden ...
   
 •  
  İstiklal Harbinde Türk ...
  Türk Amerikan İlişkileri -2-   [ ...
   
 •  
  Türk Amerikan İlişkileri
  Türk Amerikan İlişkileri -1- (1795-1919 Osmanlı Amerikan İlişkileri)   ...
   
 •  
  Filistin Sözde ...
  Filistin Sözde Soykırımın 100. Yılı İçin Özel Pul Bastı... Ermenilerden ...
   
 •  
  Cetvelle Irak sınırını ...
  Cetvelle Irak sınırını çizen kadın: Gertrude Bell Yedikıta Tarih ve ...
   
 •  
  Yunanistan'ın Osmanlı ...
  Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan Bağımsızlık Süreci Yunanlıların ...
   
 •  
  Orta Doğu’da sınırlar ...
    Orta Doğu’da sınırlar değişirken casuslar Orta Doğu’da ...
   
 •  
  Matbaanın Kurucusu ...
  Matbaanın Kurucusu  Johann Gutenberg'in Türk Takvimi Matbaanın Kurucusu, ...
   
 •  
  Google tercüme Soğuk ...
  İnternetteki gazete arşivlerini tararken 1954 tarihli bir Los Angeles Timesmakalesi ...
   
 •  
  'İnsan Hayvanat ...
  "Zoos humains" Türkçesiyle 'İnsan Hayvanat ...
   
 •  
  1929 Dünya Ekonomik Krizi
  1929 Dünya Ekonomik Krizi 1.EKONOMİK KRİZ ÖNCESİ ...
   
 •  
  İkinci Dünya Savaşının ...
  İkinci Dünya Savaşının Sebebi ve Sonuçları a) II. Dünya Savaşı’nın ...
   
 •  
  Suveyş Kanalı
  Suveyş Kanalı  Mustafa BACAK Dünya'nın en önemli deniz ...
   
 •  
  2023 Dergisi: Dağlık ...
  2023 Dergisi'nin "Küresel ve Bölgesel Gelişmelerin Etkisinde; Dağlık Karabağ ...
   
 •  
  Düşünce ve Tarih ...
  Dr. Ali GÜLER'in Genel Yayın Yönetmenliğinde aylık yayımlanan  tarih ...
   
 •  
  Türk Yurdu Dergisi: Türk ...
  Türk Yurdu Dergisi: Türk Milletinin Tarihî Yolculuğu Mart ayının ilk ...
   
 •  
  Atlas Tarih Dergisi: ...
  "Sarayın en güçlü kadınları", "Osmanlı'da Shakespeare", ...
   
 •  
  #tarih Dergisi: Anadolu ...
  Beylikler dönemi Anadolu'nun aydınlanma çağıydı. #tarihdergi Nisan sayısı ...
   
 •  
  Türk Dünyası Tarih ...
  Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi Nisan 2016 Sayısı çıktı... İşte ...
   
 •  
  Yedikıta Dergisi: ...
  ...
   
 •  
  Derin Tarih Dergisi: ...
  100. YILDÖNÜMÜNDE KÛTU’L AMÂRE OSMANLI’NIN SON ZAFERİ ...
   
 •  
  2023 Dergisi: Türkiye, ...
  2023 Dergisi: "Türkiye, Rusya, İran Denklemi" kapak konusu ile çıktı... ...
   
 •  
  Tamamen AYARSIZ Bir Dergi
  Ayarsız dergisi ilk sayısı ile okuyucularına merhaba dedi.  Ayarsız dergisi, ...
   
 •  
  Tarih Konuşuyor: "-Yap ...
  Bugün milletimize anlattıklarımız sadece "-Vur bre ha, kır bre ha, yık bre ...
   
 •  
  Türk Dünyası Tarih ...
  Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi 2016 Şubat sayısında Ertuğrul ...
   
 •  
  Düşünce ve Tarih ...
  Düşünce ve Tarih Dergisi Şubat 2016 (Sayı 17)Sayısı Çıktı: Kapak ...
   
 •  
  Türk Yurdu Dergisi Şubat ...
  Türk Yurdu Dergisi Şubat 2016 | 342. Sayısı Çıktı!   Türk ...
   
 •  
  Atlas Tarih:"Spor ...
  Atlas Tarih özel sayısı "Spor Tarihimizde İlkler" ve Şubat-Mart sayısı "Kut ...
   
 •  
  Kurun Gazetesi
  23-27 Ocak 1937 tarihleri arasında Kurun Gazetesi’nde ilginç bir makaleler ...
   
 •  
  Tercüman-ı Ahval Gazetesi
  Tercüman-ı Ahvâl,    İstanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ...
   
 •  
  Mereşal Fevzi ÇAKMAK'ın ...
  Turkiye Cumhuriyeti ordusunun Atatürk'ten sonraki tek mareşali 1876 yılında ...
   
 •  
  Ceride-i Resmiye Gazetesi
    CERİDE-İ RESMİYE GAZETESİ Türkiye de ilk resmi gazete Takvim-i ...
   
 •  
  KKTC'nin Kuruluşu Manşeti
  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN... ...
   
 •  
  Cumhuriyet, Sen Bin ...
  29 EKİM Büyük Türk Milleti!  Bugün kendi bayramını kudretli ...
   
 •  
  "Çelimli Çalım"ın ...
  "Çelimli Çalım"ın Dördüncü Sayısı Çıktı! ...
   
 •  
  “Öldüler… Bayrağı ...
  10 Ağustos 1991 Cumartesi günü, Hürriyet Gazetesi birinci sayfayı olduğu gibi ...
   
 •  
  Atatürk’ün Çıkardığı ...
  Atatürk’ün Çıkardığı Gazeteler Atatürk,  ...
   
 •  
  Milli mücadele döneminde ...
  Milli mücadele döneminde çıkarılan gazeteler Milli mücadelemiz ve ...
   
 •  
  Milli Mücadele’nin ...
  Milli Mücadele’nin Gazetesi Hakimiyet-i Milliye Nasıl Çıkarıldı? DR. ...
   
 •  
  Vaka-i Mısriye
  Vaka-i Mısriye  Tarihte yayınlanan ilk Türkçe gazete Vakayi-i ...
   
 •  
  Saltanatın ...
  (Vakit Gazetesine Göre) Saltanatın Kaldırılmasına Bazı Dünya Müslümanlarının ...
   
 •  
  Tasvir-i Efkâr Gazetesi ...
  Tasvir-i Efkâr; İbrahim Şinasi’nin 28 Haziran 1862′de yayımlamaya başladığı, ...
   
 •  
  Takvim-i Vekayi
  Takvim-İ Vekayi İstanbul'da önceleri haftalık, daha sonra düzensiz aralıklarla ...
   
 •  
  Mustafa Fevzi Çakmak, ...
    Mustafa Fevzi Çakmak, Mareşal (1311 - c.P.7) (1876 - 1950)   ...
   
 •  
  Fevzi Çakmak
  Fevzi Çakmak ( 1876)- (12.04.1950) (genelkurmay eski başkanı, mareşal, ...
   
 •  
  Ahmed Yesevi
  AHMED YESEVİ (1093 - 1166)                 ...
   
 •  
  Dr. Sadık Ahmet (Batı ...
  1947,Gümülcine'de doğan Dr. Sadık Ahmet Selânik Tıp ...
   
 •  
  Hacı Bektaş-ı Veli ...
     Hacı Bektaş-ı Veli Kimdir? Hayatı, Eserleri Hacı Bektaş-ı Veli (1209 - 1271) ...
   
 •  
  Dr. Fazıl Küçük
  DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN HAYATI Mustafa Fadıl ...
   
 •  
  Şehitkamil
  Fransızlarla harp daha başlamamıştı. 21 Ocak 1920 Cuma günü, 14 yaşındaki Mehmet Kamil ...
   
 •  
  Karayılan
  Asıl adı Mehmet'tir. 1888 yılında Pazarcık'ta doğmuştur. Karayılan daha 16 ...
   
 •  
  Ali Kuşçu
  Ali Kuşçu (1400, Semerkand - 16 Aralık 1474, İstanbul) ...
   
 •  
  Plevne Kahramanı Gazi ...
  Gazi Osman Paşa(1833-1900) Tokat'ta doğdu. Asıl adı Osman Nuri'dir. Babası, İstanbul ...
   
 •  
  Ali İhsan Sabis
  30 Ağustos 1882 tarihinde İstanbul'da, Cihangir semtinde doğdu. İlk mektebi ve Beşiktaş ...
   
 •  
  Dilşad Hatun / İpar Hanım
  DİLŞAD HATUN (İPAR HANIM)   (Ayrıca, Çinlilerin adlandırdığı "ŞİANG- ...
   
 •  
  Antepli Şahinbey Kimdir?
  Şahinbey Kimdir ?   Şahinbey 1877' Gaziantep'in Bostancı Mahallesinde 55 ...
   
 •  
  Mehmed Emin RESULZÂDE
  Mehmed Emin RESULZÂDE (1884-1955) Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk ...
   
 •  
  Orhan Gazi
  ORHAN GAZİ Doğum / Ölüm: 1281-1360 Saltanat Süresi: 1324-1360 Orhan ...
   
 •  
  Hiva’dan Buhara’ya ...
  Hiva’dan Buhara’ya Özbekistan Orta Asya’nın uçsuz ...
   
 •  
  Türkmenistan Cumhuriyeti
  27 Ekim 1991 Türkmenistan'ın 27 Ekim 1991’de Sovyetler ...
   
 •  
  Suudi Arabistan’da ...
  Suudi Arabistan’da önemli şeyler oluyor? Suudi güvenlik bürokrasisinin ...
   
 •  
  Kazakistan mucizesi
  Kazakistan mucizesi Kürşad ZORLU kzorlu77@gmail.com Kazakistan’ın ...
   
 •  
  Yugoslavyanın Tarihi
  Bugünkü Yugoslavya topraklarında yaşadığı bilinen ilk kavim İlliryalılardır. Daha ...
   
 •  
  Suudi Arabistan'ın Tarihi
  Arabistan tarihi, ilk yaratılmış insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem ile Arabistan ...
   
 •  
  ABD'nin Kurulması
  ABD ‘NİN KURULMASI Coğrafi keşifler sırasında Ameriko Vespuci'nin keşfedilen ...
   
 •  
  Azerbaycan
  Azerbaycan Tarihi Azerbaycan halkının yalnızca tabii servetleri ve arazisi değil, aynı ...
   
 •  
  Afganistan
  Afganistan Devleti, Afganların bölgedeki diğer topluluklar üzerinde ...
   
 •  
  Moğolistan
  Moğolistan DEVLETİN ADI: Moğolistan BAŞŞEHRİ: Ulan-Bator ...
   
 •  
  Çeçenistan Tarihi, ...
    ÇEÇENİSTAN VE COĞRAFİ KONUMU Sovyetler Birliği döneminde ...
   
 •  
  Pakistan
  Pakistan Pakistanveya resmî adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney Asya'da ...
   
 •  
  Doğu Türkistan.. İnadına ...
  Halvetimizin konusu Doğu Türkistan canlar. Hâl böyle olunca da Doğu ...
   
 •  
  Kazakistan
  Kazakistan Tarihi Türkçe tarihi kayıtlarda geçen ...
   
 •  
  Japonya'nın Tarihi
    Japonya'nın Tarihi Japonya tarihinin en önemli özelliklerinden ...
   
 •  
  TSK arşivlerinden 1915 ...
  1915 olaylarına ilişkin ortaya atılan iddiaların aksine, Türk Silahlı Kuvvetleri ...
   
 •  
  Ermeni İddialarındaki ...
  Bilkent Üniversitesi Tarih Profesörü Doktor Jeremy Salt, Ermeni iddialarına ...
   
 •  
  Albay T.E. Lawrence, ...
  Albay T.E. Lawrence, Haşimi Araplarını Osmanlı İmparatorluğuna Karşı Ayaklanmaları ...
   
 •  
  Ruslara öncülük eden ...
  Ruslara öncülük eden Ermenilerin Türklerin geri çekildiği ...
   
 •  
  Fransızlar ve onların ...
  Fransızlar ve onların hizmetinde müstahdem Ermeniler tarafından Maraş'da yapılan ...
   
 •  
  Paris Gazetelerinde Hz. ...
  Paris Gazetelerinde Hz. Muhammed Aleyhtarı Yazı ve Resimler Batı dünyası daha 19. ...
   
 •  
  Ermenilerin yedibinden ...
  Ermenilerin yedibinden fazla Müslümanı yakmaları ve üçyüzden fazla ...
   
 •  
  Ermenilerin Yaptığı ...
  Tarihlerle Ermenilerin Yaptığı katliamlar (1910-1922) 1910-1922 yılları arasında Ermeni ...
   
 •  
  Ermenilerin yaşadığı ...
  Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde karışıklık çıkarmak üzere Rusya'dan bazı ...
   
 •  
  Millî Mücadele’de ...
  Millî Mücadele’de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ...
   
 •  
  Ermenilerin Ruslarlar ...
  Ermenilerin Ruslarlar omuz omuza Türklere karşı savaştıkları/ ...
   
 •  
  Kürt ve Arap İleri ...
  Kürt ve Arap İleri Gelenlerinin 1921'de Türkiye Büyük Millet ...
   
 •  
  Van, Bitlis, Erzurum ve ...
  Van, Bitlis, Erzurum ve Karahisar-ı Şarki havalisinde bulanan bazı Ermenilerin seferberlik ilanı ...
   
 •  
  Zeki Velidi Togan’ın ...
  Zeki Velidi Togan’ın Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektup Cumhurbaşkanlığı ...
   
 •  
  Avrupa tüccârından ...
  Avrupa tüccârından Yovan oğlu Simon’un hizmetkârı Lamik veled-i ...
   
Hide Main content block

GÜNCEL YAZILAR

Yüz Yıllık Kut’lu Bir Zafer
İngilizleri önce Çanakkale Cephesi’nde durdurduk; Mart 1915’te denizde,  ... Devamı...

MAKALELER

Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplanıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor Efendiler, bu türlü olaylara bundan sonra daha geniş ... Devamı...

BASINDAN

Mustafa Kemal, Meclis’in namazlarla, dualarla ...
Mustafa Kemal, Meclis’in namazlarla, dualarla açılmasını emretmişti Bugün, Büyük Millet ... Devamı...

BELGE-VESİKA

TSK arşivlerinden 1915 olaylarının bilinmeyen yüzü
1915 olaylarına ilişkin ortaya atılan iddiaların aksine, Türk Silahlı Kuvvetleri arşivleri, Ermenilerin nakil ve sevkleri ... Devamı...

TÜRK TARİHİ

Kanlı Noel
KANLI NOEL Rumlar yüzlerce Türk’ü katletti Rumların 21-25 Aralık 1963’te esdirdiği terör ... Devamı...

DÜNYA TARİHİ

Türk Amerikan İlişkileri
TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİ-3- Kudret HARMANDA  (ATATÜRK DÖNEMİ 1922-1938)   Daha ... Devamı...

İSLAM TARİHİ

Üç Kitabın - Dinin Mukayesesi
ÜÇ KİTABIN - DİNİN MUKAYESESİ ... Devamı...

TARİH EĞİTİMİ

Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ( 23 Nisan 1920 ) Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un işgal edileceğini "Mim Mim ... Devamı...
Müslümanlık elbisesi!

  ...

"Hıristiyanın Noel ...

...

"Kine Em" şarkısı ve ...

...

14 Kasım deyince aklıma ...

14 Kasım ...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ...

19 Mayıs ...

19 Mayıs Türk'ün Millî ...

19 Mayıs ...

2013 Pîrî Reis Dünya ...

...

24 Nisan, Lemkin ve ...

24 Nisan, Lemkin ve ...